Starta AB för att samla utdelningsutrymme

Funderar på att starta ett Aktiebolag åt vardera av mina barn när de fyller 18. Utan pågående verksamhet kan det inte vara så svårt att hjälpa dem administrera med deklaration och årsredovisning till bolagsverket.

Tror ni att de kan samla lågbeskattat utdelningsutrymme enligt förenklingsregeln (172.000 per år) alla år de äger bolagen?

Kanske 1 av mina 3 barn blir företagare i framtiden och har den en massa sparat utrymme behöver de bara skatta 20% på rätt stora belopp. Att de redan äger ett AB kan ju också göra att de lättare vågar satsa på en företagsidé de kanske får i framtiden.

De 25000kr som det kostar att bilda ett AB kan man ju använda i bolaget i en kapitalförsäkring så att pengarna inte blir overksamma utan avkastning och kan tas ut när bolaget ev likvideras om de känner att de inte vill bli företagare.

Tror ni det är en bra idé att hjälpa sina barn på detta sättet?

1 gillning

Jag har faktiskt fått det här rådet från folk i min umgängeskrets som har gjort det till sina barn. Sedan har de gett sina barn en stor K10:a när de fyllt 18. Jag själv har inte agerat på det här, men ser egentligen som du skriver ingen nedsida på det. Det är ju att använda reglerna till sin egen fördel. ?