Ge bort ett aktiebolag (AB) i gåva till sitt barn för att samla på sig ett framtida utdelningsutrymme i en K10 #nörderi

Den här diskussionen är ett av mina “provprat” och inte en rekommendation. Snarare ett tankeexperiment och lite tankespjärn kring att ge sin barn en intressant möjlighet. Det är nörderi på hög nivå och utnyttjar vissa delar i den svenska aktiebolagslagstiftningen som kanske inte var riktigt menade så. Jag inser det nördiga när jag skriver att det är sådant som är kul att prata om med sina vänner. :man_facepalming::grin:

Poängen med nedan är att man skapar sig en möjlighet som ens barn kan, men inte behöver utnyttja i framtiden. I Sverige är det nämligen som så att utdelning från aktiebolag beskattas bara till ca 40 % till skillnad från inkomst av lön som beskattas från ca 55 % och uppåt. Det här utdelningsutrymme, det vill säga mängden pengar man får lov att ta ut till lägre skatt, är något som sparas år till år via en Skatteverkets K10-blankett som är ökänd bland småföretagare med aktiebolag.

Genom att ge bort ett AB till ett barn, säg när de är 5 år gamla, så kan barnet få många års ackumulerat utdelningsutrymme, som dessutom räknas upp med ca 6 % per år, fram tills den dag de eventuellt väljer att ha sin sidoverksamhet eller ett företagande. Säg att de gör det när de är 25 år gamla, då har de fått 20 års ackumulerat utdelningsutrymme att utnyttja. Något man själv hade haft ganska stor nytta av själv.

Ett sådant här resonemang har ju många om och men - inte minst huruvida barnen ens vill ha ett företag eller sidoverksamhet. Men det är ju något jag har en åsikt om att alla borde ha någon gång i livet. Så det vore ju konstigt om jag inte tyckte att barnen också skulle ha det.

Sammanfattningsvis, det här är typiskt ett sådant samtal man har med sina vänner som också har företag, sin jurist och sin revisor när man har för lite att göra. Här följer en kondenserad version av vår alldeles för långa mejltråd.

Have fun och döm inte mig och mina kompisar för hårt :joy:


Mejl 01 - Om minderårigas ägande av aktiebolag och dess påverkan på skatten

Hej Jan,

Jag tänkte kolla upp om det går att skapa utdelningsutrymme för mina barn via schablonregeln som diskuterades. Verkar som man får starta ett bolag och sedan skänka bort aktierna för resp bolag till barnen (100% var).

Barn kan inte starta själva då de ej är myndiga, kan bli genomlysning och funkar troligen inte. Verksamhetsbeskrivning borde kunna bli tex kapitalförvaltning där man gör viss justering av innehav varje år för att inte bolaget ska bli passivt (vilande) efter 5 år.

Har inte fått allt klart för mig än, vilken info har du fått fram, har du något tips?

Följande svar har jag fått från en revisor som jag ställde frågan till kring detta,
(han hade ej fått frågan tidigare men är mycket erfaren)

Revisorn fick även följande svar från sin skattejurist:

Frågan bör ställas som:

 • Vad krävs om jag som förälder har för avsikt att skänka aktier i ett fåmansbolag till mina barn som är minderåriga?

Mejl 02 - Svar från min revisorkompis

Mejl 03 - En av mina revisorskompisar svarar på mitt mejl

Jag i svart text, revisorn i citerad text.

Känner mig lite dum. Skulle du inte kunna ta det i ett par steg. Är det så här?

 1. Jag startar ett nytt AB (Dotter AB)

 2. Jag säljer en aktie i mitt befintliga bolag “Moderbolag AB” till ett nytt dotterboalg “Dotter AB”

 1. Jag drar in aktien i Moderbolag AB (vad innebär det?)
 1. Jag skänker aktierna i “Dotter AB” till mitt barn

 2. Dotter AB gör bokslut och barnet får en K10

Är det korrekt uppfattat?

Hälsningar,
Jan

Mejl 04 - Om aktiebolag och överförmyndare

(En av mina kompisar har kollat upp det här noga nu)

I de allra flesta fall kan ett omyndigt barn (under 18 år) ta emot en gåva utan större formkrav. Till exempel kan en 5-åring motta en leksaksbil och förstå att detta är en gåva till honom eller henne. Man brukar uttrycka det så att ett omyndigt barn med laga verkan kan motta en gåva om han eller hon har de psykiska egenskaper som fordras för att uppfatta gåvans innebörd.

Om föräldrarna är givare – god man förordnas i vissa fall
Då föräldrar ger sina barn gåvor i form av leksaker eller andra uppenbart personliga presenter och barnet som ovan sagts kan förstå innebörden av gåvan ställs inga andra formkrav än överlämnandet av gåvan till barnet.

Gåvan kan också bestå av pengar som givaren direkt sätter in på bank i barnets namn. Om föräldrar avser att ge sitt barn en fastighet eller del därav, bostadsrätt, aktier och liknande ställs särskilda formkrav för att gåvan ska bli giltig. I de senare fallen krävs att en god man förordnas som kan företräda det omyndiga barnet och ta emot gåvan för dennes räkning.

Överförmyndaren förordnar denne gode man efter ansökan från föräldrarna. Då gåvan mottagits ankommer det på gode mannen att ansöka om överförmyndarens samtycke till förvärvet om sådant behövs. Godmanskapet är tillfälligt och upphör så snart uppdraget är slutfört.

Såhär fick jag förfarandet beskrivet till mig:

 1. Föräldrarna ansöker om en tillfällig god man.Gode man kan vara en bekant som föräldrarna föreslår, en skötsam person, utan anmärkningar, ej i belastningsregistret etc.
 2. Överförmyndigförvaltningen kollar upp förslaget av god man och godkänner.
 3. Den gode mannen ansöker i brev (blankett finns ej) tillöverförmyndarförvaltningen,
 4. Jag ansöker om samtycke av förvärvet av aktier i BOLAGET AB till ”namn på barnet” + pers no.
  Underskrift ”Gode man”
 5. Efter samtycke, ok att ge gåvan/genomföra förvärvet.

Mitt mål är att skänka bort ett framtida stort utdelningsutrymme som de kan nyttja om tex har sidoverksamhet till befintlig tjänst. Innan jag skapar bolagen till dem behöver jag :

 • Hitta vilket företagskonto som ”drar” minst. Har ni koll på det?
 • Hitta verksamhetsinriktning för bolaget, tex förvaltning av kapital och tillgångar, tex utdelningsaktier(?) med handel minst var 5e år för att bolaget inte ska bli vilande. Ev köpa/byta utdelningsaktier till lägsta kostnad minst var femte år?
 • Vad har ni för tanke för att hålla bolaget aktivt?

För ett annat bolag har jag då och då köpt ngt på auktion som jag sedan låter sälja vidare till marknadspris. Detta för att finansiera driftkostnaden för bolaget och bygga på lite kapital. Har hittills tex köpt och sålt ngn truck, en 5-axlig cnc fräs. Målet för mig har målet varit max en affär per år då min tid måste hamna på annat.

Min revisor sa:

I detta fallet blir det ju helt tvärt om mot vad alla brukar vilja göra, de flesta vill att deras bolag ska bli vilande efter 5 år. I ert fall är målet att undvika det, att det ska vara aktivt…


Där vi är i konversationen just nu

Ja, det är här vi är just nu i konversationen i 7 december 2020. Om du har någon tanke kring frågorna:

 1. Hitta vilket företagskonto som ”drar” minst. Har ni koll på det?
 2. Hitta verksamhetsinriktning för bolaget, tex förvaltning av kapital och tillgångar, tex utdelningsaktier(?) med handel minst var 5e år för att bolaget inte ska bli vilande. Ev köpa/byta utdelningsaktier till lägsta kostnad minst var femte år?
 3. Vad har ni för tanke för att hålla bolaget aktivt?

Så får du gärna hojta till. Välkommen in i nördarnas värld. :joy::nerd_face:

4 gillningar

Ärlighet varar längst. 2:

Bolaget ska äga och förvalta värdepapper på ett tillräckligt aktivt sätt till dess att ägaren är myndig, under tiden ackumulera utdelningsutrymme för att minska framtida skatt, samt därmed förenlig verksamhet.

Som föreslagna styrelsemedlemmar är det ju bara att fylla i “Mamma och Pappa”.

Under punkt 19 (Övrigt) fyller du i att

“Upprättandet av denna ansökan har gjorts med pappas tillåtelse, och under dennes överinseende.”*

Skicka inte in ansökan den 1:a april eller liknande för det kan nog, tillsammans med beskrivningen ovan, föranleda viss tveksamhet och och osedvanligt många kontroller.

Inväntar med spänning bolagsverkets återkoppling i ärendet :rofl:

6 gillningar

Hahahaha :rofl::joy::rofl:

Tack för dagens skratt @Erik!

Nu är jag sugen att göra det BARA för att få möjligheten att skriva din text på ansökan. Fantastisk formulering på myndighetssvenska. :grin:

1 gillning

Jag gillar tanken.

(1) Måste alla företag ha ett bankkonto? Räcker det inte med kontanter? Alternativt att man vill placera pengarna under tiden, så öppnar man en KF eller ISK och låter pengarna vara där (ej vanligt aktiekonto, då man behöver en LEI-kod som kostar onödigt mycket i årsavgift).

(3) Så här kan man läsa på Skatteverket.se:

En aktie anses kvalificerad om delägaren eller hens närstående har varit ”verksam i företaget i betydande omfattning”. Arbetsinsatserna ska ha varit av stor betydelse för resultatet i företaget.

Jag ser inte hur ett barn ska kunna uppfylla det kravet? Däremot om en mamma eller pappa handlar aktier som en tok, så borde det smitta över på barnet då man är närstående. Eller?

Men den viktigaste frågan att ställa sig, är om man tror att det här systemet kommer fortsätta? 3:12- reglerna har kritiserats flera gånger för att vara för generösa. Jag läste en lång utredning (förra året tror jag). En av de kritiserade sakerna var det sparade utdelningsutrymmet. Summan av allas sparade utdelningsutrymme var så högt att det föll på sin orimlighet att de någonsin skulle kunna användas. Därför föreslog de också att det borde skrotas…
Det senaste förslaget jag läste var att skattesatsen på kapital bör förenas till en unison skattesats på 30%. Idag har vi både 30%, 25% och 20% på utdelning.
Det finns många olika saker som skulle kunna förändras på 20 år som skulle göra hela upplägget onödigt.

Sen har jag min personliga åsikt om att 3:12-reglerna är helt fantastiska så som de ser ut nu, då de ger incitament till entreprenörer att anställa många människor. Ju mer lön man betalar ut, desto mer kan man ta ut i utdelning till låg beskattning. Alla skattebetalare i det här landet, borde tycka att det är något som är bra för landet.

Men när ens barn fyller 10 år, så kanske det är lite mer rimligt att göra ett sådant här upplägg, då försvinner lite risken i hur Regeringen vill förändra reglerna den närmsta tiden. Vid 10 års ålder, så bör man också kunna utröna om ens barn har den sanna entreprenörsådran i sig. Då har de på sig fram till att de fyller 15 år, att dra igång ett företag. Det låter väl rimligt?

Delar din åsikt. Många klagar på höga skatter i Sverige men på många sätt har vi ett galet generöst skattesystem. 3:12 är bra och ISK/KF är ännu bättre.

Smart! Låter väl som en rimlig kompromiss. :+1:

Hej, jag har en fråga på detta ärende @janbolmeson.

Stämmer det att man kan spara K10 utrymme bara genom att ha haft ett aktivt AB under flera år alltså även om resultatet är 0 kr?

Eller

Är det så att AB:et måste ha haft vinster som uppgår till schablonbeloppet för utdelningen men man har ändå valt att spara det här utrymmet till framtiden?

Du kan spara utdelningsutrymmet, även om inte vinster funnits.
Som referens så gick jag inte med vinst i början med mitt AB. Jag sparade utdelningsutrymmet, och har nu sådär 7 år senare delat ut “ikapp” alla schabloner från samtliga 7 år.

Värt att veta är att, åtminstone just nu, är så att det sparade utdelningsutrymmet dessutom växer. För närvarande med 3% per år. Så om du sparade 100 000kr i utdelningsutrymme förra året har du 103 000kr att dela ut i år.

Den största risken jag ser med det förfarande som du föreslår, är att skattesystemet kanske hinner ändras tills barnet blir 18 och rent teoretiskt skulle kunna nyttja det.

1 gillning

Du får utdelningsutrymme även om resultatet är noll. :slightly_smiling_face::+1:

1 gillning

Okej kanon, tusen tack @janbolmeson @Erik

1 gillning

följdfråga på detta. Måste man fylla i K10 blanketten och skicka in för att få spara utdelningsutrymmet eller sparas det automatiskt av skatteverket?

K10 måste in. Har man missat föregående år så går det att lösa upp till 5 år bakåt.

Toppen tack!

Mitt bolag har i princip 0 kr i resultat. Är det några fler blanketter förutom K10, INK2 som jag bör läsa på om och eventuellt skicka in ? Övergripande fråga… Men är finns det några blanketter som är väldigt basic och alla småföretagare känner till och har koll på ? K10 är ju ett sådant exempel.

1 gillning

Kan man spara något även om man gjort noll resultat i år och förgående år?

Absolut kan man göra det. :+1:

Finns det någon övre gräns hur mycket utrymme man kan spara enligt schablonbeloppet?

Inte vad jag vet, men skatteverket kommer att ha åsikter om det inte sker något i bolaget på en längre period är jag ganska övertygad om…

1 gillning

Känns väldigt meckigt att hålla på med under en massa år och sedan ändras reglerna kanske.
Hade själv AB och några anställda och fick ihop mer utdelningsutrymme än jag kunde utnyttja, så man får väl driva någon väldigt lönsam verksamhet för att det ska vara värt besväret.

1 gillning

Nä det behöver du inte göra, du kan äga några få aktier i ett annat bolag och vid något tillfälle dra in dom aktierna och få ut pengar. Men ska bolaget inte ha någon verksamhet mer än att äga dom aktierna så lär kan Skatteverket ha åsikter om det. Kontakta en revisor som är duktig på bolagsjuridik så går det säkert, dock tror jag att ägaren av bolaget måste vara myndig för att det ska funka (min gissning)

Men jag är helt säker på att blir det maktskifte 2026 kommer dessa regler strypas så mycket dom kan få igenom, det har redan börjat med 3-12 reglerna som dom velat ändra… Så osäkerheten är hög!

Jo åsikter men de har väl inget i regelverket som kommer tvinga en likvidera bolaget eller?

Nä likvidera bolaget kommer dom inte göra, men dom kan ju hävda det inte är korrekt att du fått utdelningsutrymme i bolaget och ändra det… iofs en ganska liten nedsida men ändå. Nog större risk att dom hinner ändra reglerna…