Strategi vid upp- och ned-gång

I podd nr 85 nämns vikten av att hålla fast vid sin strategi, och även månadsspara vid nedgång, för då blir andelarna billigare. Samtidigt anser ni att man bör sälja av en aktie som gått ner. Dessa båda resonemang verkar tala emot varandra tycker jag. Om man köper fler aktier i en nedgång sänker man sitt genomsnittliga anskaffningsvärde (GAV), och då blir det ju lättare att nå positiv avkastning i en uppgång. Hör detta kanske hemma i “lekhinken”? Men när kursen väl vänt upp, menar ni att det ofta blir fler toppar, och det skulle i så fall signalera “behåll”. Lurigt.

Gäller rådet att månadsspara i nedgång bara för fonder och ej för enskilda aktier?

Hej. Det beror nog lite vilken strategi du kör. Är det kortsiktig spekulation som vid en börsintroduktion eller day/swingtrading och du inte tänkt behålla aktien så visst. Men om du investerar i stabila värdebolag/utdelningsaktier (buy and hold) som Investor så är det bara att fortsätta kontinuerligt sparande i ned och uppgång,

Mvh