När bör man vara "nöjd" med fondens prestation?

Jag sparar i aktiefonder, till störst del. 15 års sparhorisont. Läst lite om ombalansering mm och funderar på enskilda fonder. Om en fond gått upp tex 50% - oavsett hur många år jag har kvar i mitt sparande - bör jag sälja av en del av fonden (vinsten?) och tex placera denna “vinst” i en bland- eller räntefond? Och sen fortsätta mitt månadssparande i fonden som vanligt?

Alternativt dra ner på sparandet (låt alla andelar vara kvar) och leta efter en marknad som är billigare för tillfället och öka upp sparandet där?

Med vänlig hälsning Jeanette

Jan har la sagt att man kan ha 10% aktier per antal år du kan ha pengarna insatt. Så du behöver med det tänket inte ombalanserar till räntor förrän det är 9 år kvar till du vill använda pengarna och då ombalanserar du till 10 % räntor när det är 8 år kvar ombalanserar du till 20% räntor osv.

Du kan ju omöjligt veta när en fond ska gå upp eller ner och går en globalfond ner så följer ju oftast alla andra globalfonder ner med.

Det du kan ombalansera är ju hur många procent globalfonder du vill ha och hur mycket sverigefonder, asienfonder osv. Men skulle inte ombalansera bara för att en fond stigit tex 50% ett år. Totalt under en 10årsperiod kommer ju det ändå jämna ut sej.

Om man placerar i högriskfonder (branschfonder, vissa landsfonder) är det möjligt att få hög avkastning på kort tid, men det finns också en hög risk att förlora väldigt mycket på kort tid. Högriskaktier brukar också svänga väldigt mycket på kort tid och det är svårt att veta när man ska sälja.

Vi har haft en lång högkonjunktur, många rider på vågen och har lyckats bra med högriskaktier. Många har haft tur, men det finns en väldigt liten chans att lyckas på lång sikt. En dag kommer det roliga att ta slut. Någon gång kommer det att bli lågkonjunktur och någon gång kommer börsen att krascha. Men ingen vet exakt när.

Om du har 15 års sparhorisont och sparar till största del i aktiefonder, skulle jag råda dig att läsa på och tänka om. Det kanske inte gäller just dig, men alla kan inte ha tur år efter år :wink:

Ja, du har rätt. Nån gång går det ner och ingen vet när. Min strategi bygger på att börsen går upp och ner och att jag endast ska göra små justeringar mellan olika marknader och olika produkter (fonder, räntor mm). På 15 år bör det gå upp och de sista åren kommer det ju vara betydligt mer när det gäller blandfonder och räntor än det är just nu.
Tack för svaret!

P.S. Det är förstås aktiefonder man ska spara till på lång sikt. Jag syftade till att det finns många olika kategorier av aktiefonder som har olika risker. Ju större risk desto mindre andel. Genom god riskspridning behöver du inte tänka så mycket på om du ska sälja.

Tänk hinkar och risk istället. Här kan du läsa om hink-strategin:

https://rikatillsammans.se/fyra-hinkar-strategin/

I korthet går den ut på att fundera på vad man ska med pengarna till, och att om du har olika slags mål med ditt sparande så kanske du är beredd att ta olika mycket risk. Utifrån det bestämmer man vilka “hinkar” man har i sitt sparande, man bygger en tankemodell. Sedan ser man till att verkligheten liknar modellen.

Strunta i historiken. Grattis till att din fond gått upp! Det betyder att du har tjänat pengar. Hur du ska investera dessa pengar har ingenting att göra med hur det gått tidigare, utan bara hur du vill att det ska gå i framtiden. Titta därför på dina hinkar. Ser det tokigt ut? Har någon hink mer i aktiefonder än vad det var tänkt? Då kan du ombalansera inom hinken. Har du mer pengar i en hink än vad du vill ha? Oftast betyder det att du har för mycket pengar i en hink med hög risk så att du är rädd att förlora dem, eller att du har för mycket pengar till låg risk så att du är rädd att inte tjäna tillräckligt. I så fall kan du ombalansera mellan hinkarna. Det beslutet ska du i så fall basera på hur din strategi ser ut, alltså på dina hinkar.

Hinkarna är inte heller satta i sten. Om du sparar till ett inköp om 5 år så kommer ju det inköpet till exempel att sparas i en hink som du kanske valt att kalla “4-7 år”. Men så småningom närmar sig datumet och då flyttas detta planerade inköp till hinken “1-3 år”. Då kan du minska den första hinken och öka den andra. Det du gör är alltså att ändra i hinkmodellen först, därefter anpassa verkligheten genom att sälja och köpa fonder. Då har du alltid en modell som du baserat på sunt tankearbete (får vi hoppas!) och som du kan titta tillbaka på.

Jag var nog lite otydlig.

Sparhorisont 15 år

Mål x kr för att kunna sluta arbeta tidigare

Jag tänker egentligen på typ “korridors-tänk”, om man ska ha en strategi som säger sälj fonden vid -5% eller +50%. Inte för att hitta de absoluta topparna eller dalarna utan helt enkelt för en strategi.

Om fonden när den ligger +50% upplevs som “dyr” så kanske jag borde dra ner månadssparandet i den fonden och istället hitta en marknad som är “billigare” just nu. Utan för den delen helt sluta månadsspara i den dra fonden.

 

Problemet är att du inte kommer kunna bedöma om fonden är dyr eller inte eftersom du inte har möjlighet att värdera världsmarknaden. Marknaders värde bygger i mångt och mycket på de naturresurser som plockas upp ur jorden och på det arbete som människor lägger in för att utföra tjänster åt varandra. Mixa in att marknaden också försöker prisa in framtida tillväxt, det vill säga att vi kanske får ut mer nytta från naturresurserna och/eller människors arbete i framtiden. Hur ska du som småsparare kunna bedöma en så komplex marknad? Det är stor risk att du vandrar in på det som brukar kallas “teknisk analys” där man tittar på värdet bakåt i tiden för att försöka bedöma framtiden. Faktum är att din korridorsidé helt bygger på teknisk analys. Men det finns inte speciellt mycket stöd i vetenskapen för att det faktiskt fungerar. Tvärtom har det delats ut nobelpris för insikten att det inte är möjligt att förutspå aktiemarknaden på kort sikt.

Precis! Det är därför jag skriver dyr inom " ". Med “billig” menar jag samma sak. fast tvärtom. En marknad som kanske gått ner en tid och som jag tror är på väg upp. Tex Tillväxt eller nån Råvara mfl. Korridoren är ju till för att “säkra” hem vinster och minimera förluster - typ stop-loss i aktier.
Men förstår ändå vad du menar.
Tack

“Man kan inte säga om aktier ska gå upp eller ner, varken på lång eller kort sikt. Men i grova drag kan man förutse kursutvecklingen över några års sikt.
Det är de här kanske motsägelsefulla upptäckterna som gör att årets [2013] Nobelpris i ekonomi går till Eugene Fama, Lars Peter Hansen och Robert Shiller.”

https://www.va.se/nyheter/2013/10/14/arets-nobelpris-i-ekonomi-gar-till-amerikaner/

Jag tycker ju att stoploss i aktier är en lika dum strategi. Man utgår från att en nedgång förutspår en fortsatt framtida nedgång. Men så är det inte. Om du har stoploss på fem procent så kan det hända att investeringen dippar sex procrnt, du säljer och sedan stiger kursen dagen efter. Vad var vitsen då med att sälja? Om jag tror på en investering på lång sikt, då ska jag ju inte sälja precis när den gått ut på rea!