Ta med ungarna på bolagsstämma?

Är det någon åldersgräns på bolagsstämmorna? Om jag sparat aktier i barnens namn, får jag ta med mig dem dit?

Hur gamla är de? Vill de följa med? Vi är ju alla olika, men jag hade inte uppskattat att sitta på en bolagsstämma när jag var liten.

15 och 17, de har själva uttryckt att de vill se hur det går till. Nu gällde min fråga om det är åldersgräns eller ej på bolagsstämma

Utan att ha några juridiska kunskaper om vad som faktiskt gäller tycker jag att det vore bra märkligt om någon skulle kunna hindra en ägare att besöka stämman i hans eller hennes egna bolag.

Jag kan inte dra mig till minnes att jag någonsin sett en stämmokallelse där det ställts krav på kön, ålder, sexuell läggning eller liknande för att bli insläppt. Det enda kravet har varit att man ägt minst en aktie vid ett visst datum.

Å andra sidan är det ju inte fullständigt uteslutet att det trots allt skulle kunna finnas någon lagparagraf kopplad till myndighetsåldern. Förhoppningsvis kan någon av forumets juridiskt bevandrade läsare bringa klarhet i frågan.

Om dom står som ägare i aktieboken så kan dom mig veterligen inte bli nekade, om du anmält i förväg att ni önskar deltaga. Enklast är väl dock att maila eller ringa bolagates kontaktperson gällande aktieägarrelationer och fråga.