"The Weird Porfolio" | Den bästa back-testade portföljen på Portfolio-charts?

Häromdagen trillade jag över en artikel som räddade min kväll. “The Weird Portfolio
How To Avoid Bubbles, Limit Drawdowns, and Safely Grow Wealth
”. Har inte fördjupat mig tillräckligt mycket för att ha en åsikt, men en ganska spännande ansats. Verkar vid första anblick dessutom har bättre siffror än de flesta andra portföljerna (inkl. Golden Butterfly).

Fördelningen

Grundförutsättningarna (som jag tror många av oss kan skriva under på)

 1. It wouldn’t need to predict the future.

 2. It would be low cost.

 3. It would be easy to implement. I don’t want to have to spend hours every week to adjust and hedge positions.

 4. It wouldn’t rely on the genius of a manager whose genius can fade, or whose judgment can be affected by personal trouble.

 5. It would have protection for all of the different kinds of economic environments that the world can throw at it — depressions, recessions, strong dollars, weak dollars, inflation, deflation, prosperity, or the disappointing ending to Game of Thrones.

 6. I wouldn’t have to lose 45%-80% of my money every 15 years.

 7. I wouldn’t have to endure long, lost periods (like 10–25 years) where I didn’t earn any return on my money.

 8. I wouldn’t have to pay someone a lot of money to implement it.

 9. The value of my money wouldn’t fluctuate a lot and stress me out.

Performance

Since 1970, this portfolio has generated an average 7.7% rate of return after inflation. This is almost as high as the US stock market, which has delivered an average real return of 8%.
This result is accomplished with much less severe drawdowns and less volatility than the US stock market.

The worst year for this portfolio was 2008, in which it lost 19%. That year, the stock market declined by 37%. Before 2008, the worst year for the portfolio was a loss of only 11%. The stock market declined by 30% during the 1987 stock market crash, almost 50% in 1973–74, and nearly 50% in the early 2000’s — declines which the weird portfolio barely participated in.

Reflektion

Min egen reflektion är att det alltid är klurigt när man bygger en portfölj bara på backtesting. Å andra sidan kan jag se dragen i portföljen från t.ex. Harry Brownes Permanent-portfölj (min RikaTillsammans-portfölj). Det vill säga att jag gör en hel del av de antagandena också. Min fallgrop är att jag börjar ha åsikt om potentialen i t.ex. fastigheter, men jag ifrågasätter t.ex. inte potentialen i aktier på samma sätt.

Så, vad tänker vi?

1 gillning

Vet inte om länken krånglar lite på min telefon. Hur investeras delen “Real estate”. Är det via REITS må tro?

Ett inlägg har sammanfogats med ett befintligt ämne: RikaTillsammans-portföljen 2021 | Låt oss samskapa och hjälpas åt

Man kan bygga en portfölj baserad på backtesting, man kan bygga den på att spå framtiden. Det är lätt att ta fram kristallkulan, svårt att spå rätt.

Jag tog min egna variant av allvädersportfölj och bytte ut hela aktiefonddelen mot US small cap value som du visat i diverse inlägg gått väldigt bra historiskt. Hoppar över fastigheter som finns i weird portfolio och ersätter den delen med mer långa räntor.

Den hade gett hög avkastning med få och låga nedgångar. Lika bra i framtiden? Ingen vet.

Portfolio visualizer

En ganska bra portfölj. 60% aktier (REIT är ju snarlika aktier) och 40% icke aktier. Man har tagit en golden butterfly och bytt ut korta räntor mot real estate samt ersatt stora bolag med småbolag.

Jag har fortfarande svårt för långa räntor personligen och skulle hellre gå ner till 10% långa räntor och och 10% korta räntor.

Svårt generellt eller bara i dagens klimat? :thinking:

Mycket spännande! Ända sedan vi gick igenom Dragon portfolio på bloggen har jag varit besatt av olika permanentportföljer och har sedan i jan-20 en egen variant på Nordnet, dock utan fastigheter. Blev uppmärksammad om den här för bara en vecka sedan av bloggaren Lekonomi som jag följer.

Hans förslag på en svensk variant ser ut så här:

 • 20% SEB Nordamerikafond Småbolag
 • 20% AMF Aktiefond Småbolag
 • 10% Swedbank Robur Fastighet
 • 10% Länsförsäkringar Fastighetsfond
 • 20% iShares $ Treasury Bond 20+yr (EUR) (IS04)
 • 20% Xetra-Gold (4GLD)

Hur tänker ni andra om val av innehav?

Intressant diskussion. Jag ska försöka svara på den men jag ska även försöka svara på frågan om den är relevant eller inte?

Det jag har emot långa räntefonder generellt är följande:

 • Precis som guld så är det svårt att hitta ett bra alternativ till en placering. ETF:erna är ju hyfsade men jag har svårt för köp/säljkostnaden i form av courtage, spread och främst valutaväxling.
  – På längre sikt kommer ju dessa inte vara så stora men du har ju som mål att “rika tillsammans” portföljen (där dessa används) bara ska finnas 0-5 år och då blir det en ganska stor kostnad.
  – Det blir trassligt med ombalansering och för mig personligen beter jag mig oresonligt på grund av att jag inte vill ta kostnaderna för köp/sälj.
  – Går att komma runt köp/säljkostnaden med hjälp av fonden Handelsbanken Euro Obligation men då får man istället en avgift på 0.64%. Jag har personligen valt att ta in denna enbart för att hjälpa mig ombalansera eftersom jag har svårt att agera rationellt på grund av köp/säljavgifter.

 • Tail risk, tänk om långa räntor skulle krascha samtidigt som aktiefonder? Då blir ju konsekvenserna väldigt tunga om något som man förväntar sig håller emot bra faktiskt bidrar till att fallet blir ännu större?
  – Anledningen till att långa räntor håller emot är ju att centralbanker går in och sänker räntor men tänk om det finns en situation där de inte gör det?

 • När börsen går upp går dessa generellt ner vilket gör att man ofta säljer dem vid långa uppgångar och köper dem efter en nedgång, precis tvärtemot vad man ska göra. Långa räntor är därför en av de svåraste investeringarna att behålla rent emotionellt.

Om jag istället går in på frågan om det är relevant att vara generell eller om det faktiskt är saker som är annorlunda nu:

 • Räntor är inte lika osäkra som aktier, guld och bostäder anser jag, speciellt korta räntor.
  – Det är superenkelt att kolla upp förväntat avkastning på 20-30 year us treasury rate (1.46% och 1.65%). Denna siffra är 100% så med 100% säkerhet vet vi att den förväntade avkastningen på långa räntor är lägre än den varit historiskt.
 • Att diskutera huruvida räntor kommer gå upp eller ner i framtiden är som att diskutera om guld, aktier eller bostäder går upp eller ner anser jag.
  – Troligt är ju att så länge börsen går upp går räntan upp och tvärtom, vilket gör att det är lika svårt att sia om räntor går upp eller ner som det är om börsen går upp eller ner i mina ögon.

Jämför jag då korta och långa räntor:

 • Långa räntor förväntad avkastning efter skatt + avgifter för 30 år:
  Avkastning: 1.65%
  Avgift: -0.2%
  Köp/säljkostnad om ETF:en ägs 5 år: ca -0.2% (0.5% valutakostnad och 0.5% i courtage+spread delat med 5)
  Skatt ISK: -0.375%
  Avkastning efter avgifter: 1.65 - 0.2 - 0.2 - 0.375 = 0,875
 • Om vi antar istället att man ombalanserar en gång per år och binder på ett bankkonto hos Klarna under 1 års tid:
  Avkastning: 1.3%
  Skatt 30%: -1.3*0.3 = 0.39%
  Avkastning efter avgifter: 1.3 - 0.39 = 0.91%
  Ett bankkonto ger alltså en förväntad högre avkastning än långa räntor.

När jag började skriva detta inlägg så trodde jag denna situation var unik, men när jag går tillbaka och kollar 30 year treasure yield 2007 (runt 4.5% ränta) när jag vet att jag hade ett bankkonto med 5-6% ränta så stämde detta även då. Skillnaden är dock att skatten i detta fall gör att de långa räntorna blir lönsamt. Mycket intressant.

Min åsikt efter detta långa utlägg är dock att jag anser att man bör ta hänsyn till att den förväntade avkastningen på ränteplacering har sjunkit avsevärt när man skapar sina portföljer. Men min följdfråga är då, har även avkastningen på andra tillgångar: aktier, guld och bostäder sjunkit i takt med att räntan sjunkit också? I så fall så faller min diskussion och allt är som det var förr…

1 gillning

Oavsett om din diskussion faller eller inte @Daniel_Nilsson , välskrivet och bra inlägg. :slight_smile:

Håller med!
Har svårt att förstå hur räntemarknaden kan ge så värst mycket de kommande åren. Fed, Riksbanken och andra centralbanker tävlar om att övertyga om att räntorna ska vara låga i många år till.

Korta räntor är runt 0% i ränta och de vinner inte på att räntorna hålls låga.

Långa obligationer 20-30 år förlorar massor om räntorna stiger från dagens låga nivåer, men de kan inte stiga så mycket mer med dagens låga ränteläge.
Närmar sig långa räntorna 0%, då blir det säljpanik för ingen vill sitta på svartepetter med minusräntaX30 i avkastning.

Företagsobligationer, riskabla när konjunkturen går ned, men ger högre avkastning och sprids riskerna på många olika i en fond är risken lite mindre.

Räntemarknaden är svår att se att den ska kunna ge en låg men stabil kontinuerlig avkastning, som det fungerade förr.

Ett av problemen när man sitter och backtestar är att det alltid ser så lovande ut när man väljer USA som hemmamarknad och sedan ser det inte lika bra ut när man byter till Sverige :face_with_raised_eyebrow:

Jag satt nu och knåpade ihop en portfölj som hade slagit Total Stockmarket och haft lägre och kortare nedgångar, kanske “den bästa back-testade portföljen på Portfolio-charts” :slight_smile:
Superbra för en amerikan inte i närheten av samma resultat på svenska marknaden.

50% US Small Cap Value + 25% US Long Term T-bills + 25% Gold

Haha, lägg på 50 % SIXRXFIIF (=Svenska investmentbolag) så kan jag nästan lova att den kommer bli bättre. :slight_smile:

Ja, tyvärr skulle jag säga det. Det här är också en slippery slope.

Om jag ska vara lite tuff här så har vi här faktiskt en marknadstro om räntemarknaden (som är notoriskt svårare att navigera än aktiemarknaden) och vill inte ta i den för att vi tror att utsikterna är fel och asymmetrin är ofördelaktig. Dvs.

“Långa räntor är dåligt för att räntan är låg, räntorna borde gå upp och därför är långa räntor dumt.”

Tada… Låt oss bjuda in John Hussman i artikeln från 1 december 2020:

All of this has enormous relevance for the current stock market. By our estimates, the likely return of the S&P 500 over the coming 12-year period is actually a loss of -3.5% annually. That alone actually makes zero-interest cash a competitive alternative, in my view.

Varför tar vi inte hänsyn till aktiemarknadens utsikter på samma sätt som för räntor? Någon utifrån skulle kunna säga att vi har ett tydligt aktie bias…

Blev genast mycket enklare, eller hur… :man_facepalming:

För att kasta in ännu en faktor som gör det hela enklare, inflation kan vara ett ännu värre hot mot långa räntor än höjda räntor.

1 gillning

Jag anser det är en stor skillnad mellan att kunna förutsäga avkastningen för räntor jämfört med aktier. Jag anser att man vet den förväntade avkastningen för räntor. Sedan 2007 har den sjunkit från runt 4-5% till runt 1-2%. Jag förutsätter inte att räntorna går ner eller upp. Jag förutsätter att marknaden vet vad den håller på med (även om jag inte gör det :wink: ). Under denna förutsättning blir den förväntade avkastningen = räntan eftersom räntepapper har lika stor sannolikhet att gå ner som upp i värde utifrån den information som marknaden har tillgänglig idag.

Vi vet exakt vad räntan är, alltså vet vi exakt vad den förväntade avkastningen är. Långa räntor har sjunkit i avkastning från runt 4.5% till runt 1.5% om man jämför med nivån 2007. Går man längre tillbaka i historien är skillnaden större än så. Den förväntade avkastningen innan avgifter, skatt och övriga kostnader är 1/3 lägre idag än 2007. Tar man med avgifter/skatt blir skillnaden ännu större.

För aktier, guld och bostäder vet vi inte exakt vad den förväntade avkastningen är. Personligen anser jag det ganska otroligt att denna avkastning skulle ha sjunkit till 1/3 och kanske 1/4 efter skatt+andra kostnader och jag har inte sett någon tendens på att så är fallet heller.

Så den stora frågan här är om man statistiskt kan räkna med att om räntan är X% så är den förväntade avkastningen också X%? Min personliga uppfattning är att om detta antagande inte stämmer så är räntepapprena felaktigt prissatta men det kan mycket väl vara så att jag missar något och det skulle verkligen vara värdefull information om så var fallet.

Hmm… borde försöka kolla upp det här med en ränteförvaltare.

Min invändning (kanske felaktig) är att jag tycker du utgår från att räntan är känd. Jag håller inte med. Kupongen är känd, ja. Det vill säga om jag håller räntan till “maturity”. Men vi har ju ingen aning om hur räntan kommer gå framgent vilket ju har en stor påverkan på värdet. Inte ens på riksbanken vet de ju hur räntan kommer gå, därav den berömda riksigelkotten.

Det är därför jag påstår att räntan och därmed räntefondernas framtida utveckling är lika dold i mörker som aktierna. Ska man då försöka lysa i mörkret med ficklampa då får vi åtminstone vara konsekventa och göra det med aktier också. Det är ju då jag påstår att vi defaulten idag borde isf vara en negativ “outlook” på både räntor och aktier - eller positiv på både och.

Jag är rädd att vi är ute och irrar omkring - eller åtminstone använder olika måttstockar om vi skiljer på dessa två. Eller hur tänker du?

Det här är grunden till att vi har olika uppfattning då jag känner mig hyfsat säker på att räntan är känd i det fall vi pratar om (långa räntor). För floating rate notes (FRN) kommer räntan ändras men dessa är inte vad vi pratar om. Det vi pratar om i detta fall är räntepapper utfärdade av amerikanska staten som vid ett givet tillfälle i tiden skapades. När de skapades sattes en ränta som amerikanska staten förbinder sig att betala tillbaka om 30 år. Sedan om räntan efter denna tidpunkt ändrar sig så kommer detta återspeglas i värdet på räntepappret.

Exempel 1:
Investera 100kr i 30 year treasury bond till 2% ränta. Behåll investering i 30 år och avkastningen kommer vara exakt 2% om amerikanska staten inte går i konkurs. Räntan är här alltså totalt känd.

Detta är dock inte vad ETFen gör. Det är ETFen gör är att den har en blandning US treasury bonds som har 20-30 år kvar, sedan när det blir mindre än 20 år kvar så tar den bort det räntepappret. Hur påverkar detta då det hela?

Exempel 2:
Dag 0 investera 100kr i US treasury bond 30 year med en ränta på 2%. Förväntad total avkastning på hela investeringen: 100*1.02^30 = 181 kr efter 30 år.

Dag 1 FED höjer räntan till 3% (ökning med 1%). Om man skulle köpa samma räntepapper idag så skulle den förväntade avkastningen efter 30 år vara 100 * 1.03^30 = 243 kr. I detta läge kommer ju ingen vilja köpa gårdagens räntepapper till fullt pris, därför kommer nu gårdagens sjunka i värde enligt följande:
100 * 1.02^30/1.03^30 = 74 kr.
Vår investering från dag 0 har alltså minskat med 26% i värde. Men om vi skulle behålla detta räntepapper 30 år till så skulle ju värdet långsamt ökas tillbaka mot 100kr igen.

Dag 2 Fed sänker räntan från 3% till 1%.
Vår investering från dag 0 kommer nu öka från gårdagens 74kr enligt följande:
100*(1/(1.01^30/1.02^30)) = 134 kr. Dvs en ökning på 34% från när vi köpte den för 2 dagar sedan och en ökning på 134/74 = 81% sedan gårdagen.

Utifrån detta exempel kan vi se att om räntan förblir oförändrad (och kreditbetyget för amerikanska staten förblir oförändrat) så kommer vi kunna anta en exakt förväntad avkastning.

Jag anser att jag behandlar detta på samma sätt som aktier. För aktier vet vi inte huruvida marknaden kommer gå upp eller ner, men vi vet hur mycket ett företag kommer ge i utdelning. Får företaget problem så kommer de sänka utdelningen. I mitt huvud så är det exakt samma sak med räntefonder. Det finns en given ränta (=utdelning för aktier) men hamnar låntagaren i problem så får man ingen ränta.

Sedan kan aktier gå upp och ner precis som räntor. Skillnaden är dock att aktier statistiskt går upp över tid vilket inte kan sägas för räntor.
Förväntar du dig att räntan halveras/fördubblas var 10:e år? Själv skulle jag säga att min förväntning är lika stor att räntan går upp som ner så svaret är nej.
Förväntar du dig att värdet på aktier fördubblas var 10:e år? Själv skulle jag förvänta mig en avkastning på aktier runt 7% så svaret är ja.

Av denna anledning är det skillnad på aktier och räntor. Jag anser att betta på att räntan går upp eller ner är som att betta på en valuta, det är ett nollsumme spel. Det som gör långa räntor attraktivt är att det har en ganska kraftig negativ korrelation mot aktier. Men en försäkring är bara bra om den inte är för dyr…

2 gillningar