Uppskov bostad

Jag har slutligt bostadsuppskov från försäljning av lägenhet för 10 år sedan. Det är inte aktuellt med försäljning av bostad i den närmaste framtiden. Men är det värt att betala av skulden för att slippa räntan på 0,5% hos skatteverket eller spara summan och låta den förränta sig?

Med vänlig hälsning & tack för råd, Gunilla

Om jag förstått det rätt så ska denna räntekostnad slopas 2020 tack vare Januariöverenskommelsen.

Men oklart om det gäller redan gjorda försäljningar eller bara nya. Det vet ingen idag. Om du måste betala innan beslut är taget i den frågan skulle jag betala tillbaka uppskovet.