Utdelning över schablonbeloppet

Jag har en fråga som jag ärligt talat borde veta svaret på själv, men jag blir lite osäker när jag letar info.

Bakgrund; i mitt holdingbolag ligger kapital efter en försäljning av AB. Eftersom föräljningen skedde genom indragning av aktier är kapitalet ”skattat å klart”.

Fråga; om jag bestämmer mig att göra en aktieutdelning HÖGRE än schablonbeloppet, vad blir skattesatsen på överskjutande belopp? Endast löneskatten?