Lågbeskattad utdelning

Enligt 3:12 reglerna kan man bara ta ut schablonbeloppet en gång per bolag och år. Men om jag och min fru äger var sitt AB och dessa i sin tur gemensamt äger ett lönsamt AB. Kan detta bolag överföra vinster till ägarbolagen som i sin tur ger lågbeskattad utdelning med schablonbeloppet till både mig och min fru

Hej,

Tyvärr får man bara använda förenklingsregeln för ett bolag, även om man är delägare i flera.

Hänvisar till denna länken.

Däremot så kan du ta ut mer utdelning enligt Huvudregeln i 3:12, info om detta hittar du också i länken :slight_smile:

Du kan ta schablon från ett bolag och lönebaserat från ett annat. (Förr var det annorlunda har jag för mig)

Samtidigt har det länge varit tal om en översyn av 3:12 reglerna så ingen vet hur länge de kommer att fortsätta se ut som idag. =Förmånliga tack vara att 1/2 löneunderlaget räknas när huvudregeln tillämpas.

Personligen tror jag de snart stryper åt den biten. Särskilt efter senaste årets Coronastöd och utdelningsförbud kopplat till det. Tidigare har jag för mig det var 1/4 av löneunderlaget som man fick räkna så det skulle antagligen ganska enkelt kunna bli en återgång till det.