Vad har en indexfond levererat de senaste 5, 10 och 20 åren?

tavl för avar :slight_smile:

Tack för svar :slightly_smiling_face:

Det går inte att lämna ett generellt svar på vad som är rimligt att satsa på högriskprojekt. Svaret är beroende av så många faktorer som är specifika för det enskilda fallet, t.ex. riskaptit, intresse, investeringsmål m.m.

Tumregeln uppfattar jag inte handlar om hur mycket det är rimligt att man satsat på högriskprojekt utan istället hur många olika högriskprojekt man måste satsa på för att ha en chans att få avkastning. Alltså hur stor diversifiering som behövs för att man ska kunna räkna med avkastning- om jag förstått det du skriver rätt.

Vi hjälper våra kunder att göra en plan och därefter hjälper vi dem oftast med förvaltningen av den del av kapitalet de vill placera på aktiemarknaden och i räntebärande papper. Den del av kapitalet vi tillsammans kommit fram till att de kan avvara för investeringar högre upp i trappan får de förvalta själva eller ta hjälp av andra för att förvalta. Vår verksamhet är inte (i vart fall inte ännu) byggd för att hjälpa kunder med investeringar i t.ex. onoterade innehav, PE-projekt etc. Jag kan därför inte uttala mig om tumregeln är vettig.

Alltså, enligt min uppfattning går det inte att säga något generellt om hur mycket man kan och bör satsa på projekt med större risk högre upp i trappan mer än att det flesta av oss varken har riskaptiten eller riskkapaciteten och därför bör låta bli helt.

1 gillning