Var i permanent-portföljen hör Estea hemma?

Jag håller på att göra en översyn av vad jag har investerat i och försöker dela upp allt enligt permanent-portföljens fyra delar. Nu undrar jag var Estea kapitalandelsbevis hör hemma. Är det en obligation som således hör hemma i “Deflation”, en real tillgång (fastigheter) och tillhör “Inflation” eller ska det ligga i “tillväxtfacket” då man får ta del av vinst eller förlust vid försäljning? Modellen är ju en teoretisk modell för att skydda sig mot svängningar i världsekonomin och då r det ju med det i beaktande man bör kategorisera Esteas kapitalandelsbevis. Klurigt tycker jag som inte kan så mycket om ekonomi…

Hej!

Den är klurig att sätta en konkret stämpel på. Jag hade nog kategoriserat det som obligation. Du äger inte de faktiska fastigheterna, så en real tillgång skulle jag inte kalla det.

Hälsningar
Elin