Varför är det inte inte billigare att köpa "Länsförsäkringar Global Indexnära" från LF än Avanza?

Det kostar samma pris att köpa denna fond från LF eller från Avanza. Det är konstigt för att jag kan gissa att Avanza måste känna pengar också som åteförsäljare

Åtminstone tidigare var det så att bankerna delade på intäkten. Med 100 000 kr i en indexfond med 0.2 procents avgift blir din kostnad 200 kr. Bankerna tar då 100 kr vardera.

Skulle man differentiera avgifterna skulle detta föranleda en massa flytt av fonder mellan bankerna. Detta är inte gratis! Jag tror att nuvarande system är bäst för alla parter.

Intressant! Då kommer jag att fortsätta köpa LF Global Indexnära från Avanza!

Hej AG ,du kan köpa fonden var du vill LF Global har samma kurs överallt,avgiften har ingen betydelse ,kursen är viktigt ,avgiften är en bara en transaktion mellan olika banker som inte påverkar dit köp.