Ombalansering 2019 | En årlig omstart i fondportföljerna

Årets laguppställning i nybörjar-, globala barn- och rikatillsammans-portföljen

Ombalansering är ett av de viktigaste verktygen i en investeringsstrategi eftersom det hjälper oss att nå våra mål. En portfölj som inte ombalanseras glider över tid i tillgångsfördelningen. Därmed blir risken oftast högre och annorlunda än vad som var tänkt från början. I den här artikeln går vi genom vad ombalansering är, varför det är viktigt, hur och när man gör den. Slutligen ombalanserar vi även våra tre modellportföljer och är klara och färdiga för 2019 års börs.

I början av varje år gör jag alltid tre olika artiklar. En uppföljning av portföljerna för det gångna året som kompletteras med de bästa fonderna 2019 och slutligen den här där vi gör laguppställningen inför året. I samband med att jag eventuellt byter till de bästa fonderna passar jag även på att ombalansera.

Att ombalansera, eller re-balansera som det ibland kallas, går ut på att göra en omstart i portföljen. Eftersom alla portföljerna innehåller både aktiefonder och räntefonder får man rörelser i portföljen. Under förra året föll värdet på portföljerna (förutom på rikatillsammans-portföljen) på grund av att aktier som tillgångsslag gick back.

Det betyder att en portfölj som i januari hade 50 procent aktiefonder och 50 procent räntefonder, har i slutet av december kanske 45 procent aktiefonder och 55 procent räntefonder. Det är inte den fördelningen man önskade och då behöver man återställa den. Processen att återställa en portfölj till sitt ursprungsläge kallas ombalansering.

Det är viktigt av flera anledningar. För det första kommer nämligen mer än 80 procent av avkastningen och risken i en portfölj från vilket tillgångsslag man har valt. Det betyder att ändras tillgångsfördelningen så ändras även risken och avkastningsförväntningarna. Något som inte är önskvärt.

I samband med att vi gör återställningen passar vi även på att göra två stora ändringar i år. Den första är att vi lägger till 5 procent guld i både nybörjar- och globala barnportföljen. Den andra är att vi gör tre varianter av både nybörjar- och globala portföljen. En förenklad variant med fyra fonder, en rekommenderad med tio fonder och en avancerad med tjugo fonder. De tre olika varianterna är till för att passa sparare med olika mycket pengar och olika stort månadssparande. Något vi har fått mycket frågor på.

Jag hoppas att du gillar artikeln och jag ber om ursäkt att den blev lite sen och kom ut idag, istället för i söndags. Det berodde på att ambitionen översteg kompetensen. Jag höll nämligen den första RikaTillsammans-workshopen i lördags och fick fantastisk respons, men hela veckan gick till förberedelse av den och då blev den här sen.

Lycka till med din ombalansering!
Jan (och Caroline)

PS. Dessutom kommer alla video-klipp från och med nu vara i 4K. Note to self, ta inte allt nytt samma vecka. DS.

Lyssna på artikeln som ett poddavsnitt

Precis som vanligt så kan du lyssna på hela den här artikeln som ett poddavsnitt via din poddspelare. Avsnittet finns där poddar finns t.ex. iTunes, Acast, Spotify eller SoundCloud. Du kan även titta på den tillhörande videon via Youtube.

Ombalansering förhindrar portföljglidningar

Ett av de viktigaste antagandena som jag bygger vår investeringsstrategi på är att forskningen visar att mer än 80 procent av avkastningen bestäms av tillgångsslaget. Det betyder att det viktigaste valet vi gör när vi ska spara våra pengar är att välja om vi ska ha t.ex. aktiefonder eller räntefonder i vårt sparande. Nästkommande 15 procent av avkastningen ges av fondtypen och det är bara de sista 5 procenten av avkastningen som bestäms av vilken specifik fond inom tillgångsslaget och fondtypen som jag väljer.

Slutsatsen man kan dra är att det är i princip oväsentligt (men roligt) om jag väljer Swedbanks, Länsförsäkringar, Skandias eller SPP:s globalfond. Till 95 procent kommer de ge exakt samma avkastning då alla är globala aktiefonder.

Om vi i vår investeringsplan kommer fram till att man vill ha en portfölj med 60 procent aktiefonder och 40 procent räntefonder – för att den t.ex. ska passa i mellanrisk-hinken i fyra-hinkar-strategin – så vill man ju att den ska hålla sig till den fördelningen över tid. Problemet är att det gör inte en portfölj naturligt.

Aktier är ett tillgångsslag som rör sig väldigt mycket mer än räntefonder ett enskilt år. Det är ovanligt att en räntefond rör sig mer än fem procent i någon riktning. En aktiefond kan utan problem röra sig uppemot tjugo procent. Eftersom dessutom aktiefonder går mer upp över tid än de går ner, kommer de att ta mer och mer plats i portföljen. Det i sin tur betyder att risken (men även avkastningen) ökar över tid.

I nedanstående tre bilder som jag använder i videon har jag illustrerat det med riktig data. Jag börjar en portfölj 1980 och låter den löpa fram till 2018 med och utan ombalansering. Aktie-delen är hela Stockholmsbörsen (SIXRX) och ränte-delen är 3 månaders svenska statsskuldväxlar.

Den första bilden visar den teoretiska fördelningen över ”hur det borde vara över tid”. Den andra bilden visar glidningen i tillgångsfördelningen över tid. Portföljen börjar på samma 60/40-fördelning men glider över tid till en 98/2-portfölj. Aktiedelen tar helt och hållet över i portföljen. Den sista bilden visar hur utvecklingen skulle se ut med en årlig ombalansering (i slutet av året). Det syns tydlighet hur tillgångsfördelningen svänger runt 60 %-linjen.

Ombalansering är inte en strategi att öka avkastningen

Redan från början vill jag understryka att syftet med att ombalansera INTE handlar om att öka eller maximera avkastningen. Det är till och med tvärtom. En ombalansering är ett sänke på avkastningen eftersom man oftast minskar andelen aktier. Det handlar ofta om att minska risken till följd av en ändrad tillgångsfördelning.

Ovanstående två bilder visar hur risken i portföljen ökar då andelen räntefonder minskar. Precis som vanligt hänger risken ihop med avkastningen. Ju högre risk i aktier desto högre avkastning om tidsperioden är tillräckligt lång. Eftersom den i det här fallet är hela 40 år, blir effekten väldigt tydlig i slutsummorna. Givet 100 000 kr i startkapital, skulle en fördelning med:

 • 100 procent räntefonder gett totalt ca 700 000 kr
 • 60 procent aktier/40 procent räntor MED ombalansering gett ca 3 600 000 kr
 • 60 procent aktier/40 procent räntor utan ombalansering gett ca 13 100 000 kr
 • 100 procent aktier gett ca 21 300 000 kr

Det är en enormt stor skillnad. Då kan man ju ställa sig frågan, varför vill man då ombalansera? Först vill jag säga att om man från början vet att tidshorisonten är 40 år, då är det idioti att ha något annat än en 90/10 eller en 100/0-portfölj. Aktier är det tillgångsslag som alltid kommer att gå bäst över tid. Men målet är inte vinstmaximering.

Ombalansering gör att du säljer dyrt och köper billigt

Syftet med ombalansering är snarare att man har valt en fördelning för att nå ett specifikt mål. Ett exempel skulle kunna vara att förvalta pengar i mellanrisk-hinken eftersom man redan har en buffert och en passiv högrisk hink. Då vill man att pengarna i nybörjarportföljen håller sig i mellanrisk-hinken. Man vill inte logga in på sitt konto en dag och plötsligt upptäcka att ens 60/40-portfölj har blivit en 98/2-portfölj. Särskilt om man då t.ex. behövde ta ut pengarna till sin pension och de förlorat mer än 50 procent på grund av en börsnedgång.

En effekt av att ombalansera är att man tvingas att sälja av det tillgångsslag som gått bra och blivit dyrt för att köpa det som är billigt. Man blir tvingad att göra rätt eftersom de flesta i vanliga fall köper dyrt och säljer billigt.

”Att flytta pengar från de fonder som gått bäst – rebalansering – är ibland nödvändigt för att hindra ett omedvetet ökat risktagande. Och det ger chans att köpa billigt […]”

Jonas Lindmark, Morningstar

Sammanfattar vi syftet handlar det om att ”återställa” portföljen för att minska risken, förhindra en glidning till högre risk. Ombalansering hjälper mig att nå mina ursprungliga mål och hålla mig till min investeringsplan även om det inte maximerar avkastningen.

När ska man ombalansera?

Det finns tre olika sätt att tänka kring när man ska ombalansera. Det första sättet är att tänka tidsbaserat – det vill säga att man gör det vid olika regelbundna intervall. Det kan vara årligen, halvårsvis, månatligen eller till och med på veckobasis.

Det andra sättet är att tänka i form av ett intervall kring tillgångsfördelningen. Det är ungefär som att man sätter upp ett staket inom vilken tillgångsfördelningen får röra sig. Rör den sig utanför balanserar man om. Slutligen kan man naturligtvis göra en kombination av dessa båda sätten.

Det finns problem med att ombalansera för ofta eftersom det kan medföra kostnader. Vid ombalansering av portföljer med direktägda aktier betalar man courtage – en avgift för både köp och försäljning. I fondportföljer kan det finnas avgift för att köpa eller sälja, valutaväxlingsavgifter eller andra avgifter. Använder man inte ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring kan man få oönskade skatteeffekter. Dessutom tar det både tid och energi att göra det.

Studien ”Best practices for portfolio rebalancing” från Vanguard (2010) undersökte dessa frågorna i detalj. Deras slutsats var att det var inte någon skillnad i den riskjusterade avkastningen oavsett om man balanserade om per månad eller år. Tvärtom kom de fram till att det var dyrt med för frekventa ombalanseringar.

I sammanfattningen skriver de, fritt översatt:

Vår slutsats är att en ombalanseringsstrategi där man ombalanserar en till två gånger om året och låter tillgångsfördelningen röra sig inom ett spann om 5 procent, sannolikt ger en tillräckligt riskhantering i förhållande till tillgångsfördelningen för de allra flesta portföljer.

Vanguard (2010), ”Best practices for portfolio rebalancing”

Det vill säga att om man tittar till portföljerna vid nyår och midsommar. Har de rört sig mer än 5 procent från ursprungsfördelningen rebalanserar man. Om man gör det här så är det fullt tillräckligt. Under de senaste åren har det faktiskt aldrig skett en så stor rörelse att vi har behövt balansera om vid midsommar. Flera år hade man egentligen inte ens behövt balansera om vid nyår.

Hur ombalanserar man?

Det absolut enklaste sättet att ombalansera är att man säljer av alla innehav på sitt konto. Då har man bara ett saldo i form av kontanter på sitt konto och det kan man använda för att köpa tillbaka tillgångarna i den nya fördelningen. I våra rekommenderade modellportföljer använder vi ISK eller KF samt endast har fonder utan köp- och säljavgifter är det ok eftersom det inte ger upphov till några extra-kostnader. Det är ett bra sätt att ombalansera första gången för nybörjaren.

Det andra sättet är att naturligtvis bara sälja av den ”felande” andelen. Om andelen aktieindexfonder uppgår till 65 procent och det ska vara 60 procent, behöver jag inte sälja 65 och köpa tillbaka 60. Det räcker ju att sälja av 5 procent. Det kräver dock en del räknande.

En utmaning är också att det senare sättet inte blir helt exakt. För säg att man har en fond som man säljer av 5 procent på, då tar det ett par dagar innan man har pengarna på kontot. Under tiden rör sig fonden och det gör att man återigen har fått en glidning. Den är dock oftast så marginell att man kan bortse från det, men man behöver vara medveten om att det inte blir helt exakt.

Ett överkurssätt att undvika det är att ha kredit – Avanza Superlånet eller Nordnet Knockout-lånet – på sitt konto, då kan man göra köp- och säljtransaktionerna samtidigt (köpet går på kredit som betalas tillbaka av den parallella försäljningen). Men det är lite överkurs för nybörjarna.

”Sälj allt”-metoden: Steg-för-steg instruktion och räkneexempel

Stegen för hur du kan ombalansera en fondportfölj genom ”sälja-allt”-metoden är:

 1. Logga in på din depå hos Avanza eller Nordnet

 2. Sälj alla dina andelar för alla dina fonder

  Gå genom varje fond i depån och sälj 100 procent av andelarna så att du får in dem på kontot som ett saldo

 3. Om du ska sätta in mer pengar, gör det parallellt

  Vid ombalanseringstillfället är det fördelaktigt att göra eventuella extrainsättningar

 4. Vänta ett par dagar tills alla pengarna dyker upp i din depå

  Det tar ofta 1-3 bankdagar innan dina fondandelar är sålda och dyker upp på din depå.

 5. Räkna ut den procentuella andelen för varje ny fond i förhållande till saldot

  Givet att du har t.ex. 10 000 kr på ditt konto och en fond ska ha 15 procent av portföljens värde, då blir summan du ska köpa för 1 500 kr (=15 % * 10 000 kr). Vi ger de procentuella andelarna för alla fonderna i alla våra portföljer. Det enda du behöver är att räkna om det i förhållande till ditt totala värde på saldot. Det gör du genom fondandel i procent * ditt totala värde på portföljen = belopp att köpa fonden för.

 6. Sök upp respektive fond genom sökfältet och köp den

  Genomför köp av alla fonderna i förhållande till deras procentuella andel i portföljen. Det tar ett par dagar innan fonderna dyker upp på din depå.

 7. Glöm inte ställa in eller ändra månadssparandet

  Om du även månadssparar in i portföljen, glöm inte att ändra till den nya fördelningen av fonder. Jag vet inte hur många gånger jag glömt ändra och fått in slaskfonder månaden efter. Ändra till samma procentuella andel för varje fond som i steg 5. På både Nordnet och Avanza anger man procentandelen. Om månadsbeloppet i kronor per fond blir för lågt (under 100 kr) välj endast fonderna med högst procentuell andel.

Jag vill verkligen tipsa om att använda Nordnet eller Avanzas kundtjänst om du inte får rätt på det. Du kan även använda ”Frågor och svar”-delen här på bloggen.

”Byt-ut”-metoden: Steg-för-steg instruktion och räkneexempel

Att ombalansera med byt-ut-metoden är i princip samma som för ”sälj-allt”-metoden. Den enda skillnaden är att det kan vara onödigt att sälja av allt i en fond om den bara ska minska sin procentuella andel från 65 % till 60 %.

Logga in på din depå hos Avanza eller Nordnet
Om du inte redan har det, koppla en kredit till ditt konto
Precis som man kan ta ett lån med en bostad som säkerhet, så kan man ha sina fonder som säkerhet för en kredit. Det kostar inget om man inte utnyttjar den och det är bra att ha. Vi kommer under 2019 återkomma med ett avsnitt om just kredit. Det är INTE nödvändigt att genomföra det här steget, men det underlättar.
Räkna ut för varje fond om den ska minska eller öka och hur mycket
Du kan antingen göra beräkningarna för hand eller använda vår Excel-fil som gör det åt dig. Du behöver för varje fond beräkna dess nuvarande procentuella andel i portföljen och sedan jämföra det med målandelen. I räkneexemplen nedan utgår vi från att det totala värdet på portföljen just nu är 100 000 kr.
Fond som ska minskas i andel – säg att du har en fond som är värd 34 000 kr i portföljen just nu. Då upptar den 34 % av portföljens värde (=34 000 / 100 000 ). Målfördelningen för just den fonden är dock bara 30 procent enligt modellen vilket också är 30 000 kr. Det betyder att du kommer behöva sälja av 4 % eller -4 000 kr (=30 000 – 34 000).
Fond som ska ökas i andel – säg att du har en fond är värd 15 000 kr i portföljen, vilket innebär en andel på 15 % (=15 000 / 100 000), men den ska ha en andel på 20 procent, det vill säga 20 000 kr (=20 % * 100 000 kr). Det betyder att den ska ökas med 5 procent eller +5 000 kr (=20 % * 100 000 – 15 000 kr).
Det vill säga du kan alltid använda formeln (målandel i procent * totalt värde – nuvarande värde). Får du ett minus-resultat innebär det att fonden ska säljas och ett positivt belopp innebär ett köp. OBS! Om du sätter in nya pengar så behöver du ta hänsyn till dem genom att öka det totala värdet. 
Genomför alla försäljningarna
När du har räknat fram alla förändringar som ska göras i portföljen, börja med att genomföra alla försäljningarna. Om du inte har kredit på kontot, så kommer du nämligen först behöva genomföra försäljningarna för att få pengar till att genomföra köpen. 
Genomför alla köpen
Om du inte har genomfört alla sälj och köp samtidigt tack vare kredit på kontot, så kommer du behöva vänta ett par dagar tills pengarna kommer in. Under tiden kan portföljen röra sig i värdet vilket innebär att det inte blir helt exakt. Men det behöver det inte bli heller. 
Glöm inte ändra månadssparandet
Om du gör ändringar i portföljerna, glöm inte ändra månadssparandet så att det också matchar den nya önskvärda målfördelningen i fonderna. 

Inom kort kommer jag lägga ut en video med min Excel-mall och hur du kan använda den. Där kan du nämligen bara skriva in nuvarande värde på respektive fond, så gör den ovanstående beräkningar åt dig.

Ombalansera med RikaTillsammans-mallen

Jag har gjort en mall i Excel för att underlätta ombalanseringen för dig i nybörjar- och globala-portföljen. Den har fonderna från förra årets ombalansering och årets fonder förinställt. Det betyder att du egentligen bara borde behöva trycka in ditt nuvarande värde på fonderna. Därefter får du ut vilka fonder som ska köpas respektive säljas och för vilka belopp.

Bild tillhörande artikeln på RikaTillsammans
Ladda ner Excel-mallen som underlättar din ombalansering.

Mallen är förberedd för den rekommenderade varianten med 10 fonder och den avancerade varianten med 20 fonder för både Nybörjar- och globala-portföljen. Det är kostnadsfritt att ladda ner den men du får gärna registrera dig för mitt nyhetsbrev om du inte redan har gjort det:

Mall för RikaTillsammans-portföljen kommer förhoppningsvis senare i veckan eller i nästa.

Tre varianter av portföljerna

En vanlig fråga jag brukar få är hur man ska anpassa portföljerna beroende på hur mycket pengar man har. Jag har därför i år valt att göra tre varianter av både Nybörjar- och Globalportföljen.

Tabell 1. De tre olika varianterna som finns för Nybörjar- och globalportföljerna.
Variant Antal fonder Passar månadssparande Passar totalt värde
Förenklad ca 4 st 0 – 1 000 kr 0 – 50 000 kr
Rekommenderad ca 10 st 1 000 – 2 000 kr 50 – 100 000 kr
Avancerad ca 20 st mer än 2 000 kr mer än 100 000 kr

Det enda som egentligen skiljer är antalet fonder. Tillgångsfördelningen som är viktigast är fortfarande samma i alla varianterna. Alla fonderna som nämns på sidan kommer från artikeln:

 • Bästa fonderna 2021 - De bästa indexfonderna, hållbara fonderna, räntefonderna och övriga fonderna för ditt sparande och din portfölj 2021

Nybörjarportföljen och dess laguppställning för 2019

Först ut för i år är Nybörjarportföljen som är en variant på den klassiska 60 procent aktiefonder och 40 procent räntefonder-portföljen. Det är en portfölj som passar tidshorisonter på ca 5 till 10 år och ger en förväntad avkastning runt 5 procent per år. Den är lätt att komma igång med, den kommer att gå bättre än index i dåliga tider men kommer att underprestera i goda tider.

Det är en portfölj som jag skulle säga hjälper dig att komma igång och känna dig säker. Den är inget nytt påhitt utan har snart 100 år på nacken och refereras till i vartenda bok som tar upp portfölj- eller tillgångsallokering. Att det är en tillgångsfördelning som bestått tidens tand märks inte minst genom att norska oljefonden – världens största fond – har samma fördelning.

Du kan läsa mer om Nybörjarportföljen:

Du kan även följa Nybörjarportföljen ”live” via Nordnets tjänst Shareville (annonslänk) som är kostnadsfri.

Förenklad variant av Nybörjarportföljen med fyra fonder för 2019

Den förenklade varianten består av följande fyra fonder:

Tabell 2. Den förenklade varianten av Nybörjarportföljen med 4 fonder.
Fondnamn Typ av indexfond Målfördelning
1. Länsförsäkringar Global Indexnära Global aktiefond 45 %
2. Spiltan Aktiefond Investmentbolag Svensk aktiefond 15 %
3. Spiltan Räntefond Sverige Kort svensk räntefond 20 %
4. AMF Räntefond Lång Lång svensk räntefond 20 %

Skillnaden mot föregående år är att vi byter ut Öhman Realobligationsfond till AMF Räntefond Lång. Om man skulle vilja göra en liten förändring till fem fonder, då skulle jag lägga till Pacific Precious (guld-fond) på 5 procent och dra ner 2.5 procent var på räntefonderna.

Rekommenderad variant av Nybörjarportföljen med 10 fonder för 2019

Den rekommenderade varianten av Nybörjarportföljen för året består av följande 10 fonder. Den passar den genomsnittlige spararen som kan månadsspara ca 1 000 – 2 000 kr i månaden och har ett portföljvärde på ca 50 000 till 100 000 kr.

Tabell 3. Den rekommenderade varianten av Nybörjarportföljen 2019 med 10 fonder.
Fondnamn Typ av indexfond Målfördelning
Aktieindexfonder (målfördelning: 60 %)
1. Länsförsäkringar Global Indexnära Global aktiefond 40.00 %
2. Spiltan Aktiefond Investmentbolag Svensk aktiefond 5.00 %
3. PLUS Småbolag Sverige Svensk aktiefond (småbolag) 5.00 %
4. Swedbank Robur Access Asien Asiatisk aktiefond 5.00 %
5. Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära Tillväxtmarknader 5.00%
Delsumma   60 %
Räntefonder (målfördelning: 35 %)
6. AMF Räntefond Lång Lång svensk räntefond 8.75 %
7. IKC Avkastningsfond Kort svensk räntefond 8.75 %
8. Spiltan Räntefond Sverige Kort svensk räntefond 8.75 %
9. Handelsbanken Realräntefond Real svensk räntefond 8.75 %
Delsumma   35.00 %
Guldfonder (målfördelning: 5 %)
10. Pacific Precious Guld fond 5.00 %
Delsumma   5.00 %

Ändringen från föregående år i är i stort sett att ”SPP Aktiefond Global” togs bort för att kunna ge plats för guldfonden Pacific Precious som är ny för i år. Sedan byttes Öhman Realräntefond ut mot Handelsbankens Realräntefond. Eftersom vi lade till ett nytt tillgångsslag förändras fördelningen också från 60/40 till 60 % aktier, 35 % räntor och 5 % guld. Jag måste säg att jag känner mig väldigt nöjd med den här uppställningen.

Om du sätter upp ett månadssparande så kan det vara så att du inte får ihop lägsta beloppen på alla fonderna. Då är mitt förslag att du månadssparar enligt t.ex. följande fördelning:

 • 30 % Länsförsäkringar Global Indexnära
 • 30 % Spiltan Aktiefond Investmentbolag
 • 20 % Spiltan Räntefond Sverige
 • 20 % AMF Räntefond Lång

Sedan kan du en ombalansera en gång extra vid midsommar.

Avancerad variant av Nybörjarportföljen med ca 20 fonder för 2019

Eftersom jag själv börjar få lite större summor i portföljerna tyckte jag att den rekommenderade versionen var lite för grovhuggen. Eller så här, jag upplevde att det fanns potential för förbättring. Här kommer ett förslag där jag har brutit ned det ytterligare lite till. För att beloppen inte ska bli för små rekommenderar jag ett större månadssparande på mer än 2 000 kri månaden och portföljer större än 100 000 kr. Kanske till och med större än 200 000 kr.

Tabell 4. Den avancerade varianten av Nybörjarportföljen 2019 med ca 20 fonder. OBS! (*) heter Handelsbanken Gl Småbolag Ind Cri A1.
Fondnamn Typ av indexfond Målfördelning
Aktieindexfonder (målfördelning: 60 %)
1. Länsförsäkringar Global Indexnära Global aktiefond 15.0 %
2. Handelsbanken Global Småbolag Index(*) Global aktiefond (småbolag) 10.0 %
3. SEF Independent Investmentbolag Global/Svensk aktiefond 5.0 %
4. SPP Global Solutions Global etisk aktiefond 5.0 %
5. Öhman Global Hållbar Global aktiv etisk aktiefond 5.0 %
6. SEB Sverige Indexfond Svensk aktiefond 5.0 %
7. PLUS Småbolag Sverige Index Svensk aktiefond (småbolag) 2.5 %
8. PLUS Mikrobolag Sverige Index Svensk aktiefond (småbolag) 2.5 %
9. Swedbank Robur Access Asien Asiatisk aktiefond 5.0 %
10. Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära Tillväxtmarknader 5.0 %
Delsumma   60.0 %
 
Räntefonder (målfördelning: 35%)
11. AMF Räntefond Lång Lång svensk räntefond 5.0 %
12. SPP Grön Obligationsfond Kort räntefond (etisk) 5.0 %
13. Spiltan Räntefond Sverige Kort räntefond (företag) 5.0 %
14. Handelsbanken Realräntefond Real svensk räntefond 5.0 %
15. AMF Räntefond Mix Global räntefond 5.0 %
16. XACT Obligation Kort räntefond (stat) 5.0 %
17. Spiltan Högräntefond Kort räntefond (företag) 5.0 %
Delsumma   35.0 %
 
Guldfonder (målfördelning: 5 %)
18. Pacific Precious Guld fond 2.5 %
19. ETFS Physical Swiss Gold (*) Guld fond 2.5 %
Delsumma   5.0 %

Jag hoppas att det framgår att det är fortfarande samma portfölj men att vi har en större spridning på äggen i distinkt olika korgar. Jag gillar framförallt att mer småbolag har fått plats i portföljen och att räntorna också är spridda i olika fondtyper. Även ett par etiska och aktivt förvaltade fonder har fått plats för att avvika lite från index.

Den sista guld-fonden, markerad med (*) går tyvärr inte längre att köpa hos Avanza. De har omtolkat reglerna för köp av internationella fonder (MiFID II) och därmed satt stopp för det. Jag har pratat med Nordnet och där går de fortfarande att köpa. Det gör dock inget om du har ditt sparande på Avanza, det är bara att lägga 5 procent i Pacific Precious-fonden istället.

Precis samma resonemang gäller månadssparande som innan. Om du i månadssparande inte når upp till fondernas minimiinsättningar välj en av fonderna i kategorin och ombalansera en gång extra vid midsommar.

Globalportföljen (f.d. Globala barnportföljen) 2019

Globalportföljen är en portfölj med hög risk och hög möjlighet till avkastning till följd av att tillgångsfördelningen är 90 % aktiefonder och bara 10 procent räntefonder. Det är en portfölj som lämpar sig mycket väl för både barnsparande och pensionssparande. Den höga andelen aktiefonder är möjlig tack vare den långa tidshorisonten om 10+ år.

Dock behöver man komma ihåg att den här portföljen kommer att svänga mycket, både upp och ner. Under en 15 års period kommer den med stor sannolikhet ha tappat hälften eller mer av sitt värde vid två tillfällen. Det medför en stor risk för att man som sparare får panik och tar dumma beslut som att sälja av innehaven.

Jag har bestämt mig för att döpa om den till Globalportföljen eftersom det gamla namnet ”Globala barnportföljen” lägger för mycket fokus på ”barn”. Många läsare missar tyvärr att den fungerar väldigt väl även för dem själva, just specifikt till t.ex. pension eller som eget långsiktigt sparande. Du kan läsa mer om portföljen nedan.

Du kan följa Globalportföljen via Nordnets tjänst Shareville (annonslänk) nedan.

Förenklade varianten av Globalportföljen med 4 fonder

Mitt bästa förslag på den förenklade varianten av globalportföljen ser ut som följer:

Tabell 5. Den förenklade varianten av Globalportföljen 2019 med 4 fonder.
Fondnamn Typ av indexfond Målfördelning
1. Länsförsäkringar Global Indexnära Global aktiefond 60 %
2. SEB Sverige Index Svensk aktiefond 20 %
3. Swedbank Robur Access Asien Asiatisk aktiefond 10 %
4. Spiltan Räntefond Sverige Kort svensk räntefond 10 %

Skillnaden mot förra året är att vi byter ut fonden Spiltan Aktiefond Investmentbolag mot en mycket bredare Sverige-fond i form av SEB Sverige Index. I övrigt inga förändringar. Om man inte kan månadsspara i alla fonderna, prioritera Länsförsäkringar-fonden och därefter Spiltan-fonden.

Rekommenderade varianten av Globalportföljen med 10 fonder

Den rekommenderade varianten för den som sparar mellan 1 000 och 2 000 kr i månaden eller har mellan 50 000 och 100 000 kr i sitt sparande ser ut som följer:

Tabell 6. Den rekommenderade varianten av Globalportföljen 2019 med 10 fonder. OBS! (*) heter Handelsbanken Gl Småbolag Ind Cri A1.
Fondnamn Typ av indexfond Målfördelning
Aktieindexfonder (målfördelning: 85 %)
1. Länsförsäkringar Global Indexnära Global aktiefond 30 %
2. SEF Independent Investmentbolag Global/svensk aktiefond 10 %
3. Handelsbanken Global Småbolag Index (*) Global aktiefond (småbolag) 15 %
4. PLUS Småbolag Sverige Index Svensk aktiefond (småbolag) 10 %
5. SEB Sverige Index Svensk aktiefond 10 %
6. Swedbank Robur Access Asien Asiatisk aktiefond 5 %
7. Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära Tillväxtmarknads aktiefond 5 %
Delsumma   85 %
 
Räntefonder (målfördelning: 10 %)
8. Spiltan Räntefond Sverige Kort svensk räntefond 5 %
9. Handelsbanken Realräntefond Real svensk räntefond 5 %
Delsumma   10 %
 
Guldfonder (målfördelning: 5 %)
10. Pacific Precious Guldfond 5 %
Delsumma   5 %

Förändringarna i indexfonderna i aktiedelen är att SPP Aktiefond Global och Spiltan Aktiefond Investmentbolag byttes ut mot SEF och Handelsbanken-fonderna. I räntedelen byttes Öhman Realobligationsfond ut mot Handelsbankens realräntefond.

Om du inte kommer upp i minimibeloppet i månadssparandet, då är följande fördelning ett förslag:

 • 30 % Länsförsäkringar Global Indexnära
 • 20 % SEB Sverige Index
 • 20 % Handelsbanken Global Småbolag
 • 20 % SEF Independent Investmentbolag
 • 10 % Spiltan Räntefond

Det handlar om att hela tiden prioritera de delarna som har störst vikt i portföljen.

Den avancerade varianten av Globalportföljen 2019 med ca 20 fonder

Om man har ett större belopp, mer än 100 000 kr i portföljen, då kan följande variant vara aktuell. Det är en fördjupning av den rekommenderade varianten genom att man lägger till några fler tillgångstyper.

Tabell 7. Den avancerade varianten av Globalportföljen 2019 med ca 20 fonder. OBS! (*) heter Handelsbanken Gl Småbolag Ind Cri A1.
Fondnamn Typ av indexfond Målfördelning
Aktieindexfonder (målfördelning: 85 %)
1. Länsförsäkringar Global Indexnära Global aktiefond 20 %
2. SEF Independent Investmentbolag Global/svensk aktiefond 10 %
3. Handelsbanken Global Småbolag Index (*) Global aktiefond (småbolag) 15 %
4. SPP Global Solutions Global aktiefond (etisk) 5 %
5. Öhman Global Hållbar Global aktiefond (etisk, aktiv) 5 %
6. PLUS Småbolag Sverige Index Svensk aktiefond (småbolag) 2.5 %
7. PLUS Mikrobolag Sverige Index Svensk aktiefond (småbolag) 2.5 %
8. Spiltan Aktiefond Stabil Svensk aktiefond (aktiv) 5 %
9. Spiltan Aktiefond Investmentbolag Svensk aktiefond 5 %
10. SEB Sverige Index Svensk aktiefond 5 %
11. Swedbank Robur Access Asien Asiatisk aktiefond 5 %
12. Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära Tillväxtmarknads aktiefond 5 %
Delsumma   85 %
 
Räntefonder (målfördelning: 10 %)
13. Spiltan Räntefond Sverige Kort svensk räntefond 2 %
14. Handelsbanken Realräntefond Real svensk räntefond 2 %
15. SPP Grön Obligationsfond Kort/Grön svensk räntefond 2 %
16. AMF Räntefond Lång Lång svensk räntefond 2 %
17. AMF Räntefond Mix Global räntefond 2 %
Delsumma   10 %
 
Guldfonder (målfördelning: 5 %)
18. Pacific Precious Guldfond 2.5 %
19. ETFS Physical Swiss Gold (GZUR) Guldfond ETF 2.5 %
Delsumma   5 %

Ett liknande resonemang kring den avancerade varianten gäller som för nybörjarportföljen. Det är större spridning och den sista fonden (19) går bara att köpa via Nordnet.

RikaTillsammans-portföljen 2019 (överkurs)

Den sista portföljen som jag har haft i många år är RikaTillsammans-portföljen. Det är en portfölj med låg risk vars syfte är att generera en positiv avkastning varje år en bit ovanför räntefonder. Teorin bakom portföljen bygger på Permanent Portföljen av Harry Browne som skrev en bok om den redan på 70-talet. Det stora fördelen är att den dessutom svänger väldigt lite vilket ses i grafen nedan.

Det är en portfölj med lågrisk som passar väl till mellanrisk-hinken tillsammans med Nybörjarportföljen. Problemet, förutom att den alltid kommer att underprestera mot globalportföljen, är att den är lite komplicerad att sätta ihop. 25 procent av portföljen ska nämligen vara placerade i riktigt långa obligationsfonder och sådana finns inte i Sverige.

Därför behöver man köpa tyska börshandlade fonder och det är något som Avanza har slutat med i skrivande stund (januari 2019). De går dock fortfarande att handla hos Nordnet. Problemet är att man i en lågriskportfölj introducerar en valutarisk, något som inte är optimalt på kort sikt, men bör inte påverka jättemycket på lång sikt. Du kan läsa mer om RikaTillsammans-portföljen här:

Du kan även följa RikaTillsammans-portföljen på Nordnets tjänst Shareville (annonslänk):

Av den här portföljen finns det bara en variant, den rekommenderade, och den motsvarar den avancerade varianten.

Rekommenderade varianten av RikaTillsammans-portföljen 2019

Mitt förslag för RikaTillsammans-portföljen 2019 ser ut som följer:

Tabell 8. Den rekommenderade varianten av RikaTillsammans-portföljen 2019 med ca 20 fonder. OBS! (*) heter Handelsbanken Gl Småbolag Ind Cri A1.
Fondnamn Typ av indexfond Målfördelning
Aktiefonder som går bra vid tillväxtscenario (målfördelning: 25 %)
1. Länsförsäkringar Global Indexnära Global aktiefond 7.5 %
2. Handelsbanken Global Småbolag Index (*) Global aktiefond (småbolag) 2.5 %
3. SEF Independent Investmentbolag Global/svensk aktiefond 5.0 %
4. SEB Sverige Index Svensk aktiefond 5.0 %
5. Swedbank Robur Access Asien Asiatisk aktiefond 2.5 %
6. Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära Tillväxtmarknadsaktiefond 2.5 %
Delsumma   5.0 %
 
Korta räntefonder som går bra vid recessionsscenario (målfördelning: 25 %)
7. Spiltan Räntefond Sverige Kort räntefond (aktiv) 5.0 %
8. IKC Avkastningsfond Kort räntefond (aktiv) 5.0 %
9. BlackRock iShares € Govt Bond 0-1yr (EUN6) Kort räntefond (europa) 5.0 %
10. Vanguard USD Treasury Bond (VGTY) Kort räntefond (USA) 5.0 %
11. AMF Räntefond Mix  Kort räntefond (global) 5.0 %
Delsumma   5.0 %
 
Långa obligationsfonder som går bra vid deflation (målfördelning: 25 %)
12. AMF Räntefond Lång Lång räntefond (svensk) 5.0 %
13. iShares Euro Govt Bond 15-30yr (IBCL) Lång räntefond (europa) 5.0 %
14. iShares $ Treasury Bond 20+yr (IS04) Lång räntefond (USA) 5.0 %
15. SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond (SYBN)  Lång räntefond (ftg. usa) 5.0 %
16. xTrackers Eurozone Government Bond 25+ (DBXG)  Lång räntefond (europa) 5.0 %
Delsumma   5.0 %
 
Guld och inflationsskyddade räntefonder som går bra vid inflation (målfördelning: 25 %)
17. ETFS Physical Swiss Gold (GZUR) Guldfond 5.0 %
18. Xetra-Gold (4GLD) Guldfond 5.0 %
19. Handelsbanken Realräntefond Realräntefond 5.0 %
20. Pacific Precious Guldfond 5.0 %
21. BlackRock iShares Global Inflation Linked Govt Bond (IUS5)  Realräntefond 5.0 %
Delsumma   5.0 %

Förändringarna i aktiedelen följer förändringarna i de andra portföljerna. Mer uppdelning i olika typer av aktieindexfonder. I räntedelen blir det också lite förändringarna för att täcka in olika typer av korta räntefonder istället för en stor koncentration i Spiltan-fonden som det var förra året.

Den klurigaste delen är som vanligt deflation, eftersom det inte finns några riktigt långa svenska räntefonder. Den längsta som vi har är AMF:s men den har bara en genomsnittlig duration på 7 år, när det egentligen krävs minst 20 år för att få till den önskade effekten. Alternativen jag har gett på de börshandlade fonderna är bra, men de går som sagt bara att handla hos Nordnet för närvarande.

På guld-sidan är det nya att jag har lagt till två inflationsskyddade räntefonder som komplement. Efter förutsättningarna så är jag nöjd även med den här uppställningen. Så får vi se om vi klarar ännu ett år med plus-resultat i den här portföljen.

Konkreta förslag att göra

Jag rekommenderar att om du inte har ombalanserat på ett tag att se över portföljen. Det kan vara så att du inte behöver göra det eftersom din fördelning är ganska lik den som du hade tänkt. Men då har du åtminstone följt och tagit ett konkret beslut. Om du inte har tänkt något kring din fördelning i ditt sparande, då skulle jag rekommendera avsnitt #47 om fyra-hinkar-principen och överväga att skapa en investeringsplan (något vi gör tillsammans på workshopen).

Nästa steg är att uppdatera månadssparandet så att även de framtida pengarna födelas rätt i portföljen. Jag vill verkligen rekommendera dig att ta hjälp om du fastnar! Det är så pass viktigt att ombalansera att det inte är okej att slänga in handduken. Ta hjälp och gör det tillsammans med en kompis, eller ta kontakt med kundtjänst på Avanza och Nordnet ställ frågor här på bloggen.

Det är nämligen ett engångsjobb som behöver göras. När det väl är gjort så behöver du inte göra något mer med ditt sparande de kommande 12 månaderna. Det är lätt värt det den timmen eller två det tar i närtid. Jag lovar!

Överväg att delegera jobbet till en fondrobot

Jag vill också passa på och slå ett slag för fondrobotarna som jag har skrivit om tidigare här på bloggen. En fondrobot gör nämligen väldigt mycket av det som vi har pratat om i de tre senaste artiklarna. En fondrobot hjälper dig nämligen att:

 • Välja en tillgångsfördelning mellan aktiefonder och räntor (det viktigaste valet)
 • Väljer fonder till dig enligt i princip samma kriterier som jag ovan
 • Ombalanserar löpande till dig utan att du behöver tänka på det

På det sättet kan man för en relativt liten (ca 0.2 %) kostnad få hjälp med allt det. Som läsaren Leif påpekade, så sparar men förmodligen in den genom att de har lägre avgifter (och vissa bättre fonder) än vad vi småsparare kan få på egen hand.

Jag har själv satt in en hel del pengar hos Lysa som jag gillar eftersom de har lägst avgift. Du kan läsa mer nedan, även om artikeln har lite mer än 1 år på nacken. Jag hoppas kunna återkomma med en uppdaterad version inom kort:

Om inte annat så rekommenderar jag faktiskt att testa en fondrobot, så har du något att ”tävla mot” själv.

Ett alternativ som är något dyrare än Lysa är Opti (annonslänk) som också är bra.

Få uppdateringar och tips via nyhetsbrevet

Ungefär en gång i månaden skickar jag ut vårt nyhetsbrev med två tips för din privatekonomi. Det är ett bra sätt att få de viktigaste artiklarna till sig utan att behöva hänga på bloggen varje vecka. Självklart är det kostnadsfritt och du kan avprenumerera när du vill.

Genom att prenumerera accepterar du villkoren för nyhetsbrevet. Du kan avsluta när du vill.

Relaterade artiklar

Om du gillade den här artikeln då kommer du sannolikt även uppskatta följande relevanta artiklar:

Låt oss hjälpas åt!

Jag vill verkligen uppskatta alla er läsare som bidrar till bloggen, svarar på frågor och inte minst kommenterade förra veckans artikel om de bästa fonderna. Det var en del fonder jag hade missat och det var verkligen att bli rika tillsammans så som vi hjälptes åt. Om du ser något som jag har missat, som kan förtydligas eller något tips, kommentera mer än gärna nedan.

Tack än en gång för den här veckan och så ses vi förhoppningsvis även nu på söndag. Då blir det med stor sannolikhet första delen av två med Elin Helander som har skrivit boken ”Hjärnkoll på pengarna” där vi pratar om tankefällor, sparande och livet.

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök