Ombalansering 2019 | En årlig omstart i fondportföljerna
Sök:

Ombalansering 2019 | En årlig omstart i fondportföljerna

Årets laguppställning i nybörjar-, globala barn- och rikatillsammans-portföljen

Ombalansering är ett av de viktigaste verktygen i en investeringsstrategi eftersom det hjälper oss att nå våra mål. En portfölj som inte ombalanseras glider över tid i tillgångsfördelningen. Därmed blir risken oftast högre och annorlunda än vad som var tänkt från början. I den här artikeln går vi genom vad ombalansering är, varför det är viktigt, hur och när man gör den. Slutligen ombalanserar vi även våra tre modellportföljer och är klara och färdiga för 2019 års börs.

I början av varje år gör jag alltid tre olika artiklar. En uppföljning av portföljerna för det gångna året som kompletteras med de bästa fonderna 2019 och slutligen den här där vi gör laguppställningen inför året. I samband med att jag eventuellt byter till de bästa fonderna passar jag även på att ombalansera.

Att ombalansera, eller re-balansera som det ibland kallas, går ut på att göra en omstart i portföljen. Eftersom alla portföljerna innehåller både aktiefonder och räntefonder får man rörelser i portföljen. Under förra året föll värdet på portföljerna (förutom på rikatillsammans-portföljen) på grund av att aktier som tillgångsslag gick back.

Det betyder att en portfölj som i januari hade 50 procent aktiefonder och 50 procent räntefonder, har i slutet av december kanske 45 procent aktiefonder och 55 procent räntefonder. Det är inte den fördelningen man önskade och då behöver man återställa den. Processen att återställa en portfölj till sitt ursprungsläge kallas ombalansering.

Det är viktigt av flera anledningar. För det första kommer nämligen mer än 80 procent av avkastningen och risken i en portfölj från vilket tillgångsslag man har valt. Det betyder att ändras tillgångsfördelningen så ändras även risken och avkastningsförväntningarna. Något som inte är önskvärt.

I samband med att vi gör återställningen passar vi även på att göra två stora ändringar i år. Den första är att vi lägger till 5 procent guld i både nybörjar- och globala barnportföljen. Den andra är att vi gör tre varianter av både nybörjar- och globala portföljen. En förenklad variant med fyra fonder, en rekommenderad med tio fonder och en avancerad med tjugo fonder. De tre olika varianterna är till för att passa sparare med olika mycket pengar och olika stort månadssparande. Något vi har fått mycket frågor på.

Jag hoppas att du gillar artikeln och jag ber om ursäkt att den blev lite sen och kom ut idag, istället för i söndags. Det berodde på att ambitionen översteg kompetensen. Jag höll nämligen den första RikaTillsammans-workshopen i lördags och fick fantastisk respons, men hela veckan gick till förberedelse av den och då blev den här sen.

Lycka till med din ombalansering!
Jan (och Caroline)

PS. Dessutom kommer alla video-klipp från och med nu vara i 4K. Note to self, ta inte allt nytt samma vecka. 😉 DS.

Lyssna eller titta på ombalanserings-avsnittet

Precis som vanligt så kan du lyssna på hela den här artikeln som ett poddavsnitt via din poddspelare (iTunesAcastSpotify eller SoundCloud) eller titta på den tillhörande video via Youtube.

Nedan har du en grov innehållsförteckning:

 • 00:00:34 – Introduktion till dagens avsnitt
 • 00:01:53 – Sammanfattning med de viktigaste punkterna
 • 00:10:06 – Utan ombalansering glider portföljerna i risk
 • 00:14:25 – Syftet med att ombalansera en fondportfölj
 • 00:26:24 – När ska man ombalansera sin portfölj?
 • 00:31:05 – Hur ombalanserar man rent praktiskt?
 • 00:39:14 – Vår strategi för ombalansering
 • 00:44:52 – Tre varianter av Nybörjar- och Globala barnportföljen
 • 00:47:25 – Ombalansering i Nybörjarportföljen 2019
 • 01:03:36 – Ombalansering i Globala barnportföljen 2019
 • 01:08:32 – Ombalansering i RikaTillsammans-portföljen 2019
 • 01:14:56 – Konkreta tips att göra

Som vanligt matchar tiderna bättre med videon än poddavsnittet på grund av klippningen. Poddavsnitten tenderar bli lite kortare än video-avsnitten.

Ombalansering förhindrar portföljglidningar

Ett av de viktigaste antagandena som jag bygger vår investeringsstrategi på är att forskningen visar att mer än 80 procent av avkastningen bestäms av tillgångsslaget. Det betyder att det viktigaste valet vi gör när vi ska spara våra pengar är att välja om vi ska ha t.ex. aktiefonder eller räntefonder i vårt sparande. Nästkommande 15 procent av avkastningen ges av fondtypen och det är bara de sista 5 procenten av avkastningen som bestäms av vilken specifik fond inom tillgångsslaget och fondtypen som jag väljer.

Slutsatsen man kan dra är att det är i princip oväsentligt (men roligt) om jag väljer Swedbanks, Länsförsäkringar, Skandias eller SPP:s globalfond. Till 95 procent kommer de ge exakt samma avkastning då alla är globala aktiefonder.

Om vi i vår investeringsplan kommer fram till att man vill ha en portfölj med 60 procent aktiefonder och 40 procent räntefonder – för att den t.ex. ska passa i mellanrisk-hinken i fyra-hinkar-strategin – så vill man ju att den ska hålla sig till den fördelningen över tid. Problemet är att det gör inte en portfölj naturligt.

Aktier är ett tillgångsslag som rör sig väldigt mycket mer än räntefonder ett enskilt år. Det är ovanligt att en räntefond rör sig mer än fem procent i någon riktning. En aktiefond kan utan problem röra sig uppemot tjugo procent. Eftersom dessutom aktiefonder går mer upp över tid än de går ner, kommer de att ta mer och mer plats i portföljen. Det i sin tur betyder att risken (men även avkastningen) ökar över tid.

I nedanstående tre bilder som jag använder i videon har jag illustrerat det med riktig data. Jag börjar en portfölj 1980 och låter den löpa fram till 2018 med och utan ombalansering. Aktie-delen är hela Stockholmsbörsen (SIXRX) och ränte-delen är 3 månaders svenska statsskuldväxlar.

Den första bilden visar den teoretiska fördelningen över ”hur det borde vara över tid”. Den andra bilden visar glidningen i tillgångsfördelningen över tid. Portföljen börjar på samma 60/40-fördelning men glider över tid till en 98/2-portfölj. Aktiedelen tar helt och hållet över i portföljen. Den sista bilden visar hur utvecklingen skulle se ut med en årlig ombalansering (i slutet av året). Det syns tydlighet hur tillgångsfördelningen svänger runt 60 %-linjen.

Ombalansering är inte en strategi att öka avkastningen

Redan från början vill jag understryka att syftet med att ombalansera INTE handlar om att öka eller maximera avkastningen. Det är till och med tvärtom. En ombalansering är ett sänke på avkastningen eftersom man oftast minskar andelen aktier. Det handlar ofta om att minska risken till följd av en ändrad tillgångsfördelning.

Ovanstående två bilder visar hur risken i portföljen ökar då andelen räntefonder minskar. Precis som vanligt hänger risken ihop med avkastningen. Ju högre risk i aktier desto högre avkastning om tidsperioden är tillräckligt lång. Eftersom den i det här fallet är hela 40 år, blir effekten väldigt tydlig i slutsummorna. Givet 100 000 kr i startkapital, skulle en fördelning med:

 • 100 procent räntefonder gett totalt ca 700 000 kr
 • 60 procent aktier/40 procent räntor MED ombalansering gett ca 3 600 000 kr
 • 60 procent aktier/40 procent räntor utan ombalansering gett ca 13 100 000 kr
 • 100 procent aktier gett ca 21 300 000 kr

Det är en enormt stor skillnad. Då kan man ju ställa sig frågan, varför vill man då ombalansera? Först vill jag säga att om man från början vet att tidshorisonten är 40 år, då är det idioti att ha något annat än en 90/10 eller en 100/0-portfölj. Aktier är det tillgångsslag som alltid kommer att gå bäst över tid. Men målet är inte vinstmaximering.

Ombalansering gör att du säljer dyrt och köper billigt

Syftet med ombalansering är snarare att man har valt en fördelning för att nå ett specifikt mål. Ett exempel skulle kunna vara att förvalta pengar i mellanrisk-hinken eftersom man redan har en buffert och en passiv högrisk hink. Då vill man att pengarna i nybörjarportföljen håller sig i mellanrisk-hinken. Man vill inte logga in på sitt konto en dag och plötsligt upptäcka att ens 60/40-portfölj har blivit en 98/2-portfölj. Särskilt om man då t.ex. behövde ta ut pengarna till sin pension och de förlorat mer än 50 procent på grund av en börsnedgång.

En effekt av att ombalansera är att man tvingas att sälja av det tillgångsslag som gått bra och blivit dyrt för att köpa det som är billigt. Man blir tvingad att göra rätt eftersom de flesta i vanliga fall köper dyrt och säljer billigt.

”Att flytta pengar från de fonder som gått bäst – rebalansering – är ibland nödvändigt för att hindra ett omedvetet ökat risktagande. Och det ger chans att köpa billigt […]”

Jonas Lindmark, Morningstar

Sammanfattar vi syftet handlar det om att ”återställa” portföljen för att minska risken, förhindra en glidning till högre risk. Ombalansering hjälper mig att nå mina ursprungliga mål och hålla mig till min investeringsplan även om det inte maximerar avkastningen.

När ska man ombalansera?

Det finns tre olika sätt att tänka kring när man ska ombalansera. Det första sättet är att tänka tidsbaserat – det vill säga att man gör det vid olika regelbundna intervall. Det kan vara årligen, halvårsvis, månatligen eller till och med på veckobasis.

Det andra sättet är att tänka i form av ett intervall kring tillgångsfördelningen. Det är ungefär som att man sätter upp ett staket inom vilken tillgångsfördelningen får röra sig. Rör den sig utanför balanserar man om. Slutligen kan man naturligtvis göra en kombination av dessa båda sätten.

Det finns problem med att ombalansera för ofta eftersom det kan medföra kostnader. Vid ombalansering av portföljer med direktägda aktier betalar man courtage – en avgift för både köp och försäljning. I fondportföljer kan det finnas avgift för att köpa eller sälja, valutaväxlingsavgifter eller andra avgifter. Använder man inte ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring kan man få oönskade skatteeffekter. Dessutom tar det både tid och energi att göra det.

Studien ”Best practices for portfolio rebalancing” från Vanguard (2010) undersökte dessa frågorna i detalj. Deras slutsats var att det var inte någon skillnad i den riskjusterade avkastningen oavsett om man balanserade om per månad eller år. Tvärtom kom de fram till att det var dyrt med för frekventa ombalanseringar.

I sammanfattningen skriver de, fritt översatt:

Vår slutsats är att en ombalanseringsstrategi där man ombalanserar en till två gånger om året och låter tillgångsfördelningen röra sig inom ett spann om 5 procent, sannolikt ger en tillräckligt riskhantering i förhållande till tillgångsfördelningen för de allra flesta portföljer.

Vanguard (2010), ”Best practices for portfolio rebalancing”

Det vill säga att om man tittar till portföljerna vid nyår och midsommar. Har de rört sig mer än 5 procent från ursprungsfördelningen rebalanserar man. Om man gör det här så är det fullt tillräckligt. Under de senaste åren har det faktiskt aldrig skett en så stor rörelse att vi har behövt balansera om vid midsommar. Flera år hade man egentligen inte ens behövt balansera om vid nyår.

Hur ombalanserar man?

Det absolut enklaste sättet att ombalansera är att man säljer av alla innehav på sitt konto. Då har man bara ett saldo i form av kontanter på sitt konto och det kan man använda för att köpa tillbaka tillgångarna i den nya fördelningen. I våra rekommenderade modellportföljer använder vi ISK eller KF samt endast har fonder utan köp- och säljavgifter är det ok eftersom det inte ger upphov till några extra-kostnader. Det är ett bra sätt att ombalansera första gången för nybörjaren.

Det andra sättet är att naturligtvis bara sälja av den ”felande” andelen. Om andelen aktieindexfonder uppgår till 65 procent och det ska vara 60 procent, behöver jag inte sälja 65 och köpa tillbaka 60. Det räcker ju att sälja av 5 procent. Det kräver dock en del räknande.

En utmaning är också att det senare sättet inte blir helt exakt. För säg att man har en fond som man säljer av 5 procent på, då tar det ett par dagar innan man har pengarna på kontot. Under tiden rör sig fonden och det gör att man återigen har fått en glidning. Den är dock oftast så marginell att man kan bortse från det, men man behöver vara medveten om att det inte blir helt exakt.

Ett överkurssätt att undvika det är att ha kredit – Avanza Superlånet eller Nordnet Knockout-lånet – på sitt konto, då kan man göra köp- och säljtransaktionerna samtidigt (köpet går på kredit som betalas tillbaka av den parallella försäljningen). Men det är lite överkurs för nybörjarna.

”Sälj allt”-metoden: Steg-för-steg instruktion och räkneexempel

Stegen för hur du kan ombalansera en fondportfölj genom ”sälja-allt”-metoden är:

 1. Logga in på din depå hos Avanza eller Nordnet

 2. Sälj alla dina andelar för alla dina fonder

  Gå genom varje fond i depån och sälj 100 procent av andelarna så att du får in dem på kontot som ett saldo

 3. Om du ska sätta in mer pengar, gör det parallellt

  Vid ombalanseringstillfället är det fördelaktigt att göra eventuella extrainsättningar

 4. Vänta ett par dagar tills alla pengarna dyker upp i din depå

  Det tar ofta 1-3 bankdagar innan dina fondandelar är sålda och dyker upp på din depå.

 5. Räkna ut den procentuella andelen för varje ny fond i förhållande till saldot

  Givet att du har t.ex. 10 000 kr på ditt konto och en fond ska ha 15 procent av portföljens värde, då blir summan du ska köpa för 1 500 kr (=15 % * 10 000 kr). Vi ger de procentuella andelarna för alla fonderna i alla våra portföljer. Det enda du behöver är att räkna om det i förhållande till ditt totala värde på saldot. Det gör du genom fondandel i procent * ditt totala värde på portföljen = belopp att köpa fonden för.

 6. Sök upp respektive fond genom sökfältet och köp den

  Genomför köp av alla fonderna i förhållande till deras procentuella andel i portföljen. Det tar ett par dagar innan fonderna dyker upp på din depå.

 7. Glöm inte ställa in eller ändra månadssparandet

  Om du även månadssparar in i portföljen, glöm inte att ändra till den nya fördelningen av fonder. Jag vet inte hur många gånger jag glömt ändra och fått in slaskfonder månaden efter. Ändra till samma procentuella andel för varje fond som i steg 5. På både Nordnet och Avanza anger man procentandelen. Om månadsbeloppet i kronor per fond blir för lågt (under 100 kr) välj endast fonderna med högst procentuell andel.

Jag vill verkligen tipsa om att använda Nordnet eller Avanzas kundtjänst om du inte får rätt på det. Du kan även använda ”Frågor och svar”-delen här på bloggen.

”Byt-ut”-metoden: Steg-för-steg instruktion och räkneexempel

Att ombalansera med byt-ut-metoden är i princip samma som för ”sälj-allt”-metoden. Den enda skillnaden är att det kan vara onödigt att sälja av allt i en fond om den bara ska minska sin procentuella andel från 65 % till 60 %.

Logga in på din depå hos Avanza eller Nordnet
Om du inte redan har det, koppla en kredit till ditt konto
Precis som man kan ta ett lån med en bostad som säkerhet, så kan man ha sina fonder som säkerhet för en kredit. Det kostar inget om man inte utnyttjar den och det är bra att ha. Vi kommer under 2019 återkomma med ett avsnitt om just kredit. Det är INTE nödvändigt att genomföra det här steget, men det underlättar.
Räkna ut för varje fond om den ska minska eller öka och hur mycket
Du kan antingen göra beräkningarna för hand eller använda vår Excel-fil som gör det åt dig. Du behöver för varje fond beräkna dess nuvarande procentuella andel i portföljen och sedan jämföra det med målandelen. I räkneexemplen nedan utgår vi från att det totala värdet på portföljen just nu är 100 000 kr.
Fond som ska minskas i andel – säg att du har en fond som är värd 34 000 kr i portföljen just nu. Då upptar den 34 % av portföljens värde (=34 000 / 100 000 ). Målfördelningen för just den fonden är dock bara 30 procent enligt modellen vilket också är 30 000 kr. Det betyder att du kommer behöva sälja av 4 % eller -4 000 kr (=30 000 – 34 000).
Fond som ska ökas i andel – säg att du har en fond är värd 15 000 kr i portföljen, vilket innebär en andel på 15 % (=15 000 / 100 000), men den ska ha en andel på 20 procent, det vill säga 20 000 kr (=20 % * 100 000 kr). Det betyder att den ska ökas med 5 procent eller +5 000 kr (=20 % * 100 000 – 15 000 kr).
Det vill säga du kan alltid använda formeln (målandel i procent * totalt värde – nuvarande värde). Får du ett minus-resultat innebär det att fonden ska säljas och ett positivt belopp innebär ett köp. OBS! Om du sätter in nya pengar så behöver du ta hänsyn till dem genom att öka det totala värdet. 
Genomför alla försäljningarna
När du har räknat fram alla förändringar som ska göras i portföljen, börja med att genomföra alla försäljningarna. Om du inte har kredit på kontot, så kommer du nämligen först behöva genomföra försäljningarna för att få pengar till att genomföra köpen. 
Genomför alla köpen
Om du inte har genomfört alla sälj och köp samtidigt tack vare kredit på kontot, så kommer du behöva vänta ett par dagar tills pengarna kommer in. Under tiden kan portföljen röra sig i värdet vilket innebär att det inte blir helt exakt. Men det behöver det inte bli heller. 
Glöm inte ändra månadssparandet
Om du gör ändringar i portföljerna, glöm inte ändra månadssparandet så att det också matchar den nya önskvärda målfördelningen i fonderna. 

Inom kort kommer jag lägga ut en video med min Excel-mall och hur du kan använda den. Där kan du nämligen bara skriva in nuvarande värde på respektive fond, så gör den ovanstående beräkningar åt dig.

Ombalansera med RikaTillsammans-mallen

Jag har gjort en mall i Excel för att underlätta ombalanseringen för dig i nybörjar- och globala-portföljen. Den har fonderna från förra årets ombalansering och årets fonder förinställt. Det betyder att du egentligen bara borde behöva trycka in ditt nuvarande värde på fonderna. Därefter får du ut vilka fonder som ska köpas respektive säljas och för vilka belopp.

Ladda ner Excel-mallen som underlättar din ombalansering.

Mallen är förberedd för den rekommenderade varianten med 10 fonder och den avancerade varianten med 20 fonder för både Nybörjar- och globala-portföljen. Det är kostnadsfritt att ladda ner den men du får gärna registrera dig för mitt nyhetsbrev om du inte redan har gjort det:

Mall för RikaTillsammans-portföljen kommer förhoppningsvis senare i veckan eller i nästa.

Tre varianter av portföljerna

En vanlig fråga jag brukar få är hur man ska anpassa portföljerna beroende på hur mycket pengar man har. Jag har därför i år valt att göra tre varianter av både Nybörjar- och Globalportföljen.

Tabell 1. De tre olika varianterna som finns för Nybörjar- och globalportföljerna.
Variant Antal fonder Passar månadssparande Passar totalt värde
Förenklad ca 4 st 0 – 1 000 kr 0 – 50 000 kr
Rekommenderad ca 10 st 1 000 – 2 000 kr 50 – 100 000 kr
Avancerad ca 20 st mer än 2 000 kr mer än 100 000 kr

Det enda som egentligen skiljer är antalet fonder. Tillgångsfördelningen som är viktigast är fortfarande samma i alla varianterna. Alla fonderna som nämns på sidan kommer från artikeln:

Nybörjarportföljen och dess laguppställning för 2019

Först ut för i år är Nybörjarportföljen som är en variant på den klassiska 60 procent aktiefonder och 40 procent räntefonder-portföljen. Det är en portfölj som passar tidshorisonter på ca 5 till 10 år och ger en förväntad avkastning runt 5 procent per år. Den är lätt att komma igång med, den kommer att gå bättre än index i dåliga tider men kommer att underprestera i goda tider.

Det är en portfölj som jag skulle säga hjälper dig att komma igång och känna dig säker. Den är inget nytt påhitt utan har snart 100 år på nacken och refereras till i vartenda bok som tar upp portfölj- eller tillgångsallokering. Att det är en tillgångsfördelning som bestått tidens tand märks inte minst genom att norska oljefonden – världens största fond – har samma fördelning.

Du kan läsa mer om Nybörjarportföljen:

Du kan även följa Nybörjarportföljen ”live” via Nordnets tjänst Shareville (annonslänk) som är kostnadsfri.

Förenklad variant av Nybörjarportföljen med fyra fonder för 2019

Den förenklade varianten består av följande fyra fonder:

Tabell 2. Den förenklade varianten av Nybörjarportföljen med 4 fonder.
Fondnamn Typ av indexfond Målfördelning
1. Länsförsäkringar Global Indexnära Global aktiefond 45 %
2. Spiltan Aktiefond Investmentbolag Svensk aktiefond 15 %
3. Spiltan Räntefond Sverige Kort svensk räntefond 20 %
4. AMF Räntefond Lång Lång svensk räntefond 20 %

Skillnaden mot föregående år är att vi byter ut Öhman Realobligationsfond till AMF Räntefond Lång. Om man skulle vilja göra en liten förändring till fem fonder, då skulle jag lägga till Pacific Precious (guld-fond) på 5 procent och dra ner 2.5 procent var på räntefonderna.

Rekommenderad variant av Nybörjarportföljen med 10 fonder för 2019

Den rekommenderade varianten av Nybörjarportföljen för året består av följande 10 fonder. Den passar den genomsnittlige spararen som kan månadsspara ca 1 000 – 2 000 kr i månaden och har ett portföljvärde på ca 50 000 till 100 000 kr.

Tabell 3. Den rekommenderade varianten av Nybörjarportföljen 2019 med 10 fonder.
Fondnamn Typ av indexfond Målfördelning
Aktieindexfonder (målfördelning: 60 %)
1. Länsförsäkringar Global Indexnära Global aktiefond 40.00 %
2. Spiltan Aktiefond Investmentbolag Svensk aktiefond 5.00 %
3. PLUS Småbolag Sverige Svensk aktiefond (småbolag) 5.00 %
4. Swedbank Robur Access Asien Asiatisk aktiefond 5.00 %
5. Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära Tillväxtmarknader 5.00%
Delsumma   60 %
Räntefonder (målfördelning: 35 %)
6. AMF Räntefond Lång Lång svensk räntefond 8.75 %
7. IKC Avkastningsfond Kort svensk räntefond 8.75 %
8. Spiltan Räntefond Sverige Kort svensk räntefond 8.75 %
9. Handelsbanken Realräntefond Real svensk räntefond 8.75 %
Delsumma   35.00 %
Guldfonder (målfördelning: 5 %)
10. Pacific Precious Guld fond 5.00 %
Delsumma   5.00 %

Ändringen från föregående år i är i stort sett att ”SPP Aktiefond Global” togs bort för att kunna ge plats för guldfonden Pacific Precious som är ny för i år. Sedan byttes Öhman Realräntefond ut mot Handelsbankens Realräntefond. Eftersom vi lade till ett nytt tillgångsslag förändras fördelningen också från 60/40 till 60 % aktier, 35 % räntor och 5 % guld. Jag måste säg att jag känner mig väldigt nöjd med den här uppställningen.

Om du sätter upp ett månadssparande så kan det vara så att du inte får ihop lägsta beloppen på alla fonderna. Då är mitt förslag att du månadssparar enligt t.ex. följande fördelning:

 • 30 % Länsförsäkringar Global Indexnära
 • 30 % Spiltan Aktiefond Investmentbolag
 • 20 % Spiltan Räntefond Sverige
 • 20 % AMF Räntefond Lång

Sedan kan du en ombalansera en gång extra vid midsommar.

Avancerad variant av Nybörjarportföljen med ca 20 fonder för 2019

Eftersom jag själv börjar få lite större summor i portföljerna tyckte jag att den rekommenderade versionen var lite för grovhuggen. Eller så här, jag upplevde att det fanns potential för förbättring. Här kommer ett förslag där jag har brutit ned det ytterligare lite till. För att beloppen inte ska bli för små rekommenderar jag ett större månadssparande på mer än 2 000 kri månaden och portföljer större än 100 000 kr. Kanske till och med större än 200 000 kr.

Tabell 4. Den avancerade varianten av Nybörjarportföljen 2019 med ca 20 fonder. OBS! (*) heter Handelsbanken Gl Småbolag Ind Cri A1.
Fondnamn Typ av indexfond Målfördelning
Aktieindexfonder (målfördelning: 60 %)
1. Länsförsäkringar Global Indexnära Global aktiefond 15.0 %
2. Handelsbanken Global Småbolag Index(*) Global aktiefond (småbolag) 10.0 %
3. SEF Independent Investmentbolag Global/Svensk aktiefond 5.0 %
4. SPP Global Solutions Global etisk aktiefond 5.0 %
5. Öhman Global Hållbar Global aktiv etisk aktiefond 5.0 %
6. SEB Sverige Indexfond Svensk aktiefond 5.0 %
7. PLUS Småbolag Sverige Index Svensk aktiefond (småbolag) 2.5 %
8. PLUS Mikrobolag Sverige Index Svensk aktiefond (småbolag) 2.5 %
9. Swedbank Robur Access Asien Asiatisk aktiefond 5.0 %
10. Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära Tillväxtmarknader 5.0 %
Delsumma   60.0 %
 
Räntefonder (målfördelning: 35%)
11. AMF Räntefond Lång Lång svensk räntefond 5.0 %
12. SPP Grön Obligationsfond Kort räntefond (etisk) 5.0 %
13. Spiltan Räntefond Sverige Kort räntefond (företag) 5.0 %
14. Handelsbanken Realräntefond Real svensk räntefond 5.0 %
15. AMF Räntefond Mix Global räntefond 5.0 %
16. XACT Obligation Kort räntefond (stat) 5.0 %
17. Spiltan Högräntefond Kort räntefond (företag) 5.0 %
Delsumma   35.0 %
 
Guldfonder (målfördelning: 5 %)
18. Pacific Precious Guld fond 2.5 %
19. ETFS Physical Swiss Gold (*) Guld fond 2.5 %
Delsumma   5.0 %

Jag hoppas att det framgår att det är fortfarande samma portfölj men att vi har en större spridning på äggen i distinkt olika korgar. Jag gillar framförallt att mer småbolag har fått plats i portföljen och att räntorna också är spridda i olika fondtyper. Även ett par etiska och aktivt förvaltade fonder har fått plats för att avvika lite från index.

Den sista guld-fonden, markerad med (*) går tyvärr inte längre att köpa hos Avanza. De har omtolkat reglerna för köp av internationella fonder (MiFID II) och därmed satt stopp för det. Jag har pratat med Nordnet och där går de fortfarande att köpa. Det gör dock inget om du har ditt sparande på Avanza, det är bara att lägga 5 procent i Pacific Precious-fonden istället.

Precis samma resonemang gäller månadssparande som innan. Om du i månadssparande inte når upp till fondernas minimiinsättningar välj en av fonderna i kategorin och ombalansera en gång extra vid midsommar.

Globalportföljen (f.d. Globala barnportföljen) 2019

Globalportföljen är en portfölj med hög risk och hög möjlighet till avkastning till följd av att tillgångsfördelningen är 90 % aktiefonder och bara 10 procent räntefonder. Det är en portfölj som lämpar sig mycket väl för både barnsparande och pensionssparande. Den höga andelen aktiefonder är möjlig tack vare den långa tidshorisonten om 10+ år.

Dock behöver man komma ihåg att den här portföljen kommer att svänga mycket, både upp och ner. Under en 15 års period kommer den med stor sannolikhet ha tappat hälften eller mer av sitt värde vid två tillfällen. Det medför en stor risk för att man som sparare får panik och tar dumma beslut som att sälja av innehaven.

Jag har bestämt mig för att döpa om den till Globalportföljen eftersom det gamla namnet ”Globala barnportföljen” lägger för mycket fokus på ”barn”. Många läsare missar tyvärr att den fungerar väldigt väl även för dem själva, just specifikt till t.ex. pension eller som eget långsiktigt sparande. Du kan läsa mer om portföljen nedan.

Du kan följa Globalportföljen via Nordnets tjänst Shareville (annonslänk) nedan.

Förenklade varianten av Globalportföljen med 4 fonder

Mitt bästa förslag på den förenklade varianten av globalportföljen ser ut som följer:

Tabell 5. Den förenklade varianten av Globalportföljen 2019 med 4 fonder.
Fondnamn Typ av indexfond Målfördelning
1. Länsförsäkringar Global Indexnära Global aktiefond 60 %
2. SEB Sverige Index Svensk aktiefond 20 %
3. Swedbank Robur Access Asien Asiatisk aktiefond 10 %
4. Spiltan Räntefond Sverige Kort svensk räntefond 10 %

Skillnaden mot förra året är att vi byter ut fonden Spiltan Aktiefond Investmentbolag mot en mycket bredare Sverige-fond i form av SEB Sverige Index. I övrigt inga förändringar. Om man inte kan månadsspara i alla fonderna, prioritera Länsförsäkringar-fonden och därefter Spiltan-fonden.

Rekommenderade varianten av Globalportföljen med 10 fonder

Den rekommenderade varianten för den som sparar mellan 1 000 och 2 000 kr i månaden eller har mellan 50 000 och 100 000 kr i sitt sparande ser ut som följer:

Tabell 6. Den rekommenderade varianten av Globalportföljen 2019 med 10 fonder. OBS! (*) heter Handelsbanken Gl Småbolag Ind Cri A1.
Fondnamn Typ av indexfond Målfördelning
Aktieindexfonder (målfördelning: 85 %)
1. Länsförsäkringar Global Indexnära Global aktiefond 30 %
2. SEF Independent Investmentbolag Global/svensk aktiefond 10 %
3. Handelsbanken Global Småbolag Index (*) Global aktiefond (småbolag) 15 %
4. PLUS Småbolag Sverige Index Svensk aktiefond (småbolag) 10 %
5. SEB Sverige Index Svensk aktiefond 10 %
6. Swedbank Robur Access Asien Asiatisk aktiefond 5 %
7. Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära Tillväxtmarknads aktiefond 5 %
Delsumma   85 %
 
Räntefonder (målfördelning: 10 %)
8. Spiltan Räntefond Sverige Kort svensk räntefond 5 %
9. Handelsbanken Realräntefond Real svensk räntefond 5 %
Delsumma   10 %
 
Guldfonder (målfördelning: 5 %)
10. Pacific Precious Guldfond 5 %
Delsumma   5 %

Förändringarna i indexfonderna i aktiedelen är att SPP Aktiefond Global och Spiltan Aktiefond Investmentbolag byttes ut mot SEF och Handelsbanken-fonderna. I räntedelen byttes Öhman Realobligationsfond ut mot Handelsbankens realräntefond.

Om du inte kommer upp i minimibeloppet i månadssparandet, då är följande fördelning ett förslag:

 • 30 % Länsförsäkringar Global Indexnära
 • 20 % SEB Sverige Index
 • 20 % Handelsbanken Global Småbolag
 • 20 % SEF Independent Investmentbolag
 • 10 % Spiltan Räntefond

Det handlar om att hela tiden prioritera de delarna som har störst vikt i portföljen.

Den avancerade varianten av Globalportföljen 2019 med ca 20 fonder

Om man har ett större belopp, mer än 100 000 kr i portföljen, då kan följande variant vara aktuell. Det är en fördjupning av den rekommenderade varianten genom att man lägger till några fler tillgångstyper.

Tabell 7. Den avancerade varianten av Globalportföljen 2019 med ca 20 fonder. OBS! (*) heter Handelsbanken Gl Småbolag Ind Cri A1.
Fondnamn Typ av indexfond Målfördelning
Aktieindexfonder (målfördelning: 85 %)
1. Länsförsäkringar Global Indexnära Global aktiefond 20 %
2. SEF Independent Investmentbolag Global/svensk aktiefond 10 %
3. Handelsbanken Global Småbolag Index (*) Global aktiefond (småbolag) 15 %
4. SPP Global Solutions Global aktiefond (etisk) 5 %
5. Öhman Global Hållbar Global aktiefond (etisk, aktiv) 5 %
6. PLUS Småbolag Sverige Index Svensk aktiefond (småbolag) 2.5 %
7. PLUS Mikrobolag Sverige Index Svensk aktiefond (småbolag) 2.5 %
8. Spiltan Aktiefond Stabil Svensk aktiefond (aktiv) 5 %
9. Spiltan Aktiefond Investmentbolag Svensk aktiefond 5 %
10. SEB Sverige Index Svensk aktiefond 5 %
11. Swedbank Robur Access Asien Asiatisk aktiefond 5 %
12. Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära Tillväxtmarknads aktiefond 5 %
Delsumma   85 %
 
Räntefonder (målfördelning: 10 %)
13. Spiltan Räntefond Sverige Kort svensk räntefond 2 %
14. Handelsbanken Realräntefond Real svensk räntefond 2 %
15. SPP Grön Obligationsfond Kort/Grön svensk räntefond 2 %
16. AMF Räntefond Lång Lång svensk räntefond 2 %
17. AMF Räntefond Mix Global räntefond 2 %
Delsumma   10 %
 
Guldfonder (målfördelning: 5 %)
18. Pacific Precious Guldfond 2.5 %
19. ETFS Physical Swiss Gold (GZUR) Guldfond ETF 2.5 %
Delsumma   5 %

Ett liknande resonemang kring den avancerade varianten gäller som för nybörjarportföljen. Det är större spridning och den sista fonden (19) går bara att köpa via Nordnet.

RikaTillsammans-portföljen 2019 (överkurs)

Den sista portföljen som jag har haft i många år är RikaTillsammans-portföljen. Det är en portfölj med låg risk vars syfte är att generera en positiv avkastning varje år en bit ovanför räntefonder. Teorin bakom portföljen bygger på Permanent Portföljen av Harry Browne som skrev en bok om den redan på 70-talet. Det stora fördelen är att den dessutom svänger väldigt lite vilket ses i grafen nedan.

Det är en portfölj med lågrisk som passar väl till mellanrisk-hinken tillsammans med Nybörjarportföljen. Problemet, förutom att den alltid kommer att underprestera mot globalportföljen, är att den är lite komplicerad att sätta ihop. 25 procent av portföljen ska nämligen vara placerade i riktigt långa obligationsfonder och sådana finns inte i Sverige.

Därför behöver man köpa tyska börshandlade fonder och det är något som Avanza har slutat med i skrivande stund (januari 2019). De går dock fortfarande att handla hos Nordnet. Problemet är att man i en lågriskportfölj introducerar en valutarisk, något som inte är optimalt på kort sikt, men bör inte påverka jättemycket på lång sikt. Du kan läsa mer om RikaTillsammans-portföljen här:

Du kan även följa RikaTillsammans-portföljen på Nordnets tjänst Shareville (annonslänk):

Av den här portföljen finns det bara en variant, den rekommenderade, och den motsvarar den avancerade varianten.

Rekommenderade varianten av RikaTillsammans-portföljen 2019

Mitt förslag för RikaTillsammans-portföljen 2019 ser ut som följer:

Tabell 8. Den rekommenderade varianten av RikaTillsammans-portföljen 2019 med ca 20 fonder. OBS! (*) heter Handelsbanken Gl Småbolag Ind Cri A1.
Fondnamn Typ av indexfond Målfördelning
Aktiefonder som går bra vid tillväxtscenario (målfördelning: 25 %)
1. Länsförsäkringar Global Indexnära Global aktiefond 7.5 %
2. Handelsbanken Global Småbolag Index (*) Global aktiefond (småbolag) 2.5 %
3. SEF Independent Investmentbolag Global/svensk aktiefond 5.0 %
4. SEB Sverige Index Svensk aktiefond 5.0 %
5. Swedbank Robur Access Asien Asiatisk aktiefond 2.5 %
6. Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära Tillväxtmarknadsaktiefond 2.5 %
Delsumma   5.0 %
 
Korta räntefonder som går bra vid recessionsscenario (målfördelning: 25 %)
7. Spiltan Räntefond Sverige Kort räntefond (aktiv) 5.0 %
8. IKC Avkastningsfond Kort räntefond (aktiv) 5.0 %
9. BlackRock iShares € Govt Bond 0-1yr (EUN6) Kort räntefond (europa) 5.0 %
10. Vanguard USD Treasury Bond (VGTY) Kort räntefond (USA) 5.0 %
11. AMF Räntefond Mix  Kort räntefond (global) 5.0 %
Delsumma   5.0 %
 
Långa obligationsfonder som går bra vid deflation (målfördelning: 25 %)
12. AMF Räntefond Lång Lång räntefond (svensk) 5.0 %
13. iShares Euro Govt Bond 15-30yr (IBCL) Lång räntefond (europa) 5.0 %
14. iShares $ Treasury Bond 20+yr (IS04) Lång räntefond (USA) 5.0 %
15. SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond (SYBN)  Lång räntefond (ftg. usa) 5.0 %
16. xTrackers Eurozone Government Bond 25+ (DBXG)  Lång räntefond (europa) 5.0 %
Delsumma   5.0 %
 
Guld och inflationsskyddade räntefonder som går bra vid inflation (målfördelning: 25 %)
17. ETFS Physical Swiss Gold (GZUR) Guldfond 5.0 %
18. Xetra-Gold (4GLD) Guldfond 5.0 %
19. Handelsbanken Realräntefond Realräntefond 5.0 %
20. Pacific Precious Guldfond 5.0 %
21. BlackRock iShares Global Inflation Linked Govt Bond (IUS5)  Realräntefond 5.0 %
Delsumma   5.0 %

Förändringarna i aktiedelen följer förändringarna i de andra portföljerna. Mer uppdelning i olika typer av aktieindexfonder. I räntedelen blir det också lite förändringarna för att täcka in olika typer av korta räntefonder istället för en stor koncentration i Spiltan-fonden som det var förra året.

Den klurigaste delen är som vanligt deflation, eftersom det inte finns några riktigt långa svenska räntefonder. Den längsta som vi har är AMF:s men den har bara en genomsnittlig duration på 7 år, när det egentligen krävs minst 20 år för att få till den önskade effekten. Alternativen jag har gett på de börshandlade fonderna är bra, men de går som sagt bara att handla hos Nordnet för närvarande.

På guld-sidan är det nya att jag har lagt till två inflationsskyddade räntefonder som komplement. Efter förutsättningarna så är jag nöjd även med den här uppställningen. Så får vi se om vi klarar ännu ett år med plus-resultat i den här portföljen.

Konkreta förslag att göra

Jag rekommenderar att om du inte har ombalanserat på ett tag att se över portföljen. Det kan vara så att du inte behöver göra det eftersom din fördelning är ganska lik den som du hade tänkt. Men då har du åtminstone följt och tagit ett konkret beslut. Om du inte har tänkt något kring din fördelning i ditt sparande, då skulle jag rekommendera avsnitt #47 om fyra-hinkar-principen och överväga att skapa en investeringsplan (något vi gör tillsammans på workshopen).

Nästa steg är att uppdatera månadssparandet så att även de framtida pengarna födelas rätt i portföljen. Jag vill verkligen rekommendera dig att ta hjälp om du fastnar! Det är så pass viktigt att ombalansera att det inte är okej att slänga in handduken. Ta hjälp och gör det tillsammans med en kompis, eller ta kontakt med kundtjänst på Avanza och Nordnet ställ frågor här på bloggen.

Det är nämligen ett engångsjobb som behöver göras. När det väl är gjort så behöver du inte göra något mer med ditt sparande de kommande 12 månaderna. Det är lätt värt det den timmen eller två det tar i närtid. Jag lovar!

Överväg att delegera jobbet till en fondrobot

Jag vill också passa på och slå ett slag för fondrobotarna som jag har skrivit om tidigare här på bloggen. En fondrobot gör nämligen väldigt mycket av det som vi har pratat om i de tre senaste artiklarna. En fondrobot hjälper dig nämligen att:

 • Välja en tillgångsfördelning mellan aktiefonder och räntor (det viktigaste valet)
 • Väljer fonder till dig enligt i princip samma kriterier som jag ovan
 • Ombalanserar löpande till dig utan att du behöver tänka på det

På det sättet kan man för en relativt liten (ca 0.2 %) kostnad få hjälp med allt det. Som läsaren Leif påpekade, så sparar men förmodligen in den genom att de har lägre avgifter (och vissa bättre fonder) än vad vi småsparare kan få på egen hand.

Jag har själv satt in en hel del pengar hos Lysa som jag gillar eftersom de har lägst avgift. Du kan läsa mer nedan, även om artikeln har lite mer än 1 år på nacken. Jag hoppas kunna återkomma med en uppdaterad version inom kort:

Om inte annat så rekommenderar jag faktiskt att testa en fondrobot, så har du något att ”tävla mot” själv.

Ett alternativ som är något dyrare än Lysa är Opti (annonslänk) som också är bra.

Få uppdateringar och tips via nyhetsbrevet

Ungefär en gång i månaden skickar jag ut vårt nyhetsbrev med två tips för din privatekonomi. Det är ett bra sätt att få de viktigaste artiklarna till sig utan att behöva hänga på bloggen varje vecka. Självklart är det kostnadsfritt och du kan avprenumerera när du vill.

Genom att prenumerera godkänner du villkoren för nyhetsbrevet. Du kan avsluta när du vill.

Relaterade artiklar

Om du gillade den här artikeln då kommer du sannolikt även uppskatta följande relevanta artiklar:

Låt oss hjälpas åt!

Jag vill verkligen uppskatta alla er läsare som bidrar till bloggen, svarar på frågor och inte minst kommenterade förra veckans artikel om de bästa fonderna. Det var en del fonder jag hade missat och det var verkligen att bli rika tillsammans så som vi hjälptes åt. Om du ser något som jag har missat, som kan förtydligas eller något tips, kommentera mer än gärna nedan.

Tack än en gång för den här veckan och så ses vi förhoppningsvis även nu på söndag. Då blir det med stor sannolikhet första delen av två med Elin Helander som har skrivit boken ”Hjärnkoll på pengarna” där vi pratar om tankefällor, sparande och livet.


Den här artikeln publicerades 2019-01-15 klockan 19:12 av Jan Bolmeson i kategorin(erna): Globala barnportföljen, Nybörjarportföljen, Rikatillsammans-podden, RikaTillsammans-portföljen, Så blir du rik, Tips för din privatekonomi.

Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.

Kommentera

287 kommentarer finns till denna artikel:

 1. Vit pil

  Hej,

  Först och främst ett stort tack för allt arbete ni lägger ner på det här och allt ni delar med er!
  Jag tänkte börja sätta upp en rika tillsammans portfölj nu 2020 och funderade på om jag ska vänta på ett eventuellt avsnitt för ombalansering 2020 eller om det är vettigt att börja direkt med det ovan?

  Mvh Marie

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Marie
  1. Vit pil

   Du kan köra på ovan. Skillnaderna kommer vara högst marginella. Håller just nu på med listan över de bästa fonderna för 2020 och hittills är det en förändring och 10 samma alternativ som förra året.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Ok, tack för svaret!

    Det var Pacific Precious jag blev lite osäker kring i och med att den hade en årlig avgift på 1,08% och jag såg att det blivit någon justering mellan 2018 och 2019. Det lät högt i relation till övriga placeringar samt generella rekommendationer i er fantastiska videoserie. Vidare lyckades jag inte hitta den på Shareville i er delade portfölj, så jag tänkte den kanske skulle bort helt till 2020. Men så hittade jag ett inlägg kring precis det, så det löste sig det också.

    Återigen, stort stort tack och gott nytt år!

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Marie
 2. Vit pil

  Hej Daniel och God jul! Jag kan ha fel men jag tror Jan rekommenderar denna guldfond på Nordnet:

  Wisdom Tree Physical Swiss Gold

  Äkta guld som backar upp fonden och ingen orimlig avgift. Är dock bättre köpa i klumpsumma än månadsspara vad jag förstått. Lycka till! :)

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Carl Monke
 3. Vit pil

  Hej!

  Pacific Precious ligger på en total avgift om 3% hos Avanza för tillfället, det är för tok för högt i mina ögon. Är Handelsbanken Råvarufond ett bra alternativ eller finns det andra guldfonder hos Avanza som rekommenderas?

  Mvh Daniel

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Daniel Jakobsson
 4. Vit pil

  Hej!

  Hittade tre väldigt intressanta fonder.
  Undrar om någon av dem skulle passa in i inflationsdelen i RT-portföljen.

  https://www.morningstar.se/Funds/Quicktake/Overview.aspx?perfid=0P00011S7C&programid=0000000000

  https://www.morningstar.se/Funds/Quicktake/Overview.aspx?perfid=0P000151K0&programid=0000000000

  https://www.morningstar.se/Funds/Quicktake/Overview.aspx?perfid=0P00000LEI&programid=0000000000

  De är även lite defensivare i sin inriktning än en vanlig aktiefond.

  Mvh Willy

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Willy
 5. Vit pil

  Hej
  Jag ’r verkligen nybörjare på att aktivt jobba med mina fonder (har dock sparat i många år) och ”gjorde bort” mig tidigare och bytte lite fonder på ett gammalt fondkonto (ej ISK) som jag egentligen inte tänkt röra – vilket medförde lite skattekostnader jag inte räknat med. Behöver därför veta innan jag sätter igång och flyttar fonder i mitt ISK och KF.

  Blir det någon skatt vid flytt av fonder inom ISK resp. KP?
  I mallen för ombalansering står det att man skall köpa och sälja fonder. Går det inte lika bra med alternativet att direkt byta till den fond man vill och därigenom få den fördelning man vill?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Peter L
 6. Vit pil

  Nu har jag satt ihop en lite enklare version av RT.

  Aktiefonder:
  12 % Länsförsäkringar Global Indexnära
  8 % Swedbank Robur Access Asien
  5 % SPP Aktiefond Sverige A

  Korta räntefonder:
  5 % AMF Räntefond Mix
  10 % AMF Räntefond Kort
  10 % Swedbank Robur Räntefond Kort A

  Långa Räntefonder:
  25 % iShares $ Treasury Bond 20+yr (IS04)

  Guld och inflationsskyddade räntefonder:
  21 % Fysiskt guld
  4 % Handelsbanken Realräntefond

  Jag undrar dock varför man lägger AMF Räntefond Mix med en duration på 2-12 år i delen korta räntor.
  Hade det inte varit bättre att låta den ersätta AMF Långa Räntor(duration 2-10 år) i delen långa räntor?

  Mvh Willy

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Willy
  1. Vit pil

   Jag klassar AMF räntefond mix som ”inte kort”, utan snarare mellanlång eller lång.

   Ditt val av endast IS04 gör att du exponerar dig ganska kraftigt mot dollar. Det är en risk du bör vara medveten om. Med nuvarande marknadsläge o ränteläge tror jag du gör rätt, men skulle läget ändras så kan det tänkas att du vill diversifiera mot andra valutor också (t ex med just AMF räntefond mix som har en ganska bra spridning tycker jag).

   /Rasmus

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Rasmus
   1. Vit pil

    Tack för input Rasmus!

    Jag ville göra en billigare version av RT, då jag inte har stoppat in så mycket pengar i den.
    När det blir dags att ombalansera den så kompletterar jag nog med SPP eller Öhmans långa räntefond.

    Willy

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Willy
 7. Vit pil

  Hej!

  Efter att ha legat i räntefonder i ett par år nu, tänkte jag starta om med en ”RikaTillsammans-portfölj”.
  Förmodar att det inte finns en förenklad version av den?

  Man känner sig lurad efter att ha legat i räntefonder för att invänta nästa ekonomiska kris. Som redan borde varit här. Nu har man missat mycket av börsens uppgång för att stater och centralbanker manipulerat ekonomin.

  Willy

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Willy
  1. Vit pil

   Willy, du skulle nog kunna bygga ihop en enkel RT-portfölj utan större problem, även på Avanza, om du inte har något emot att använda dig av Pacific Precious alternativt GULD AVA. En väldigt enkel variant skulle t ex vara:

   25% Pacific Precious
   25% Global Index fond (LF, SPP, Avanza global el liknande)
   25% AMF Räntefond Lång
   25% Spiltan Räntefond Sverige

   Beroende på portfölj-storlek skulle du sen kunna göra den mer och mer avancerad genom att diversifiera inom respektive tillgångsslag. Vill du ha riktigt långa räntefonder så finns numera ”Nordea 1 – Long Duration US Bd BP SEK” (https://www.morningstar.se/Funds/Quicktake/Portfolio.aspx?perfid=0P0001HY4X&programid=0000000000), men den har två stora nackdelar: hög avgift och valutarisk eftersom du exponerar dig mot USD.

   Mvh,
   Rasmus

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Rasmus
 8. Vit pil

  Hej Jan och Caroline!

  Jag har en fråga kring ombalansering vid större nedgångar. Som ni poängterar i avsnittet kommer portföljen att minska med 50 % i värde två gånger under en 15-årsperiod. Hur gör jag i det läget om jag använder den första strategin för ombalansering, dvs att jag tar ut alla pengar och sedan köper varje fond för motsvarande procentuell andel? Bör jag vänta helt med att ombalansera tills portföljen ökat i värde? Hur länge bör jag vänta i så fall?

  Tack på förhand!

  Måns

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Måns Erik Hellström
  1. Vit pil

   Hej Måns!

   Tycker absolut att du ska ombalansera som vanligt varje år, speciellt om börsen har gått ned, det ger dig möjlighet att flytta in lite kapital från räntemarknaden till aktiemarknaden när den anses som ”billig”.

   Kör på med ombalanseringen som vanligt vid samma tidpunkt varje år så blir det bra!

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Robin Wikström
   1. Vit pil

    Hej Robin!

    Tack för svaret!

    Jag tror jag förstår! Men blir det inte lite som att jag säljer billigt och riskerar att gå med förlust? Fast det kanske inte är något problem så länge pengarna är investerade?

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Måns
  2. Vit pil

   Fast i sett sådant tillfälle så säljer du färre andel aktier och köper fler, så du köper mer än vad du hade sålt innan eftersom fördelningen kommer att ligga mer mot räntefondshållet och du ska kompensera upp detta med mera aktiefonder.

   Om du har ett ISK så spelar det ingen roll att du köper och säljer, bara för att siffran visar +/- X så är du egentligen inte +/- X utan du har fortfarande kvar avkastningen sedan du sålde, bara att den inte syns på själva produkten.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Robin Wikström
   1. Vit pil

    Jag förstår! Om aktieandelen sjunkit med, säg, 50 procent (jag tänker worst case scenario) från 90 till 40 procent och jag ombalanserar tillbaka till 90 procent så köper jag ju många fler andelar, fast med mindre pengar än vad jag har investerat från början. Så den enda risken jag tar är ju i så fall att börsen skulle gå upp väldigt fort och väldigt mycket under de 1-3 dagar det skulle ta mig att ombalansera (vilket ju är högst osannolikt). Det är väl därför den lite bökigare strategin för ombalansering egentligen är lite bättre eftersom jag då aldrig lämnar börsen?

    Det här förstår jag inte riktigt. Jag har ett ISK, men hur menar du att jag har kvar avkastningen? Jag tänker ju ett scenario där börsen gått ner kraftigt så att min portfölj minskat i värde.

    Tack igen för alla svar!

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Måns
 9. Vit pil

  Hej! Jag är lite osäker på vilka portföljvarianter jag ska använda mig av. Jag kommer starta ett nytt sparande i en nybörjarportfölj; startkapitalet är nära 0, men månadsinsättningen kommer vara minst 2000:-. Vad ska jag då gå på – 4, 10 eller 20 fondersvarianten? Min startkapitel säger ju 4, men månadsinsättningen säger snarare 10 eller 20.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Adam
  1. Vit pil

   Hej Adam!

   Gör det enkelt för dig och kör på den förenklade varianten, finns inget som säger att du kommer få bättra avkastning för att du har fler fonder, så länge du har en diversifierad portfölj (som du kan få även med 4 fonder) så kommer du få den globala marknadens avkastning som historiskt har varit bra.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Robin Wikström
 10. Vit pil

  Hej. Xetra-Gold som ingår i RT-portföljen går inte att köpa på Nordnet längre. Instrumentet finns men vid orderläggning får man informationen att det saknar KID dokument. Så har det varit i nära ett halvår nu. Förslag på alternativ?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Ason
  1. Vit pil

   ETFS Physical Gold är ett bra alternativ. När problemet med KID-dokument dök upp för några månader ringde jag Nordnet och de gav det alternativet.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan-Olov Andersson
 11. Vit pil

  Hej! Tack för inspiration. Jag undrar om det finns några risker med att balansera enligt 2018 års modell av Globala barnportföljen? Fungerar den uppsättningen av portföljen lika bra även i år?
  Med vänlig hälsning, Mirjam

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Mirjam
  1. Vit pil

   Hej Mirjam!

   Portföljer som Jan lägger upp varje år är gjorde för att fungera många år framöver, skillnader mellan portföljerna kan vara att t.ex förvaltningsavgiften har blivit lite billigare i en annan fond.

   Så att köra efter 2018 års ombalansering nu är inget fel, men ska du börja spara nu så kan du lika gärna köra 2019 års ombalansering som du hittar här!

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Robin Wikström
 12. Vit pil

  Hej! Jag tycker att det är viktigt att kunna se sin avkastning över tid precis som du gjort på shareville. Funkar detta endast om man byter eller säljer av andelar av en fond i sin portfölj? Genom modellen där man säljer av allt för att balansera om ”nollas” ju även mätaren som visar hur många procent i avkastning man haft. Man börjar alltså om. Så blir det på LFs bank. Hur är det på avanza? Har jag rätt i att det endast är byt/sälja av delar av fond vid ombalansering som bibehåller funktionen där man ser sin avkastning över tid? Tack för allt du gör för oss småsparare. / Victor

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Victor
  1. Vit pil

   Hej Victor!

   När man köper fondandelar så ändrar man alltid sitt ”inköpsvärde” i just den fonden, så även om man säljer en liten del och köper tillbaka den så har man ändrat inköpsvärdet och den synliga avkastningen kommer att sänkas.
   Säljer du allt och köper tillbaka blir det som du säger 0% avkastning, så är det på alla banker eftersom kontot inte kommer ihåg vad du tidigare har haft för innehav och det inte är relevant för kontot att spara.
   Skulle vara väldigt konstigt om avkastningen sparades, svårt att veta om man t.ex gör vinst eller förlust när man handlar aktier/fonder efter 20 år om avkastningen skulle stå kvar även om man har sålt.

   Däremot så sparas alltid avkastningen på själva kontots utveckling, så det du ser som avkastning på själva kontot är avkastning på befintliga fonder och fonder du ägt tidigare.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Robin Wikström
 13. Vit pil

  Eric Strand slutar på Pacific Presious efter att dom dubblade avgiften.

  Hur kommer ni agera på denna nyheten?

  https://ericstrand.se/

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Anders Kramer
 14. Vit pil

  Kanske inte har så mycket med artikeln att göra men jag skrev till Avanza jag önskar en automatisk ombalanserare. Fick följande svar:

  ”Vi håller helt med! Och det finns på önskelistan att få till någon liknande funktion. Så det handlar om att just det ska prioriteras av alla de olika saker vi vill utveckla. Även om vi hemskt gärna hade velat så kan vi tyvärr inte bygga allt vi skulle önska i ett svep. Men du kan vara säker på att vi verkligen har det på önskelistan, det skulle verkligen underlätta sparandet för många av våra kunder. Jag håller tummarna att vi kan få till det framöver, men jag vågar inte ge dig någon tidshorisont för när det skulle kunna bli av.”

  Hoppas det kommer snart :)

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Amir
 15. Vit pil

  Se mitt inlägg ovan, det hamnade fel…

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Jonas Malmstedt
 16. Vit pil

  Det går att modifiera Excelmallen genom att markera fonderna oh sedan sortera alfabetiskt.
  För att göra detta i t ex Nybörjarportföljen 10 fonder så gör du så här:
  1. Markera området B13 till J27 (ta inte med summaraden).
  2. Välj ”Filtrera och sortera” från menyn Start.
  3. Välj ”Anpassad sortering”
  4. Välj ”Sortera efter” och tag Kolumn B i vallisten.
  5. Klicka på OK

  Detta får du sedan göra för varje fondlista.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Jonas Malmstedt
 17. Vit pil

  Hej och tack för alla initierade artiklar!
  Mycket bra med en oberoende rådgivare som också är en vanlig privatperson.

  Jag hittade ett minimalt fel i mallarna (påverkar inte fördelning). Det är rutan ”Kontroll” där det saknas ”AVRUNDA” vilket gör att resultatet aldrig blir ”OK”.
  Foemeln skall vara =OM(AVRUNDA(L51+L28; 0)=0;”OK!”;”Ej OK!”)

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Jonas Malmstedt
 18. Vit pil

  Hej Jan & Co!

  Jag tänkte göra lite ombalansering i mitt ISK nu och tänkte ge mig på den avancerade varianten av Globalportföljen. En sak jag fastnade för var dock avgifterna, ni pratar alltid om att välja fonder med låga avgifter men, i den avancerade varianten tycker jag nog att avgifterna på många av fonderna är relativt höga jämfört med vad ni tidigare rekommenderat.. (använder Avanza för övrigt) Några tankar kring ert resonemang där?

  Tack för en superbra blogg!

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Emma
 19. Vit pil

  Hej jan
  Bra artikel och det är väldigt intressant att se en svensk version av implementeringen av begreppet all-weather-strategi.
  Min fråga är att den ursprungliga strategin som föreslagits av Ray Dalio har en tyngre vikt mot långfristig bindning, eftersom Ray försöker hålla risken lika viktad portfölj. I portföljen du bygger här är dock investeringsbeloppet lika viktat i de fyra scenarierna. Har du några insikter att dela med om detta och hur tycker du om de potentiella fördelarna / nackdelarna för olika viktningar?
  Tack så mycket.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Zhixue
 20. Vit pil

  Hej Jan – tack för allt jobb du lägger ner för att hjälpa oss ekonomiska analfabeter! :-)

  Nu när jag kommit upp i 20 talet fonder som ska ombalanseras så tycker jag att det blir svårt att få överblick när jag ska jämföra.

  Hade du kunnat ställa upp dina fonder i bokstavsordning (iaf inom aktie respektive räntedelen) eller är det jag som missat något smart sätt att få en relation mellan din uppställning och Avanzas/Nordnets?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Marie-Louise
 21. Vit pil

  Är det skattetekniskt smart att ha sina räntefonder på AF-konto istället för ISK? har för mig att jag läst det här förut!

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Lovisa
  1. Vit pil

   Hej Lovisa!

   I denna länken så skriver Jan om exakt detta ämnet, du får skrolla ned en bit för att hitta det, titeln är ”Räntefond i ISK eller KF-konto?”.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Robin Wikström
 22. Vit pil

  Fantastiskt bra artikel som vanligt men tänkte fråga:
  1) är inte delsummorna fel för rikatillsammansportföljen, det står 5% på alla?
  2) vissa fonder är utbytta om jag förstår det rätt men jag tror inte skälen/orsakerna står med.
  3) skulle det vara intressant om avgifterna för fonderna står med i tabellerna?
  Enormt stort tack på förhand!
  Mvh
  Fredrik Andersson

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Fredrik Andersson
 23. Vit pil

  Nu har det blivit så många kommentarer på den här artikeln, att det förmodligen har frågats längre ner i tråden, men av nån anledning har KID dokumentet för Xetra Gold försvunnit, och då fär man inte lägga order på Nordnet. Har Ni någon ersättare att rekommendera?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Kristian
  1. Vit pil

   Fick svar med en rekommendation på ETFS Physical Gold (ISIN: DE000A0N62G0), som ett alternativ till Xetra Gold. Vad säger Ni andra?

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Kristian
 24. Vit pil

  Hej!
  Till att börja med tack för en väldigt bra sida och avsnitt som skapar ett intresse för sin privatekonomi.
  Jag skulle behöva lite tips hur jag kan tänka efter att ha lyssnat på detta och förra avsnittet.
  Till tro börja med så är jag en av de som föll in i bankens säljprat om att investera allt i deras fonder och insett nu att jag betalar en del avgifter för detta då alla är aktivt förvaltade fonder.
  Uppställningen ser ut följande:

  SHB multi 50: 40.500kr (avgift 1.35%) utveckling: + 9.1%
  SHB multi 75: 22.740kr (avgift 1.45%) utveckling: +0.33%
  SHB Nordiska småbolag: 56.700kr (avgift 1.6%) utveckling: +20%
  SHB Svenska småbolag: 24.500kr (avgift 1.5%) utveckling: +10%
  SHB Svenska småbolag: 35.300kr (avgift 1.5%) utveckling: +14%

  Jag skulle behöva lite tips hur ni skulle ändra detta,allt ovan är i stort sett en långsiktigt sparande då jag även har ett buffertsparande på ett vanligt sparkonto.
  Har sneglat på nybörjarportföljen men ska jag avveckla allt ovan även de som leverat ganska ok?

  Hälsningar Micke

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Michael Jernberg
 25. Vit pil

  Hej! Rekommenderar du alltså totalt 25% Sverige i portföljen (iom att SEF bidrar med 5% extra)? / Hälsningar Mia

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Mia
 26. Vit pil

  Stort TACK för den utmärkta excel-filen för Ombalansering. Ombalanserng går ju blixtsnabbt nu!!

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Thor
  1. Vit pil

   Tack för feedbacken! Ja, små steg framåt även för oss.. :-)

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 27. Vit pil

  Hej!

  Jag kör för tillfället på föregående års nybörjarportfölj med sju fonder och jag gillar att den känns varken för simpel eller avancerad. Nu funderar jag på att köra på eran uppdaterade rekommenderade portfölj, men är det verkligen någonting ni starkt rekommenderar att man gör kontra den gamla portföljen?

  //För lat för att ändra

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Micho
 28. Vit pil

  Jag funderar kring korta räntefonder i RikaTillsammansportföljen. Är det rätt att ha fonder som till stor del är uppbygda av företagsobligationer? Spiltan Räntefond och IKC fonden innehåller sådana till stor del om jag förstått det hela rätt. Får jag inte då ett större beroende av hur börsen går? Jag menar går börsen sämre kanske det påverkar vissa företag negativt och kanske inte kan fullfölja sina betalningar.

  Är inte tanken med recessionsonsdelen i permanentportföljen att ha penningmarknadsfonder alternativt vanligt sparkonto som ska vara oberoende av hur börsen går!

  En findering bara.

  Stort tack till en bra blogg.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Magnus
 29. Vit pil

  Hej. Jag ska ombalansera mina kapitalförsäkringar i veckan. Inte rört dem på 4 år… (blev medveten om att det fanns ngt som heter ombalansera för en vecka sedan…)
  Hur som helst…. Mina barn har 63 000 kr var i sina KF (sparande som varit pausat i ett år och som jag nu ska starta upp igen) – och jag har möjlighet att spara 500 kr/månad. Tänker ju att jag ska välja 90/10 – men ska jag ta förenklad med 4 fonder eller rekommenderad med 10 st (eftersom min startsumma är högre än vad Jan föreslår för förenklad undrar jag).
  De är 13 och 14 år gamla och jag tänker att jag har 8-10 års horisont…

  Tack på förhand för alla tips!
  /Malin

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Malin
 30. Vit pil

  Hej
  Jag undrar vilken portfölj jag ska spara i med en sparhorisont på 7 år ca 700000 i kapital och ev månadssparande på 5000?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Pia Lundell
  1. Vit pil

   Hej Pia!

   Skulle isåfall rekommendera ”Nybörjarportföljen”, läs på själv i artikeln och se om den passar dina mål!

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Robin Wikström
 31. Vit pil

  Hej! Varför SEB sverige index istället för Spiltan investmenbolag? Avgiften är lägre och fokus är på Sverige.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Janya
  1. Vit pil

   Hej Janya!

   Spiltan Investmentbolag är egentligen inte en indexfond som följer svenska börsen.
   Det den följer är bara investmentbolagens utveckling, som kan ses som index då dom äger stor del av bolagen på börsen.

   Däremot så är det inte det exakta indexet, kan vara därför den är vald istället!

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Robin Wikström
 32. Vit pil

  Hej!

  Sitter precis och ombalanserar min rikatillsammans-portfölj. Kunde dock inte köpa Xetra-gold (4GLD) då det saknas ett KID. Ska jag investera i något annat istället, eller går det att komma runt på något sätt?

  Tack på förhand!
  Marcus

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Marcus
  1. Vit pil

   Testa med GZUR alternativt mer i Pacific Precious.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 33. Vit pil

  Hej Jan och alla,

  3 frågor:

  1. Vill börja månadsspara till en bostadsinsats, i minst 5-10år, och tolkar det som att nybörjarportföljen är det bästa alternativet för detta tidsspann då det är ett låg/mellan-risksparande, har jag rätt?

  Och jag vill spara etiskt/hållbart, så jag fram den här fördelningen/nybörjarportföljen:
  40% Länsförsäkringar Global Indexnära (generell global indexfond)
  5% Spiltan Aktiefond Investmentbolag (svensk aktiefond)
  5% XACT Svenska Småbolag ETF (svenska småbolagsfond)
  5% SPP Emerging Markets Plus (tillväxtmarknadsfond)
  5% Swedbank Robur Access Asien (Asien-fond)

  8.75% Handelsbanken Realräntefond
  8.75% Spiltan Räntefond Sverige 
  8.75% AMF Räntefond Lång 
  8.75% SPP Grön Obligationsfond

  5 % Guld… ?

  2. Är kombinationen ovan rimlig?

  Jag har egentligen bara försökt göra om den rekommenderade fördelningen som visas i ”Ombalansering 2019” i enlighet med rekommenderade gröna fonder i ”Bästa fonderna 2019”

  3. Guld känns inte speciellt etiskt eller hållbart, vad kan man ersätta denna med?

  Tacksam för svar!

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Max
 34. Vit pil

  Sammanställningen i rikatillsammansportföljen har ett skrivfel i delsummorna. Bör vara 25%?

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Nils
 35. Vit pil

  Lite synd att det är 0% belåningsvärde på SAF- samt PLUS-fonderna. Jag byter ut dessa i min specialvariant av Globala barnportföljen mot Spiltan Investmentbolag samt Spiltan Global investmentbolag som båda har ett högt belåningsvärde. :)

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Tobias E
 36. Vit pil

  Hej,

  Jag förstår inte varför vi har med korta räntor för? Hittar inget i artikeln angående det, och nu när jag sitter och tittar på de olika i Avanza så har samtliga gått negativt över 3 år, Så varför har vi med dem? Speciellt när de rekommenderade ovan antingen inte kan hittas på avanza, eller har samtliga en negativ utveckling

  //Christoffer

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Christoffer
 37. Vit pil

  Hej Jan, gällande rikatillsammansportföljen så strular det med guldköpet.

  Både 4gld och GZUR kan ej köpas hos Nordnet då dom saknar informationsdatablad (https://www.nordnet.se/kid) Samma röra som blockade amerikanska ETFs verkar det som.

  Kvar är då Pacific Precious A, https://www.nordnet.se/mux/web/fonder/fondfakta.html?classid=F00000WUOB, men där ser jag ”Resultatbaserad maxavgift” på hela 15% vilket gör att jag tvekar.

  Har du lyckats köpa dssa?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Andreas
  1. Vit pil

   Är det något nytt?
   Jag hade inga problem med att köpa dessa hos Nordnet och jag har fortfarande kvar ”köp-knappen”.

   Avanza har stoppat, men vad jag kan läsa så frågade Jan Nordnet och de hade som jag förstår det inga planer på att stoppa handel med dessa ETF:er.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Iarwain
  2. Vit pil

   Har samma problem, dock står det bara att det saknas KID på svenska nu,

   0
   Gravatar ikon för användaren
   christoffer
 38. Vit pil

  Hej!
  Jag har en rika-tillsammans-portfölj sedan några år men funderar nu på att flytta över till en nybörjarportfölj eftersom svårigheten med att köpa långa obligationsfonder som du beskriver ovan. Även för att jag tänker lite mer långsiktigt och kan tänka mig mer svängningar.

  Jag vet inte riktigt vad jag ska göra med mina befintliga:
  – iShares Euro Government Bond 15-30yr
  – db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 25+
  – iShares 20+ Year Treasury Bond
  – iSHARES CORE CDN LONG TERM BOND IDX

  Behålla dem nu när jag ändå lyckats köpa dem eller sälja av?
  Dvs är de extra värdefulla (som del i allvädersportfölj) eftersom de inte går att köpa längre?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Daniel
 39. Vit pil

  Hej, jag undrar vad ”Resultatbaserad avgift : 15 %” betyder? Om jag köper en fond med resultatbaserad avgift betalar jag 15 % av min vinst då?

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Désirée
 40. Vit pil

  Hej

  En liten fundering om det finns något forskningsstöd (eller motbevis) för att det skulle vara en fördel att ombalansera oftare (varje månad) som ju Opti och Lysa gör.

  Jag förstår poängen med att slippa ombalansera så ofta om man gör det själv men är det kanske en liten fördel som kan motivera en del av den avgift de tar ut?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Jan-Olov Andersson
 41. Vit pil

  Hej. Om man ombalanserar i sina portföljer en gång per år enligt den enklaste stragein som Jan skriver om i artikeln , alltså man säljer sitt fondinnehavet för att köpa tillbaka i rätt fördelning,förlorar man inte ränta på ränta effekterna då?

  Mvh

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Alex
  1. Vit pil

   Hej Alex!

   Nej, det skulle jag inte säga att du gör.
   Absolut ränta på ränta effekten i exakt den fonden du säljer av, men du balanserar upp det med att det du säljer går in i en annan fond igen.
   Därför anser jag att ränta-på-ränta effekten finns kvar på samma sätt, men i en annan fördelning.

   2+
   Gravatar ikon för användaren
   Robin Wikström
  2. Vit pil

   Absolut, du förlorar på ränta på ränta effekten ,varje nya köp kan leda till nedgång eftersom du sällan kan köpa vid rätt tillfälle,jag gör aldrig nån ombalansering kör på samma fonder 10 år till med bara indexfonder 2 global olika index, 1 asien, 1 tillväxt,1sverige ,1 global småbolag ,ingen räntefond bara cash,säljer aldrig några andelar bara att köpa nya i samma fonder oavsett att börsen går upp eller ner.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Erwin
 42. Vit pil

  Är det ändå inte lite sjukt att man år 2019 själv måste sitta och pilla med Excel för att ombalansera? Borde inte bankerna enkelt kunna skapa en funktion för detta på sina hemsidor så att det görs automatiskt i internetbanken? Tycker det är något man borde kunna förvänta sig av alla banker som utger sig för att satsa på sparande.

  2+
  Gravatar ikon för användaren
  Martin
  1. Vit pil

   Hej Martin!

   Det är där Lysa kommer in, dom ombalanserar åt dig när innehaven ändras en viss procent från sitt ursprungliga värde.

   2+
   Gravatar ikon för användaren
   Robin Wikström
   1. Vit pil

    Det ska sägas att jag inte har 100 % koll på Lysa, men oavsett så känns det som att det är en så pass simpel funktion att övriga banker också borde kunna införa den utan några större svårigheter istället för att lämna över bollen helt till Lysa. För oss som inte vill byta bank i onödan eller gillar att kunna välja fonder helt själv t.ex.

    3+
    Gravatar ikon för användaren
    Martin
   2. Vit pil

    Här har du en artikel om Lysa som Jan har gjort.

    Absolut så borde bankerna kunna utföra denna tjänsten, allt är möjligt i den digitala världen.
    Man får skriva till dom och börja påpeka att den tjänsten bör finnas, då kan det börja hända saker på den fronten!

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Robin Wikström
   1. Vit pil

    Snyggt!

    Hade varit grymt att få till!
    Avanza brukar vara öppna för förändring.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Robin Wikström
   2. Vit pil

    Danica har det också för pensionsfonder vet jag. Men det tycka vara så att bankerna missat att man även vill ha funktionen i sitt övriga sparande.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Martin
 43. Vit pil

  Är KF eller handel direkt i fonder att rekommendera? Jag tänker på beskattningen framförallt.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Andreas
  1. Vit pil

   Hej Andreas!

   Förstår inte din fråga riktigt, vad menar du med handel direkt i fonder?

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Robin Wikström
 44. Vit pil

  Mitt sparande för barnportföljen passar den rekommenderade portföljen baserat på den månatliga insättningen. Men någonstans så lockar ändå de fyra fonderna i den förenklade varianten. De har en längre positiv utveckling. Det finns väl inga fel i att välja den istället?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Andreas
  1. Vit pil

   Hej Andreas!

   Nejdå, det finns inga fel i att välja den förenklade, det ska vara enkelt att spara så gillar du den, kör på!

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Robin Wikström
 45. Vit pil

  Hej Jan och tack för en fantastiskt bra blogg! Jag undrar hur du resonerar när du i Nybörjarportföljen väljer att gå från 60/40 till 60/35/5 och inte 55/40/5 (aktier/räntor/guld)? Jag hade spontant trott tvärt om – både baserat på ”årstiderna/väderlekarna” på marknaden och apropå risknivån i portföljen. Hur tänker du?

  Vänligen
  Jon

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Jon
 46. Vit pil

  Hej,
  Tack för en bra och mycket inspirerande sida. Jag tänkte köra igång med Rika-Tillsammans portföljen då jag känner att den tilltalar mig. Väntar dock på Excel-mallen till den :). Kommer den ligga här på denna sida eller ligger den på en annan sida?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Fred
 47. Vit pil

  Hej!

  Tack for superfina tips och for att nidelar med dig av er ombalanseringsmall. Det ar daremot lite vilseledande att ni via mailchimp fragar om ni aven far skicka ert nyhetsbrev eftersom att det inte gar att ladda ned excelfilen utan att klicka i rutan att ni far det. En illusion av frihet som inte stammer. Jag ar overtygad om att ert nyhetsbrev ar matnyttigt och tar garna emot det, men fragan bor formuleras om till att man godkanner att ni registrerar en for nyhetsbrevet. Inte som om man har ett val! :)

  Tack igen!

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Andreas
 48. Vit pil

  Hej!

  Jag köper mina fonder via Handelsbanken och de erbjuder inte de guldfonder som nämns i artikeln.

  Är Black Rock World Gold Fund ett bra alternativ, om inte vad föreslår ni istället som Handelsbanken erbjuder?

  Tack på förhand!

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Franklin
  1. Vit pil

   Hej!

   Absolut är det ett alternativ, däremot är den lite dyr med 1.75% i förvaltningsavgift, den är bättre att ha i PPM där den är rabatterad.

   Jag tycker att du ska överväga att flytta ditt sparande till Avanza eller Nordnet, detta då utbudet är mycket bättre och kan därför få ned kostnaderna.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Robin Wikström
 49. Vit pil

  Bör jag använda mig av rekommenderad eller avancerad variant av Nybörjarportföljen när jag tänkt mig ett månadssparande på 5000 kr men inte har något portföljvärde i dagsläget?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  RS
  1. Vit pil

   Hej!

   Jag tycker du kan börja med den rekommenderade eftersom du verkar just börja med ditt sparande.
   Sedan kan du bygga på vidare om du vill göra det!

   Det ska vara lätt och spara och inte kännas krävande, att börja med 20 fonder som du ska ha koll på kan kännas lite övermäktigt i början!

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Robin Wikström
 50. Vit pil

  Hej och tack för en fantastiskt ambitiös blogg. Ert pedagogiska sätt att förklara sparande kan jag verkligen förstå och relatera till.

  Jag har nu ett buffertkonto och en nybörjarportfölj med 20 fonder som borde täcka ca 3 års utgifter. Därför tänkte jag börja på en globalportfölj, Hur skall man tänka då?

  1) Skall jag välja samma fonder, eller andra fonder än de jag har i nybörjarportföljen. 2) Skall jag sluta helt att spara i nybörjarportföljen, eller fördela sparandet mellan de två portföljerna (vilket kommer innebära 40 fonder…) Hur gör ni?
  3) Med tanke på all media kring en eventuell börsnedgång är det kanske bättre att fortsätta fylla på nybörjarportföljen och inte komplicera läget med en ytterligare portfölj (dessutom med högre risk).

  Vore kul att höra era tankar om detta.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Helena
  1. Vit pil

   Hej! Bra jobbat med ditt sparande, grattis! :-)

   1. Det gör absolut inget att ha samma fonder i båda portföljerna.

   2. Ja, jag skulle säga att temporärt sluta spara i den. Läs gärna artikeln om fyra-hinkar-principen.

   3. Jag tycker inte att media ska avgöra din investeringsstrategi. Titta snarare på det som du kan kontrollera, som t.ex. mål för sparandet och tidshorisont. Visst kan man försöka spekulera i att försöka förutsäga marknaden men över tid kostar det pengar och ger oddsen emot en. Dela hellre upp pengarna i en aktiv lekportfölj så kan du spekulera där.

   Ett överkurstips skulle vara att dela upp halva det nya sparandet i en globalportfölj och en 90/10-portfölj hos Lysa (annonslänk) eller en riskklass 9-portfölj hos Opti (annonslänk). Så får du något att jämföra mot samt en mindre spridning på fonderna om du vill åstadkomma det – men ändå en riktigt bra portfölj. Nästa veckas avsnitt handlar just om fondrobotar.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Stort tack för svaret och de nya infallsvinklarna. Jag funderar vidare.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Helena
 51. Vit pil

  Jag tittar på den rekommenderade varianten av barnportföljen. På Avanza så har jag läst att man ska välja fonder under 0,5%, och på denna sidan att man ska välja fonder under 0,4% i avgift. I den rekommenderade portföljen så har 3 fonder över 0,5% i avgift. SEF investment på 0,75%, Handelsbanken GI småbolag 0,66% och Pacific Precious på hela 0,82%. Visst är det lågt fördelat sparande i dessa, 15, 10 respektive 5%. Litar på innehållet i portföljen, men är nyfiken på varför dessa fonder med högre avgifter valdes?

  6+
  Gravatar ikon för användaren
  Andreas
 52. Vit pil

  Hej!
  Tack för en jättebra blogg!

  Jag ställer mig frågandes till detta med den avancerade varianten av Globala portföljen. Visst har du tidigare hänvisat till forskning för att argumentera för att optimala antalet fonder är 7-12 st, och att fler inte ger bättre avkastning?

  Dessutom vet vi att avgifterna är avgörande för avkastningen. Varför då plocka in fonder med avgifter på mer än 1%? Och aktivt förvaltade fonder? Jag tycker detta motsäger mycket av det som tidigare förespråkats på bloggen?

  6+
  Gravatar ikon för användaren
  Josefin
 53. Vit pil

  Hej! Jag undrar vad som blir kostnaden av årlig ombalancering i modellportföljerna. Kanske står det skrivit det nånstans men jag hittar inte. Har för mig att hos Avanza och Nordnet kostar det inte så mycket (0,5% av fondpriset per transaktion?), men hur är det på andra banker, med courtage och annat? Min tanke är att om man kan spara något om man väljer en billig sparrobot istället.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Tale
  1. Vit pil

   Det kostar inget att köpa eller sälja fonder, om de inte har en köp- och säljavgift (vilket jag inte tror att någon av fonderna som rekommenderas här har).

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Josefin
 54. Vit pil

  Hej och tack för ett bra inlägg!

  Jag månadssparar idag 2500 kr i 10 fonder likt nybörjarportföljen men vill nu avancera till den Avancerade Nybörjarportföljen med 20 fonder med bibehållet månadsbelopp.

  Det minsta beloppet för månadsspar är 100 kr i Plus Småbolag/Mikrobolag vilket ni har valt 2,5% för. Det betyder att jag måste isåfall månaddspara minst 4000 kr för att få tillgång till bägge Små/Mikro i min portfölj. Vad kan ni rekommendera, välja en av Små/Mikro och sätta den till 5% eller välja annan typ av fond?

  /Simon.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Simon Nilsson
  1. Vit pil

   Hej Simon.
   Vad jag vet av de fonder som Jan väljer har ingen av dem ett minsta månadssparande. Dock har alla minsta startbelopp på 100kr. Så om du köper för minst 100 kr i varje fond så kan du månadspara vilken summa du vill efter det.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Erik L
 55. Vit pil

  Hej,
  Jag har varit totalt ointresserad av aktier o fonder (till min pappas förtret) ända tills jag vid 44 år ålder läste en artikel i GöteborgsPosten i våras, om Rika Tillsammans. Jag är komplett såld:)

  Jag började spara kraftigt from maj -18. Dessvärre ligger jag nu på minus och undrar då om jag trots det skall ombalansera och sälja av SPP helt.
  Detta kommer ju göra att jag förlorar en del…….

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Victoria
  1. Vit pil

   Tack Victoria och grattis till att ha kommit igång! Det är det absolut viktigaste. :-)

   Angående din fråga, det är svårt att säga något. Men om du följer strategin med ombalansering så är svaret ja, man bör generellt ombalansera även om det innebär att man säljer ett innehav som det är minus på.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 56. Vit pil

  Hej!
  Nu när jag försöker köpa Handelsbanken fonden du valt så får jag detta meddelande : ”Handelsbanken Global Index Crit (A1 SEK): fonden är stängd för sparande, vänligen välj en annan fond”

  Tycker du då att jag ska ta SPP Aktiefond Global istället? Det var väl den du hade ersatt den med? Hmm..
  Eller annat förslag? Nu kikade jag på den rekommenderade Global portföljen med 10 fonder totalt.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Sandra
 57. Vit pil

  Hej Jan,

  Tack för en bra site och pod!

  Jag vet att du har kollat en del på fondroboten lysa. Vad tror du om att bygga rikatillsammansportföljen med just Lysa? Jag tänker ett lysa konto med 33% aktier och 66% räntor och sen en separat ISK med motsvarande 25% guld. Är lysas räntedel en ungefärlig spegling av de långa och korta räntor som finns i RT-portföljen? Blir det ett sämre resultat då Lysa ombalanserar löpande, medans gulddelen skulle omfördelas mer sällan? Några andra invändningar mot en sån här portfölj?

  /Joakim

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Joakim
  1. Vit pil

   Jag är absolut ett fan av Lysa (nästa veckas avsnitt 3 feb) kommer handla om de bästa fondrobotarna 2019. Däremot tror jag tyvärr inte på en lösning att göra rikatillsammans-portföljen hos dem. Däremot är de utmärkta för både Nybörjarportföljen och Globala (barn)portföljen.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 58. Vit pil

  Guldfonden (nr 19) i globala barnportföljen köps i euro. Hur går det med skatten om man köper den på ISK konto? Bör man hellre köpa den via KF?

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Christina
 59. Vit pil

  PLUS Småbolag Mikrobolag Index, är det samma som PLUS Mikrobolag Sverige Index? Eller hur hittar jag den fonden hos Nordnet.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Catharina
  1. Vit pil

   Ja, det är samma. Skillnaden ligger i Småbolag eller Mikrobolag. Det är två olika fonder.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 60. Vit pil

  Hej,

  Riktigt bra och lärorik guide, snyggt!

  Jag har en liknande Nybörjarportfölj på 10 fonder men vill ändra till Avancerad Nybörjarportfölj till 20 fonder likt de som du föreslagit. Jag månadssparar 2500kr/mån vilket blir för lite för att spara för både PLUS Mikro/Småbolag.

  Minimum belopp för månadssparande = 100kr.
  Minimum månadssparande för 2,5% blir 100/0,025 = 4000 kr

  2,5% PLUS Mikrobolag Sverige Index
  2,5% PLUS Småbolag Sverige Index

  Vad tycker ni att man ska göra, välja en av fonderna mikro/småbolag för 5% (istället för 2,5% vardera) eller kolla på annan fond eller upplägg?

  Tacksam för hjälp och svar.

  /Simon.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Simon Nilsson
  1. Vit pil

   Ja, absolut välj en av dem om du kan. Skulle då välja Småbolag-fonden själv.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 61. Vit pil

  Hej och Tack för ett grymt avsnitt, är ny sparare och äntligen har jag förstått principerna med ombalansering.
  Jag har en fråga angående hur man vet den procentuella fördelningen mellan aktier och räntor i sin portfölj, jag har min portfölj hos avanza och där visar de endast att jag har 100% fonder men inte tillångsfördelningen mellan aktier och räntor, hur kan jag enklast ta reda på detta?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Sandrella
  1. Vit pil

   Om du följer Jans portföljer så är alla fonder. Det stämmer. Men fonderna är inriktade mot olika områden t.ex aktier eller räntor. Så om du går in på varje fond du har så står det vilka innhehav den har. Och där kan du även se om den har största delen aktier (därav aktiefond) eller om den har största delen räntepapper (därav räntefond).

   En fond är att du ger pengar till en fondförvaltare som köper aktier eller räntor och för det arbetet tar ut en summa. Så istället för att du ska behöva köpa/hålla koll på 1000 olika bolag så är det en fond som gör det åt dig.

   Hoppas det vart tydligt nog.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Erik L
 62. Vit pil

  100 procent räntefonder gett totalt ca 700 000 kr
  60 procent aktier/40 procent räntor MED ombalansering gett ca 3 600 00 kr
  60 procent aktier/40 procent räntor utan ombalansering gett ca 13 100 000 kr
  100 procent aktier gett ca 21 300 000 kr

  36 000 kr eller 3 600 000kr?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Johan
  1. Vit pil

   3,6 milj kr

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Erik L
 63. Vit pil

  Hallå! Tack för himla bra guidning!

  Jag ska spara 1500kr i månaden fram till pension, 25år+.
  Inget startbelopp. Hur många fonder ska jag välja i Globala portföljen?

  Har hittills valt månadsspara i:
  30 % Länsförsäkringar Global Indexnära
  20 % SEB Sverige Index
  20 % Handelsbanken Global Småbolag
  20 % SEF Independent Investmentbolag
  10 % Spiltan Räntefond

  och sedan ombalansera i sommar, och lägga till fonder så att det blir den rekommenderade istället för den förenklade portföljen?

  Är det rätt tänkt eller ska jag behålla den förenklade portföljen upp till att den är värd 50 000?

  Allt gott, Sanna

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Sanna
  1. Vit pil

   Hej Sanna!

   Låter som en bra plan!
   Du kan absolut ha den förenklade med även högre summor.
   Så ingen stress att utöka dina fonder, gör det när du känner dig redo för att göra din portfölj lite mer avancerad.

   Men känns som att du har koll på det!

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Robin Wikström
 64. Vit pil

  Hittar inte PLUS Småbolag Sverige Index på Handelsbanken. Vad kan jag ersätta den med?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Elisabeth
 65. Vit pil

  Bör guldet ligga i ISK eller utanför?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Christoffer
 66. Vit pil

  Hej!
  Är de någon som vet vilken av Öhman Global Hållbar A och B som är tänkt för avancerade nybörjarportföljen. Vad är skillnaden ? Eller spelar de ingen roll?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Johan
  1. Vit pil

   Hej Johan!

   Jag kan inte hitta några skillnader mellan dessa, Avanza erbjuder bara A men som du säger så hittar man båda på Nordnet.

   Samma förvaltningsavgift, samma innehav i % på dom största innehaven, samma innehav i regioner och branscher i %.

   Vet faktiskt inte varför det finns två likadana, B är lite nyare, har funnits lite mer än 1 år medans A har funnits sedan -98.

   Kan inte hitta några andra skillnader, men jag skulle ha kört på A.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Robin Wikström
   1. Vit pil

    Det är inte så att Jan menar fonden Öhman Global Marknad Hållbar A? Öhman Global Hållbar A har en väldigt hög avgift, 1,33%.

    /Niklas

    1+
    Gravatar ikon för användaren
    Niklas Rosander
   2. Vit pil

    Hej Niklas!

    Jag antar att han har gjort valet Öhman Global Hållbar A, detta för i beskrivningen som Jan har skrivit om fonden så står det ”Aktivt förvaltad aktiefond”. Den som heter marknad är en indexnära fond som då ska landa som index, detta blir då inte en aktivt förvaltad i mina ögon.

    1+
    Gravatar ikon för användaren
    Robin Wikström
 67. Vit pil

  Hej! PLUS Småbolag Sverige finns ej på Nordnet, vilken köper jag istället?
  Karoline

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Karoline
  1. Vit pil

   Jodå. Den finns. Den heter PLUS Småbolag Sverige Index.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Erik L
 68. Vit pil

  Hej!

  Tack för en bra artikel!

  Jag undrar om det finns något negativt med att byta från din rekommenderade nybörjarportfölj till en Global?

  Kan man byta portfölj utan större konsekvenser efter bara något år?

  Tack!

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Franklin
  1. Vit pil

   Ja, absolut. MEN – det är två helt olika portföljer utifrån ett risk och tidshorisontperspektiv. Nybörjarportföljen är medelrisk och passar på ca 4-7 års sikt. Globala barnportföljen är hög risk och passar på 10 år eller mer. Så har tidshorisonten och risknivån ändrats så kan man byta.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 69. Vit pil

  Antar att ombalansering bör ske inom aktiefonderna också, exempelvis mellan global och tillväxtmarknad också.
  Vore kul om du skrev med totala avgiften per portfölj. Känns som du höjt avgiften generellt med introduktionen av så mycket specialfonder.

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  johan
 70. Vit pil

  En medalj till Robin Wikström säger jag! 😀 Han svarar ju på alla frågor som dyker upp. Dessutom vettiga och bra svar vad jag kan se!

  Snyggt Robin. 😀

  Mvh Johan

  2+
  Gravatar ikon för användaren
  Johan
  1. Vit pil

   Hej Johan!
   Tack så mycket, det värmer!

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Robin Wikström
   1. Vit pil

    Jag måste instämma med Johan! Tack Robin!

    1+
    Gravatar ikon för användaren
    Håkan
 71. Vit pil

  Hej!
  Jag skulle vilja räkna ut en liknande uträkning som är i podden på min pension. Gjorde ett försök genom hur det räknades i podden, men är rätt dålig på hur man ska tänka. Finns det någon excel fil eller tips på hur jag ska räkna?
  Jag sparar min penison sen ett år tillbaka i Globala Barn portföljen.
  Tack för inspiration i mitt sparande.
  Mvh
  Anna

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Anna
 72. Vit pil

  Hej,

  Tack för en superbra blogg som fått mig att spara.
  Jag har nyligen passerat tre år vilket gjorde att jag kunde se tre års statistik i nordnet appen vilket var väldigt kul!

  Skulle det vara möjligt att skriva ut hela namnet på fonderna? T ex Handelsbanken Globala Småbolag var ju omöjlig att hitta men såg att sedan att du köpt Handelsbanken Gl Småbolag Ind Cri och antog att det var den.
  En sak till. Nybörjarportföljen på Shareville kommer den visa den avancerade portföljen när alla uppdateringar gått igenom?

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Fredrik Nilsson
 73. Vit pil

  Jag tycker att det kan vara värt att påpeka att RikaTillsammans-portföljen har en mindre baksida i att den inte är lika smidig för direktinsättning. Detta då det uppkommer couratgeavgifter på Nordnet i dessa fall (inte månadsspar). Detsamma gäller ju försäljningen. Så i min värld är den från det perspektivet bra för långsiktigt månadsspar där man undviker ombalansering enligt principen ”sälj allt köp nytt”. Annars smygs det in avgifter som man helst undviker då portföljen inte siktar på en hög avkastningen.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Fredrik
 74. Vit pil

  Hej!
  Suverän info som vanligt från Jan, Caroline och alla kloka människor som kommenterar här!
  Jag har en fundering kring avgifterna på två av fonderna.
  1. IKC avkastningsfon har enligt Avanza en avgift på 0,84%
  2. Pacific Precious A har enligt Avanza en avgift på 0,82%

  Är inte det högt med tanke på det resonemang som har varit att avgifterna inte ska ligga högre än 0,4%?

  Tacksam för svar och kommentarer!

  3+
  Gravatar ikon för användaren
  Håkan
  1. Vit pil

   Korrigerar mig själv på en gång!
   1. IKC 0,6%
   2. Pacific 0,5%

   Men fortfarande över de 0,4% som tidigare har varit lite av ett riktmärke

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Håkan
   1. Vit pil

    Hej Håkan!

    1. IKC kan jag inte svara på varför Jan har lagt med, tycker själv att den också är för dyr.
    2. Däremot Pacific är en väldigt specialfond, så finns inte så många andra fonder i det slaget om du vill ha den exponering. Därav blir förvaltningsavgiften lite högre om man vill ha den exponeringen.

    Pacific handlar om guldexponering, detta är lite svårare att få bra exponering mot om du inte vill köpa guld själv, så tror att det är varför avgiften är lite högre där.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Robin Wikström
  2. Vit pil

   När det gäller permanentportföljen/rikatillsammansportföljen kan den simuleras med vanliga fonder.

   Eftersom det inte finns några riktigt långa räntefonder kan ju kontant-delen och den långa räntedelen simuleras av medellånga fonder som AMF räntefond mix eller lång. Dessa har en duration på ca 5 år.

   Det skulle då bli 25% Global aktieindexfond, 25% Pacific precious(guld) och 50% AMF lång/mix (kontant och räntedel).

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Johan
 75. Vit pil

  Hej, tack för en intressant blogg & pod! Jag blev lite fundersam kring ”Sälj allt-metoden” för ombalansering. Jag trodde att det var en nackdel att köpa för en stor klumpsumma vid ett tillfälle. Istället var det bättre att köpa lite då & då (ex som vid månadsspar), men jag kanske missförstått?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Tess
  1. Vit pil

   Hej Tess!

   Det kan vara en nackdel att köpa allt vid ett tillfälle, om det är första gången du ska köpa fonder.
   Detta då det är en risk att du prickar av en topp på börsen.

   Däremot i det fallet du pratar om, så har du just redan sålt dina fonder bara för att omfördela, i en sådan omfördelning så ska du in med allt igen men bara med en ny fördelning. Så ingen nackdel att köpa allt på en gång här, du har redan spridit ut dina köp innan när du sparade ihop den summan du just har sålt.

   Hoppas detta svarar på din fråga!

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Robin Wikström
 76. Vit pil

  handelsbanken global småbolag index finns inte på Avanza och utgör 15%. vad ska man välja istället?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Tobias
  1. Vit pil

   Hej Tobias!

   Den heter såhär på Avanza: Handelsbanken Gl Småbolag Ind Cri A1 SEK

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Robin Wikström
 77. Vit pil

  Hej! Jag hittar inte Handelsbanken Global Småbolag Index på Nordnet. Heter den något mer/annat?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Annika A Davidsson
  1. Vit pil

   Hej!

   Den heter tydligen såhär på Nordnet: Handelsbanken Gl Småbolag Ind Cri A1 SEK

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Robin Wikström
 78. Vit pil

  Om Splitan aktiefond Investment är den bästa sverigefonden (enligt inlägget om bästa fonder 2019), varför finns den då inte med i rekommenderade portföljen? För hög risk?

  Jag vill behålla Spiltan. Men att ha tre sverigefonder känns lite för överdrivet för min rätt nya fondportfölj (50 000kr). Ska jag hoppa över småbolag Sverige istället?

  Någon som kan hjälpa mig vidare?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Jenny
  1. Vit pil

   För att den i kombination med de andra fonderna skulle skapa en överlappning. Svårt att säga något utan att veta vilka andra fonder du har i portföljen. Återkom gärna med en lista och andel så kan jag kommentera.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Sverigefonder ska stå för ca 15% i min portfölj. I dagsläget har jag Spiltan investmedbolag samt SPP Aktiefond Sverige. Andel mellan dom har jag inte bestämt mig för. Tips? Och vill gärna ha in småbolag också. Men andel då? Finns det vits?

    Ungefärlig andel som jag planerar: Sverige 15%
    Global index: 60%
    Global småbolag index: 10%
    Tillväxt och Asien 15%
    Övriga fonder är Länsförsäkringar Global indexnära, tillväxt och asienfonder samt småbolag globalt.

    Den andel du förespråkar som räntebärande har jag på annat håll, de procenten räknar jag inte in här. Därav aktiefonder 100%

    Månadssparar 3000-4500kr till denna portfölj. I dagsläget ca 50000kr.

    Vad har jag missat? Hur göra bättre? Bättre med 20% i Sverige och mindre i global småbolag? Jag gillar global index och vill ha mest där.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Jenny
 79. Vit pil

  Hej

  Som jag förstått det så är det rent teoretiskt mest fördelaktigt att ha aktiefonderna på ett ISK och ha räntefonderna på ett aktie-/fondkonto. Är det korrekt uppfattat?

  Nackdelen att dela upp det på två olika konton blir sannolikt att jämförelse med index för den ”samlade/totala” portföljen (aktiefonderna + räntefonderna) blir lite knepigare samt att ombalanseringen mellan de två tillgångsslagen får ett extra steg (flytt av pengar mellan två konton). Men om en kan leva med detta… så känns det som om det vore bäst att gör uppdelningen på de olika kontona.

  Ska guldfonden ligga tillsammans med räntefonderna på AK eller med aktiefonderna på ISK?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Dan
  1. Vit pil

   Avanza låter dig ta ut en samlad rapport för flera konton samtidigt, det låter dig åtminstone jämföra mot index.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Rasmus
   1. Vit pil

    Det låter ju bra (själv använder jag dock Nordnet, vet ej om samma sak går att göra där).
    Frågan om på vilket konto som guldfonden bör ligga kvarstår dock. Någon som har någon klok input?

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Dan
  2. Vit pil

   Grundregeln är att om den förväntade avkastningen för det kommande året överstiger brytpunkten mellan 30 % skatt på vinsten och ISK-skatten så är det bättre med ett ISK. För 2019 så ligger den brytpunkten på ca 1.50 procent. ( = ( 1 % + 0,51 % ) * 30 % ) / 30 % )).

   Det gör att det inte är så enkelt som att säga att alla räntefonder ska in på en vanlig depå. Det är ju t.ex. stor skillnad på en högräntefond såsom Spiltan Högräntefond och Swedbank Penningsmarknadsfond. Dessutom behöver man räkna på vad besparingen blir i absoluta kronor och om det är värt det.

   När det gäller guldet så är det ju svårt att säga eftersom det kräver svar på frågan: ”Kommer guldet öka med mer än 1.5 procent 2019?

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 80. Vit pil

  Är AMF Räntefond Lång fortsatt relevant vad gäller nybörjarportföljen? Anledningen till frågan är att jag kan se att du sålt av och därav undran om man ska satsa på något annat? Jag är väldigt ny på detta och ursäktar därför på förhand om det anses vara en rookiefråga :). MVH

  0
  Gravatar ikon för användaren
  D Michelle
  1. Vit pil

   Hej!

   Absolut är den relevant för nybörjarportföljen, kan inte svara på varför den är såld men inget har ändrats i den sedan tidigare!

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Robin Wikström
  2. Vit pil

   Den är med i alla modellportföljerna. Att den säljs av på Nordnet beror på ombalanseringen. Den kommer att dyka upp i enlighet med andelen i den rekommendera portföljen ovan.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 81. Vit pil

  Hej,

  Jag tänkte börja månadsspara till vårt barn. Barnet är 1 år gammalt och vi tänkt lägga till lite extra under de två första åren för att kompensera för året vi ”missat”. Tänkte spara enligt globala portfolion men har alltså inte i närheten av 50 000 kr att börja med. Kan man ändå börja spara med fördelningen i den portfolion eller bör man börja spara i nybörjarportfolion för att sedan (när man sparat över och värdet överstiger 50000kr) gå över till den globalan?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Rebecca
  1. Vit pil

   Hej.
   Spara allt i 100% Avanza Global utan att krångla till det. Du kan börja spara med 100kr om du vill. Vad har du fått 50 tusen i från. Spara allt i en Global index fond och låt det vara automatisk månadssparande. Lycka till.
   Mvh.jack

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jack
  2. Vit pil

   Hej Rebecka.

   Ang de olika portfoliosarna så är det bara för vilken tidshorisont du ska spara på.
   Nybörjarportföljen 5-7 år.
   Globala barnportföljen 10år+

   Så för er del låter det som ett bra val med globala barnportföljen.

   Sen när det gäller summan så är det balanserat för hur mycket månadssparande ni ska ha.

   Förenklade portföljen 0-1000kr/mån
   Rekomenderade portföljen 1000-2000kr/mån
   Avanserade portföljen 2000kr+/mån.

   Det lilla extra som ni vill spara för ”missat” år är det bara och lägga på utöver ert ordinarie sparande.

   Alla portföljer kräver 0kr i startkapital för månadssparande.

   (Nordnetkund) Lycka till med sparandet.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Erik L
  3. Vit pil

   Vill förtydliga att det inte behövs 50 000 kr för att börja. Både nybörjarportföljen och globala barnportföljen fungerar från 0 kr. Det vara bara en rekommendation vilken av varianter man skulle välja där den förenklade eller rekommenderade versionen är bäst för mindre belopp.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Hej Jan!

    Om man vill börja ta ut pengarna år 2029,
    Skall man då successivt andra föredlningen med 10 % mindre räntor i Globala Portföljen fram till år 2029?
    Dvs:
    2019: 85/10/5
    2020: 75/20/5
    2020: 65/30/5

    Är det samma tänk med Nybörjarportföljen (5-7 år)?

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Hans
 82. Vit pil

  Om jag vill göra en extra insättning i samband med ombalanseringen på ex 150 000 kr. Kan jag skriva in den summan i mallen så jag får uträknat hur mot jag ska köpa till av de olika fonderna (för min extra insättning) eller måste jag räkna ut det själv?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Christina
  1. Vit pil

   Nu har jag inte tittat på Jans mall utan byggt min egen men gissningsvis borde du kunna lägga till rad ”kontanter” bland fonderna, med samma formler som fonderna men med en målfördelning på 0% och ett nuvarande värde av 150000. Då borde det slå igenom på de andra hur du ska fördela pengarna.

   2+
   Gravatar ikon för användaren
   Rasmus
   1. Vit pil

    Exakt så. Lägg in en rad med kontanter och sedan sätt den till 0 % i målfördelningen.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Jan Bolmeson
   2. Vit pil

    Jag har försökt att göra som du föreslog Rasmus men när jag lägger in ”kontanter” som en fond och skriver nuvarande värde 150000kr så kommer det automatiskt upp under fördelning 35,6% och när jag sedan skriver målfördelning 0%, kommer det upp att jag ska sälja alla mina ”kontakter” för 150000kr. Någon som har ett annat förslag så att jag inte behövs sitta och räkna ut ”förhand” hur fondfördelningen ska vara på min extra summa som jag vill sätta in i min portfölj.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Christina
  2. Vit pil

   Christina, det är väntat, när du gör det så borde du få nya siffror på hur mycket du ska köpa av alla de andra fonderna.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Rasmus
 83. Vit pil

  Hej!
  Tack för en bra blogg!
  Jag sitter och försöker klassa mina innehav enligt de fyra tillgångsslagen, och undrar om det är någon som vet var dessa passar in:
  * Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF (XSPX)
  * ICA Banken Varlig
  * Handelsbanken Råvarufond
  Har kollat på dessa ett tag och inte kunnat bestämma mig, så tänkte kolla om någon här har några tips/åsikter.
  Tack på förhand :)

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Natalie
  1. Vit pil
   • Xtrackers S&P 500 Swap – verkar vara någon variant av amerikanska aktier. Skulle nog inte rekommendera den.
   • ICA Banken Varlig – 30 procent aktieindexfonder / 70 procent räntefonder
   • Handelsbanken råvarufond – råvaror
   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 84. Vit pil

  Jag har ett totalvärde på mina barns KF på 300 000kr hos Nordnet men jag månadssparar bara 1500kr till dem (Barnportföljen). Jag månadssparar även 1500 kr till dem på ett Isk konto hos sparbanken. Vilket rekommenderar ni att jag gör.
  1.Väljer den rekommenderade varianten av Barnportföljen och fortsätter spara 1500kr/månad? Eller
  2. Avslutar månadssparandet på ISK kontot som jag har till dem hos sparbanken och spara allt i deras KF i Barnportföljen och väljer den avancerade varianten?

  Om jag ska välja att avsluta deras sparande i Isk kontot hos banken, bör jag låta pengarna bara stå kvar på isk kontot eller vad är lämpligast att göra och varför?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Catharina Andersson
  1. Vit pil

   Svårt att råda något. Jag skulle nog köra den avancerade varianten men ställa in månadssparandet enligt den rekommenderade. Det är ju ett alternativ.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 85. Vit pil

  Jag vet inte om jag inte har fattat det det med Pacific Precious men när man ska handla den på Avanza så står det att det är en Hedgefond: Stämmer det att det ska vara så?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Håkan
  1. Vit pil

   Hej Håkan!

   Ja det stämmer, den ligger inom kategorin Hedgefond.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Robin Wikström
 86. Vit pil

  Hej på er,
  Tack för en suverän blogg. Fråga, kommer ni presentera en likande ombalansering av ppm 2019 med tankegångar kring ppm val inom kort på er hemsida?. Tacksam för svar.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Niclas
  1. Vit pil

   Det hade jag nog inte tänkt då mitt råd för PPM i 99 fall av 100 är att välja AP7 SÅFA eller 100 % AP7 Aktiefond om man är under 55 år gammal.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Hej Jan!
    Hur tycker du man gör om man är 55 år och vill gå i pension vid 65 år?
    90% AP7 och 10% räntor? eller 60/40? eller mer försiktigt?

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Hans
 87. Vit pil

  Om ens portfölj inte är så gammal och fortfarande ligger på minus efter höstens nedgång, ombalanserar man ändå och tappar lite pengar eller inväntar man uppgång? 🤔

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Frida
  1. Vit pil

   Hej Frida!

   Ja det gör man, detta ger dig då tillbaka samma exponering mot aktiemarknaden.
   Om då aktiemarknaden vänder upp så kommer den delan att dra iväg, så vid nästa ombalansering så kommer du köpa tillbaka lite räntefonder.
   Om det fortsätter ner till nästa ombalansering så blir det mer aktiefonder igen.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Robin Wikström
 88. Vit pil

  Hej!
  Jag har en fråga som även flera verkar vara undrade över. Försökt leta reda på svaret men får inte ihop det.

  Skulle gärna vilja spara enligt den förenklade globala barnportföljen(då jag har en mindre summa att spara varje månad) men jag förstår inte hur jag ska få till det, fonderna har minimum 100kr.. eller är det endast för engångsinsättningar de har 100kr som minsta eller gäller det även månadsspar.

  Hur ska jag då lyckas spara enligt er portfölj om jag kan spara 200-250kr i månaden? Vilken är lägsta summan för att det ska funka?

  Med vänlig hälsning, Caroline

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Caroline
  1. Vit pil

   Hej Caroline!

   Summan du pratar om på 100kr är för engångsköp och månadssparande, så det är alltid en minsta insättning på 100kr.

   Om du har mellan 200-300kr att sätta in i månaden, så funkar det absolut att köra enligt globala barnportföljen, däremot så skulle jag då rekommendera en 100/0 portfölj då du inte kan få ut 10% räntefonder.
   På lång sikt så skulle jag ändå rekommendera en 100/0 portfölj.

   Så för att göra det enkelt så kan du antingen köra 100% i en globalfond, eller så kör du 150kr i globalfond och 100kr i en Sverigefond.

   Så lägsta summan för att göra enligt globala barnportföljen är 100kr, då blir det en globalfond.

   Hoppas du kommer fram till hur du vill göra!

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Robin Wikström
   1. Vit pil

    Robin Wikström.

    Sett att du på flera svar här har svarat att det man måste månadsspara minst 100kr i varje. Det stämmer inte på Nordnet iaf. Jag har under hela 2018 haft ett sparande i 10 fonder med en insättning på 200kr/månaden.

    Om man kollar på minsta köp i de fonder Jan väljer så är det 100 kr vid engångsköp. Dock vid månadsspar är det ett -. Så när du månadssparar så kan det vara under 100 kr i varje fond.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Erik L
 89. Vit pil

  Hej, jag får inte upp XACT Obligation när jag ska välja fonder för månadssparande. Någon som hittat en lösning på utmaningen?

  Vänligen
  Daniel

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Daniel V
  1. Vit pil

   XACT Finns på nordnet men jag kan inte välja den i månadssparandet.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Fredrik Nilsson
  2. Vit pil

   Ok, så efter lite undersökning så visade det sig att det är en ETF (så du måste handla den via ETF månadsspar istället) och att du måste handla för minst 500 (antar att det är per månad).

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Fredrik Nilsson
  3. Vit pil

   Samma problem här, kan inte hitta XACT i månadssparandet och vet inte hur man fixar det

   0
   Gravatar ikon för användaren
   John
 90. Vit pil

  Hej Jan och Carolin,
  Först vill jag tacka så hemskt mycket för allt ni lärt mig. Jag har djupdykt i er kunskap de senaste två månaderna och blivit enormt engagerad i att investera inför min pension. TACK!
  Testar mig runt bland massa strategier för att hitta den som jag gillar mest.
  Märkte en litet litet miss här i rika tillsammans portfölj omplaceringen bara, Delsumman i varje 25% enhet står på 5% och inte 25%. Vill bara hjälpa med det jag kan för att göra det bättre och lättare :)
  Ser fram emot att lyssna på mer poddar med ert sköna samspel!
  Allt gott, Max

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Max
 91. Vit pil

  Vad är resonemanget för att Globala portföljen är så tungt viktad i Sverige?

  Tittade på fonderna på morningstar och räknade ut att den totala fördelningen för aktiefonderna ger en vikt på ca 24% på Sverige.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Johan
  1. Vit pil

   Hej Johan!

   Absolut har den en lite tyngre vikt mot Sverige än vad endast en globalfond har, jag tror att resonemanget bakom att vikta lite mot Sverige är för att ha en ”Home Bias”. Detta för att ha en större exponering mot sitt eget land och valuta för att inte vara helt beroende av andra länders valutor.

   Kan säkert finnas fler anledningar som står bakom det valet!

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Robin Wikström
 92. Vit pil

  Jag bara undrar om man kan köra RikaTillsammansportföljen i en ISK/Kapitalförsäkring? På sikt finns det väl risk att räntan går upp och det blir en dålig affär att ligga i en sådan lösning med den portföljen? Ganska jobbigt när man ska ombalansera annars att behöva redovisa alla köp och försäljningar varje år.

  Hur gör ni ?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Jonas
  1. Vit pil

   Hej Jonas!

   Jag skulle rekommendera ett ISK/KF för en sådan portfölj, gör det lätt för dig så slipper du en massa krångel!

   Jag kör allt i ISK, förutom buffert som är på ett räntekonto.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Robin Wikström
 93. Vit pil

  Vart tog Hedgefonderna vägen?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Sleeper
  1. Vit pil

   Kvalade helt enkelt inte in när det kom till kritan… Det blev så små andelar att jag tyckte till slut att det inte var lönt.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 94. Vit pil

  Är det bara jag som inte hittar Handelsbanken global småbolag index på avanza?

  2+
  Gravatar ikon för användaren
  Peter Jarleng
  1. Vit pil

   Hej Peter!
   Som du skriver så verkar den inte finnas, Jan använder sig av Nordnet och kan vara därför han använder den fonden.
   Det är tyvärr så ibland även mellan nätmäklarna, att inte samma utbud finns.
   Skriv till Avanza så kan dom säkert lösa in fonden!

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Robin Wikström
   1. Vit pil

    Det finns jag köpte andelar i förre veckan ,du väljer handelsbanken,aktiefond,småbolag och indexfond det finns bara en fond i den kategori ,lycka till.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Erwin
  2. Vit pil

   Handelsbanken Gl Småbolag Ind Cri A1 SEK
   så heter fonden de pratar om skulle jag tro

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Max
  3. Vit pil

   Så hör står det på Jans hemsida. Det här är ny fond för i år som riktar sig globalt mot småbolag. Det är ett väldigt bra komplement till de andra fonderna som i princip bara innehåller stora bolag. OBS! Den heter ”Handelsbanken Gl Småbolag Ind Cri A1 SEK” på Avanza.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Christoffer
 95. Vit pil

  Vilken sparform/fördelning skulle du rekommendera för en investering på 300.000:- med en sparhorisont på kanske max 3-5år med en önskvärd avkastning på ca 2-5% med låg risk? Månadssparar redan 4000:- i månaden enligt globala portföljen men önskar avsätta ovanstående belopp för en mer kortsiktig tidsplan. Bör jag sprida köpen och i så fall över hur lång tid skulle du säga? Skulle du kunna rekommendera någon portfölj för lite inspiration. Tack!

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Robin
  1. Vit pil

   Hej Robin!

   Jag skulle isåfall fall rekommendera att investera dessa enligt måttstocken på ”10% investerat i aktier per år du kan avvara pengarna”, så i ditt fall 30-50% aktier och resterande räntefonder. Du kan då kolla lite på Nybörjarportföljen men med lite mera räntor!

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Robin Wikström
 96. Vit pil

  Hej! Hur står sig Nordnet superfonden Sverige som svensk indexfond? Jag har inte hört eller läst dig nämnda något om den men tänker att den borde vara bra med tanke på att den inte har någon avgift.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Olof
  1. Vit pil

   Samma fråga vad gäller Avanza Zero. Är det mindre antalet ingående aktier i fonden som gör att de avgiftsfria alternativen väljs bort eller är det något annat?

   /Jan-Olov

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan-Olov Andersson
 97. Vit pil

  Hej Jan,

  Skulle inte du kunna sätta ihop eller kolla på en ”Alternativ Portfölj” med ex: en 60/40 portfölj. Det hade varit kul att kunna samla ihop alternativa investeringar som ej finns på Avanza/Nordnet.

  EX:
  GULD
  10% Bullionvault (Guld – inflationsskyddande)

  RÄNTOR
  15% Oikocredit (Kort räntefond – 2% avkastning ”som räntefond”)
  15% Bolån/Ammortering (Kort räntefond – 1-2% avkastning)

  AKTIER
  30% Trine (Kort företags obligation – 6,5% avkastning som ”aktiefond”)
  30% Better Globe (Lång företagsobligation – 13% avkastning ”över idex))

  Ombalanseringen får dock ske med nytt kapital eller med avsikt att alla vinster bör gå till amortering eller liknande.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Andreas R
 98. Vit pil

  Hej

  Finns det en risk för högre skatt för ett ISK om man balanserar sitt konto via belåning?
  Som jag förstår det:
  * Det kommer göras en överföring från ditt kreditkonto för de nya inköpen, som beskattas enligt insättning normala regler.
  * När försäljningen är gjort sitter man med ett ökat kreditsaldo och pengar på kontot, då pengarna inte automatiskt går tillbaks till kreditkontot.

  Eller har jag missat något?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Iarwain
  1. Vit pil

   Hej!

   Du har helt rätt.

   Vid insättning från ditt kreditkonto (som sker vid köp av krediten), så beskattas du enligt den vanliga ISK-skatten.

   Pengarna ligger kvar på ditt konto vid försäljning med samma ränta som om dom var investerade, tills du ber dom ta tillbaka pengarna.

   Så absolut får du en högre skatt om du balanserar med belåning.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Robin Wikström
 99. Vit pil

  Hej,

  Tack för en fantastiks blogg och ett bra inlägg.

  En liten notis: Delsummorna i tabell 8 verkar blivit lite haltande.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Samuel
 100. Vit pil

  Jag kan förstå att ombalansering mellan räntefonder och aktiefonder minskar både risk och avkastning.
  Men ni nämnde inget om ombalansering mellan olika aktiefonder.
  Säg att global går +5% ett år och tillväxtmarknad går -5%. Att ombalansera mellan dessa två borde väl generera bättre avkastning över tid?

  Tack för en bra och lärorik blogg!

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Ignas
 101. Vit pil

  Hej!
  Vilken portfölj rekommenderas till barn tidshorisont 10-15år och avbetalning bolån tidshorisont 10år ?
  Månadsspara till barn 5000kr, resp bolån 6000kr

  Tack på förhand!

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Eddie
  1. Vit pil

   Hej Eddie!

   Globala Barnportföljen är garanterat det bästa valet på den tidshorisonten!
   https://rikatillsammans.se/fondportfolj/globala-barnportfoljen-spara-pengar-langsiktigt/

   Menar du att du inte ska amortera, utan att du ska spara undan pengarna i 10 år för att sedan betala av med en klumpsumma?
   Inget jag rekommenderar, men isåfall skulle jag utgå ifrån en tumstock på 10% aktiefonder per år du kan avvara pengarna, så börja med 100/0 portfölj för att sedan sänka risken 10% per år mot räntefonder.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Robin Wikström
   1. Vit pil

    Hej Robin!

    Men det är väl också så att varje år du kommer närmare slutåret t.ex. om 5 år så skall du minska andelen aktier med 10%? Dvs om jag idag har en 50% aktiefinder /50% räntefonder portfölj och vill ta ut pengarna om 5 år så vid nästa års omballansering är det 4 år kvar och då skall jag efter omballanseriung ha 40% aktiefonde och 60% räntrefonde. Det kan ju vara smärtsamt om aktier har gått ner i värde under året.

    Korrekt?

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Hans
   2. Vit pil

    Hej Hans!

    Absolut, exakt som du skriver så ska andelen aktiefonder minskas med 10% för varje år uttaget närmar sig!
    Så helt korrekt!

    1+
    Gravatar ikon för användaren
    Robin Wikström
 102. Vit pil

  Hej. Funderade en del på det här med att småspararen bara ska hålla sig till 4 fonder i Nybörjarportföljen. Men är det bättre att bara ha 4 när det gäller så lite pengar eller är det bara för underlätta? Jag har just nu ett litet spar på 200kr /mån men kör den rekommenderade strategin. Bör jag byta till förenklade varianten?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Erik L
  1. Vit pil

   Hej Erik!

   Om du sparar 200kr så kan du inte köpa mer än två fonder, då minsta insättning brukar vara 100kr.
   Då går det inte att månadsspara helt enligt något utav alternativen, skulle därför rekommendera 100% i en globalfond eller 50% globalfond och 50% Sverige. Däremot blir den fördelningen lite skev tyvärr, så 100% globalfond är bättre.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Robin Wikström
   1. Vit pil

    Robin Wikström.

    Sett att du på flera svar här har svarat att det man måste månadsspara minst 100kr i varje. Det stämmer inte på Nordnet iaf. Jag har under hela 2018 haft ett sparande i 10 fonder med en insättning på 200kr/månaden.

    Om man kollar på minsta köp i de fonder Jan väljer så är det 100 kr vid engångsköp. Dock vid månadsspar är det ett -. Så när du månadssparar så kan det vara under 100 kr i varje fond.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Erik L
 103. Vit pil

  Har inte hunnit läsa/lyssna/titta igenom avsnittet än. Ni kanske tar upp detta men jag ställer frågan i sådana fall ändå:

  Finns det inte risk att man vid ombalansering går miste om en börsuppgång? När man byter ut fonder så ligger de ju under en stund utanför börsen och just vid det tillfället kan vi ju ha en väldig stor uppgång som man då går miste om. Är det inte bättre att låta det vara som det är men istället gradvis ombalansera via fördelning av framtida månadsinsättningar?

  2+
  Gravatar ikon för användaren
  Joppa
  1. Vit pil

   Hej,

   Mycket av det du frågar om tas upp i avsnittet. Jag rekommenderar att du tar del av avsnittet och sedan frågar om du har ytterliggare frågor.

   2+
   Gravatar ikon för användaren
   Jonatan
   1. Vit pil

    Genomlyssnat och ingen svar på min fråga tyvärr.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Joppa
  2. Vit pil

   Det finns en risk att du vid ombalanseringen missar en börsuppgång, fast det finns ju å andra sidan också en möjlighet att du missar en börsnedgång.

   Men vill du minska risken i så bör det bästa vara att under en månad pausa dina fondköp (går att göra hos Avanza, säkerligen också hos Nordnet), varefter du manuellt fyller på de fonder som ska fyllas på, så att du blir i fas. Vet inte hur mycket pengar du har har undanlagt, men för de flesta räcker det nog med en månads sparande. Sedan när det är gjort så aktiverar du de automatiska fondköpen igen.

   Håller med om att på ett bräde sälja allt känns som att ta onödiga risker.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Joel
   1. Vit pil

    Det finns ju lite exempel på vad som kan hända om man missar de bästa börsdagarna, tex om man missade de tio bästa börsdagarna mellan 205 och 2015 så hade man haft 66% lägre avkastning. Visst kan man ha turen att missa dåliga dagar också, men eftersom börsen går mer plus än minus så borde väl sannolikheten vara större att man missar när det går bra än när det går dåligt. Att varje år ligga utanför börsen i ett antal dagar är en risk som jag tycker man bör ta i beaktande. Att man missat en uppgång på 2-5% under dessa dagar borde inte vara särskilt omöjligt. 2-5% är betydligt bättre än vad man får på något sparkonto om man sparar ett helt år. Tycker nog man ska försöka sig på en balansering som inte innebär att man ligger utanför. Själv balanserar jag inte alls mer än att jag lite på känn fyller på lite här och där när jag tycker det ser ut att det behövs. Har ingen automatiskt månadsspar utan gör det manuellt och fyller på på känn i samband med det.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Joppa
 104. Vit pil

  Hej, tack för ett strålande jobb och hoppas på många plus år framöver. Till min fråga, man kan nog säga att jag är nybörjare och undrar över några saker som jag hoppas på att du kan svara på.

  Jag började följa dig i Augusti och köpte olika fonder som du rekommenderade, det gick några plus veckor sen började allt backa och massa röda siffror kom. Till min fråga eftersom jag en då hade oturen och började vid fel period så backade min kassa och nu ligger jag på minus konto på nästan allt så min fråga är ska jag en då sälja allt och om balansera eller ska jag fortsätta med det jag har? Om jag ska om balansera ska jag räkna summan som jag har eller ska jag räkna på summan jag hade satt in från början?

  Hoppas du förstår min fråga och du kan hjälpa mig som är lite förvirrad.

  Med vänlig hälsning
  Murre

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Murre
  1. Vit pil

   Hej,

   När du ombalanserar så ska du räkna med summan du har nu, annars blir det inte mycket till ombalansering. Har du en 60/40-portfölj så ska du ha 60% aktier och 40% räntor efter ombalanseringen.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jonatan
 105. Vit pil

  Tack Jan och Caroline för era utförliga och tydliga bloggar och tips. Nu har jag gjort om mina portföljer lite enligt egen smak och riskprofil. Den rekommenderade Globalportfölj som gedigen grund och lite kryddade/anpassade med ”bäste fonder 2019” som passar mig. Det blir roligt att se vad kommer att ske nu i 2019 med alla nya kunskaper som jag lärde mig på er sida och forum. Tack igen!

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Adde
 106. Vit pil

  Hej!
  Borde inte minsta månadsspar för de rekommenderade portföljerna vara 2000kr då minsta köpesumma för respektive fond normalt är 100kr (minsta fondandel i portfölj är 5% vilket då ska motsvara 100kr)?

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Dan
  1. Vit pil

   Hej Dan!

   Det beror såklart på vilken av portföljerna vi pratar om, om det är en portfölj med 20 fonder så stämmer ditt påstående. Men är det en portfölj med 10 fonder så räcker det med ett månadssparande på 1000kr.

   Är det något jag har missat med det du menar?

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Robin Wikström
   1. Vit pil

    Hej!
    I portföljerna så ska ju köpen genomföras/viktas enligt de olika fondernas önskade storlek i portföljen (% av modellportföljen). Exempelvis ska guldfonden utgöra 5% i den rekommenderade versionen av den Globala portföljen… 5% = 100kr (minsta köpesumma/fond) vilket ger en total köpesumma per månad som är 2000kr.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Dan
  2. Vit pil

   Ger mig ut på hal is. Rätta mig om jag har fel.

   Om jag förstår dig rätt nu. Så stämmer det att minsta köpesumma är 100kr i de flesta fonder och för att matematiken skall stämma här så behöver du då ha 2000kr för att köpa hela portföljen. Men när det gäller månadsspar så har inte alla fonder en köpgräns och därav så kan du ha ett månadsspar på mindre belopp. 1000kr och 5% blir då 50kr.

   Har just nu fonder själv där jag månadssparar 200kr i 10 fonder. Så det blir en tia hit och en tia dit.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Erik L
   1. Vit pil

    Aha, är det så att vid automatiskt månadsspar så är det annan/ingen minsta köpesumma för respektive fond (dvs skiljer sig från om fonden köps separat)?

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Dan
  3. Vit pil

   Ja. Så om du ska köra enligt JBs enkla sätt att ombalansera portföljen måste du minst ha 2000kr för att kunna köpa alla första gången. Men på månadssparandet är det ingen minsta summa.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Erik L
   1. Vit pil

    Fast åtminstone på Avanza har de flesta fonder Jan har 5 eller 2,5% allokering till 100 kr som minimigräns. Är det annorlunda på Nordnet? I så fall blir det en tydlig rekommendation avseende var man ska ha sin isk/kf om det gäller mindre belopp.

    1+
    Gravatar ikon för användaren
    ML
  4. Vit pil

   Jag är med på vad du menar. Stötte på det där i samband med sparande till vår dotter. Vi sparar 1 240 i månaden (barnbidraget och så lämnar vi kvar en liten slant för skatterna; har kapitalförsäkring). Exempelvis PLUS Småbolag Sverige Index, som jag vill spara 5 procent i, går då inte att månadsspara i eftersom det då bara skulle bli 62 kronor.

   Jag löste det genom att ha två månadssparanden igång, men loggar in en gång per månad för att pausa det ena. Köpen ojämna månader sker den 27:de, och köpen jämna månader sker den 28:de – så då blir det lätt att hålla koll på vilket som ska vara pausat respektive aktiverat.

   Ojämna månader:
   Avanza Global 372 kr 30 %
   Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 124 kr 10 %
   SPP Aktiefond Global A 372 kr 30 %
   PLUS Småbolag Sverige Index 124 kr 10 %
   Spiltan Räntefond Sverige 124 kr 10 %
   SEB Sverige Indexfond 124 kr 10 %
   Totalt 1 240 kr 100 %

   Jämna månader:
   Öhman Realräntefond A 124 kr 10 %
   Avanza Global 372 kr 30 %
   SPP Aktiefond Global A 372 kr 30 %
   Spiltan Aktiefond Investmentbolag 248 kr 20 %
   Swedbank Robur Access Asien 124 kr 10 %
   Totalt 1 240 kr 100 %

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Joel
 107. Vit pil

  Snittet på 8% avkastning om året är väl om man kör 100% aktiefonder?

  Jag kommer att placera 2,5 miljoner kr lite i taget där allt kommer vara placerat inom 1 år.

  20 år och kör 80-20 enligt såhär:

  Avanza Global 25%
  SPP Aktiefond Global 25%
  SEB Sverige Indexfond 10%
  Handelsbanken Global Småbolag 5%
  PLUS Småbolag Sverige Index 5%
  SPP Aktiefond Japan 5%
  DNB Global Emerging Markets 5%
  Spiltan Räntefond Sverige 10%
  AMF Räntefond Lång 10%

  Jag vill ha med Japan lite extra men byter jag någon fond så blir det den som jag byter ut mot kanske en hälsovårdsfond.

  Sedan ska vi ta ut 4% varje år om ca 4-5 år.

  Vad tror du om det?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Carlos82
  1. Vit pil

   Glömde att tacka för en grym blogg!

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Carlos82
 108. Vit pil

  Tack för en superbra sida!

  Jag bara fattar inte en sak:

  Om jag har 10 fonder i portföljen, vissa har gått plus, vissa minus.

  Är det då fritt fram att sälja allihop, vänta 1-3 dagar sen köpa dom igen i den rätta, balanserade procentuella fördelningen?

  Fast, förlorar jag inte pengar om jag säljer en fond som gått minus? Det känns så. O_o Eller tänker jag fel?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Carl Monke
  1. Vit pil

   Hej!

   Det är ett sätt att göra en ombalansering.
   Den andra är att du säljer delar av den tillgången som du har mer % av än vad du ska ha, sedan flyttar över den delen. På detta sättet så går du inte helt ur marknaden under några dagar, detta är det sättet jag rekommenderar är det bästa, men lite bökigare.

   Klart man kan se det på de sättet, men att acceptera att man kan förlora pengar är en del av börsen.
   Du har ju egentligen förlorat pengarna redan då fondandelarna har gått ned, så att sälja gör ingen skillnad. Finns många sätt att se på det!

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Robin Wikström
 109. Vit pil

  älskar tabeller och grafer i ljudform!

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Janet
 110. Vit pil

  Hej! Nu har jag sålt av alla fonder, måste jag köpa de fonderna jag hade innan för de pengarna jag sålt av eller kan jag köpa de fonder som jag tänkt i mitt nya månadssparande för de pengarna baserat på rätt procent i göobalaportföljen 🙂? Hoppas du förstår vad jag menar!

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Josefin
  1. Vit pil

   Du ska köpa tillbaka fonder enligt den strategi du vill följa. Hade du tidigare en 90/10-portfölj, men nu vill ha en 85/10/5-portfölj så ska du köpa 85% aktier, 10% räntor och 5% guld för dina pengar som du har fått när du sålde dina fonder.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jonatan
 111. Vit pil

  Tänkte bara påpeka ett litet korrekturfel i artikeln. I listan ”Rekommenderade varianten av RikaTillsammans-portföljen 2019” så summerar inte delsummorna upp till 25% (det står 5%).

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Karlsson
 112. Vit pil

  Hej
  Läser artiklarna med stort intresse. Har precis flytta över pensionssparande till Avanza och köpt samt lagt upp ett månadssparande enligt 2018 års Globala barnportfölj på 2000/mån, då känns det lite onödigt att lägga om det direkt när jag dessutom har utestående fondordrar kvar, så planen är att köra på det till nästa års ombalansering, låter det som en bra plan? Bör man komplettera med guld redan nu?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Björn
  1. Vit pil

   Hej Björn!

   Kör på ett år och gör om då, inte någon jättestor skillnad mellan 2018 och 2019 års Globala Barnportfölj!

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Robin Wikström
 113. Vit pil

  Hej Jan!

  Även jag sällar mig till den glada skaran av mer upplysta själar. Tackar för en riktigt bra hemsida som gör sparande mer lättförståeligt. Jag uppskattar era youtubeklipp och Caroline är klockren när hon frågar sådana frågor som man själv sitter och funderar på.

  Jag kan tänka mig att det är fler än jag som har ett rörigt sparande som skulle vilja strukturera det bättre.

  Jag är 40 år med man, barn bostadsrätt som vi betalt av. Skaffade ny begagnad bil så vi har ett litet billån. Har betalt köksrenovering med sparpengar.

  Funderar på att starta en globalportfölj till mig själv. När det står att man ska sikta på att spara 10% av lönen, är det innan skatt ni menar? Jag tänker spara 1000 kronor i månaden. Gärna mer men ska se var vi står. Slutade sparandet för elva år sen i samband med föräldraledighet.

  Men jag har gamla fonder i depå som iofs går plus. Några på summor mellan tre och sjutusen. De har gått plus mellan 100-190% på 20 år.
  Sen har jag kanske 150000 i några fonder som gått 115% på 20 år. Det är Swedbanks fonder så de har en förvaltningsavgift på 1,25% ingen köp eller säljavgift. Min nya bankkontakt hjälpte mig att ta hem vinsten (balansera fattar jag nu) för 4 år sen och räddade en summa som hon satte i räntefonder.

  Jag har också en ISK (Swedbank) med blandade fonder värde 45000. Några accessfonder med förvaltningsavgift 0,2% och några med 1,25%

  Bör jag göra mig av med småslattarna?
  Ska jag månadsspara i mina gamla godingar eller starta med den nya portföljen?
  Allt har ju gått plus under så lång tid så jag får väl en del skatt?
  Ska jag fortsätta spara i depån eller ISK:n på Swedbank?
  Eller ska jag spara i ISK på Avanza? Har ett konto där. Men inte kommit igång med sparandet.

  Många frågor men tacksam för svar, Anna.

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Anna 40+
 114. Vit pil

  Kom på ett par frågor till.
  Du söker ju gärna fonder med låg avgift. Vad är det som gör att du t ex vill ha in småbolag sverige i portföljen som är betydligt dyrare än spiltan aktiefond investmentbolag?
  Jag hittar inte någon av de tre fonder du har som alternativ på tillväxt, däremot SPP Emerging markets SRI. Tänker likadant där, varför på bekostnad av robur access asien lägga till den? Är det mest för att få större spridning och minska riskerna eller finns det någon annan tanke?

  Än en gång, fantastisk blogg!

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Daniel
  1. Vit pil

   Hej Daniel!

   Det är för att småbolag har över tid avkastat bättre än dom större på börsen, i Spiltanfonden så är du mest exponerad mot större och medelstora bolag.

   Asienfonden är just bara Asien, en emerging markets fond har även exponering i andra tillväxtregioner. Detta ger då en större spridning än att bara ha exponering mot Asien!

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Robin Wikström
 115. Vit pil

  Om man som jag använder sig av Avanza. Rekommenderar du att jag väljer Avanza Global istället för Länsförsäkringar Global Indexnära?

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Jesper
 116. Vit pil

  Tack för ännu en jättebra artikel!

  Jag använder mig av ett annat sätt att ombalansera som jag skulle vilja tipsa om, det riktar sig framförallt till de som liksom jag uppnått en ganska hög level av Excelnörderi. Jag månadssparar så istället för att köpa enligt min förinställda procentuella fondfördelning så räknar jag lite på det och köper mer eller mindre av vissa fonder en gång om året för att totalfördelningen ska justeras till exempelvis 90/10.
  Jag utgår från Jans fina Excelfil och itererar lite för räkna ut hur mycket jag ska köpa av respektive fond Det bygger ju dock på att totalsumman som beräknas inte blir större än att det ryms inom mitt månadssparande men jag tycker det är gött att slippa sälja och krångla i mitt långsiktiga sparande så för mig passar det bra. Och så är det ju kul med Excel. :)

  2+
  Gravatar ikon för användaren
  Kristina
  1. Vit pil

   Absolut, det är fullt möjligt. Håller med dig om att det blir lite pilligare och lite roligare. :-)

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 117. Vit pil

  Tack snälla Jan för det arbete du gör och delar med dig av till oss! ❤️

  4+
  Gravatar ikon för användaren
  Sara
  1. Vit pil

   Tack för din fina kommentar Sara. Det är sådana kommentarer som värmer och ger oss energi att fortsätta! :-)

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 118. Vit pil

  Tack för ert arbete Jan och Caroline, lär mig så mycket av er :)

  Jag startade mitt sparande enligt era portföljer (nybörjarportföljen och globala) förra året så detta år är min första ombalansering, har faktiskt längtat :)

  Det jag funderar på nu är om jag bör ändra på min nybörjarportfölj. Jag sparar 4000 kr per månad i den men har enbart haft 10 fonder. Den ligger nu på ungefär 88 000 så den närmar ju sig 100 000 men det är ju långt kvar till 200 000. Rekommenderar du 10 eller 20 fonder då?

  Ett annat alternativ är att skaffa en rikatillsammans-portfölj och spara en större del i den. Jag har cirka 450 000 kr på en nischbank med 0,85 % ränta eftersom jag avser ha de pengarna till en kontantinsats som jag tror jag kommer använda inom 1-2 år. Men jag har trott det ganska länge och det har ändå inte blivit något köp så det kan dröja längre också. Jag har för mig att du tidigare avrått från att ha pengar på börsen som man tänker använda inom 1-2 år men nu låter det mer som att du använder rikatillsammansportföljen för det kortsiktiga sparandet till låg risk? Skulle det vara ett bättre alternativ att ha mina kontantinsatspengar i rikatillsammansportföljen och börja spara mer i den?

  2+
  Gravatar ikon för användaren
  Amanda
  1. Vit pil

   Hej Amanda!

   10 fonder är rekommenderat till dom flesta, att ha 20 fonder blir ganska mycket att hålla koll på och kräver ett större månadssparande.

   Att investera pengar på börsen som du ska ha till en kontantinsats om 1-2 år låter inte som en bra idé! Jag skulle säga att dina pengar ligger bra på en nischbank med ränta.

   2+
   Gravatar ikon för användaren
   Robin Wikström
   1. Vit pil

    Tack Robin! Det är så mina tankar går också, jag fortsätter som tidigare :)

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Amanda
 119. Vit pil

  Återigen en mycket bra artikel, väldigt lärorikt! Tack så mycket! Jag ska nu ombalansera och min plan var att minska andelarna i Asien och Sverige som är väldigt höga(30% st). Men är lite tveksam då dessa har minskat mycket i värde och då har jag ju köpt dyrt och sålt billigt. Antingen ombalansera min nuvarande portfölj och alltså köpa mer av dessa eller sälja av och få bättre balans i portföljerna. Eftersom att jag är en av de som inte kan förutspå framtiden så finns ju heller inget som säger att dessa kommer öka mer än övriga i år bara för att dom backade förra året 😀
  Tips mottages tacksamt!

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Daniel
  1. Vit pil

   Hej! Jag har haft samma fråga. Ska man verkligen sälja nånting som har gått ner i värden när man ombalanserar? Och om man väntar med att sälja de som har gått ner, blir det inte även mer obalanserad om man säljer bara det som har gått upp? Jag blev väldig snurrig igår kväll när jag försökte räkna ut allting.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Katherine
  2. Vit pil

   Daniel och Katherine, en ombalansering är en återställning av en portölj till dess ursprungliga fördelning. Har något gått ner i värde sedan senaste ombalanseringen så ska ni ju köpa mer av det, inte sälja av det. Det ni pratar om låter nästan mer som att ändra till en helt ny fördelning, är det så? I sådana fall gäller inte ombalanseringens ”sälj dyrt, köp billigt” längre, utan är istället ett byte av strategi på ert sparande. Då måste ni överväga för- och nackdelar med resp. strategi istället och fundera på om en eventuellt förlust pga omfördelningen är värt det, t ex i minskad risk.

   Vad gäller Sverige och Asien, det går som sagt inte att förutsäga framtiden, de kan återhämta sig, men på hur lång tid? De kan också fortsätta att gå ner och om ni inte säljer nu så går ni med ännu mer förlust. Mitt råd, det jag själv skulle göra, är att bestämma er för vilken fördelning ni vill ha på era portföljer och ombalansera enligt den fördelningen, och hålla er till den fördelningen. Gör ni det så kommer ni alltid att sälja dyrare än ni köpt för (i genomsnitt) och alltid köpa billigare. Om den fördelningen innebär 30% Asien så är det helt upp till er. :)

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Rasmus
  3. Vit pil

   Vilken grundfördelning du ska ha i portföljen är ju en separat fråga du måste ta ställning till. Om du tycker att den tidigare fördelningen var för riskfylld eller hade något annat problem så sätt dig först och tänk över det. Bestäm dig för den fördelning du önskar ha i portföljen. Sedan kan du ändra till det istället för en vanlig ombalansering.

   Vid en vanlig ombalansering kommer du inte sälja det som gått ner mest, det följer av proceduren.

   Om det känns svårt att sälja vissa fonder om du ska fördela om så kanske det känslomässigt går bättre att bara sälja allt först och sedan köpa enligt den fördelning du önskar?

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   ML
   1. Vit pil

    Rasmus och ML, tack för era svar!
    Det var just det som var mitt lilla dilemma, att jag tänkt ändra fördelningen men blev sen lite osäker på om jag kanske istället skulle gå emot det för att göra en normal ombalansering. Alltså att ”köpa billigt o sälja dyrt”, dvs köpa mer av det jag egentligen vill minska på men eftersom jag innerst inne vill göra om fördelningen så gör jag det och får ta den missen den här gången för att hitta en bra mix jag önskar fortsätta med.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Daniel
 120. Vit pil

  Hej
  Tack för ett fantastiskt program.
  Idag har jag enbart aktiefonder men vill ombalansera för att få mindre risk.
  Jag siktar på att ha en 80/20 portfölj, med 80% aktiefonder och 20% räntefonder. Aktiefonderna har jag på ett ISK-konto, men bör jag ha de 20% räntefonderna på annat konto. Jag tycker det finns en fördel med att ha allt på ett ställe (lättöverskådligt), men kommer ISK-avgiften äta upp avkastningen från räntefonderna?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Tobias
  1. Vit pil

   Det beror på, för de flesta är det försumbart. Jag själv har det faktiskt på samma.

   Vill man räkna på det så får man fram att för 2019 går brytgränsen på ca 1.5 procent. (=ISK-skatten för 2019/30 % <=> ( ( 0,51 % + 1.00 %) * 30 % ) / 30 %). Det betyder att om du förväntar dig en avkastning på över 1.5 % så är ISK bättre än en vanlig depå.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 121. Vit pil

  Kanonbra blogg på alla sätt. Jag förstår tänket i artikeln kring större kapital kopplat till dubbelt fler fonder. Min erfarenhet är dock att tipsen om de avancerade varianterna med 20 fonder kan vara en björntjänst. Det som är bra här är att det finns en god tanke och plan för alla fonderna, men marginalnyttan är ändå tveksam. Med så många fonder är det också lätt att tappa överblicken och snittavgiften för hela fondportföljen tenderar att öka märkbart. Behöver inte bli så men komplexa portföljer kan många gånger bli dyrare och ge lägre avkastning. Har haft liknande upplägg själv, men numera har jag max 10 eller undantagsvis 12 fonder per fondportfölj. Det är så lätt att börja addera nya fonder när kapitalet växer…

  Keep up the good work!

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Faxe
  1. Vit pil

   Tack för din reflektion. Väldigt tänkvärt. Håller med om att marginalnyttan minskar. Kände ändå att det var motiverat med att ta dela upp Globaldelen med t.ex. LF Global + Handelsbanken Global Småbolag än att bara ha LF Global. Framförallt eftersom jag vill komma bort lite från MSCI World-indexet. Men du har ju helt rätt i att man borde räkna på det och se vad nyttan blir egentligen. Kanske är så att vi stryker den avancerade varianten till nästa år. Tack än en gång.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 122. Vit pil

  ”Eftersom den i det här fallet är hela 40 år, blir effekten väldigt tydlig i slutsummorna. Givet 100 000 kr i startkapital, skulle en fördelning med:

  100 procent räntefonder gett totalt ca 700 000 kr
  60 procent aktier/40 procent räntor MED ombalansering gett ca 3 600 00 kr
  60 procent aktier/40 procent räntor utan ombalansering gett ca 13 100 000 kr
  100 procent aktier gett ca 21 300 000 kr

  Det är en enormt stor skillnad. Då kan man ju ställa sig frågan, varför vill man då ombalansera? Först vill jag säga att om man från början vet att tidshorisonten är 40 år, då är det idioti att ha något annat än en 90/10 eller en 100/0-portfölj.”

  Anger man 100 000 kr i startkapital, 40 år och 8-10 % totalavkastning blir slutbeloppet 2-4 miljoner kronor enligt Rikatillsammans ränta på ränta-kalkylator. Du skriver att det blir 21,3 miljoner. Varför skiljer beloppen sig åt?

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Raketforskaren
  1. Vit pil

   För att snittavkastningen i perioden 1981-2018 var långt högre än 8-10 % och för att det spelar roll hur det rör sig inom intervallet också. Modellen är räknad på riktiga siffror och då kan det bli så.

   Ett annat exempel är t.ex. månadsspar på 1 000 kr mellan 1981-1999, det skulle gett 2 700 000 kronor. Samma månadsspar på 1 000 kr mellan 1985-2003 skulle ”bara” gett 650 000 kr. Just de siffrorna råkar jag ha i huvudet då det var ett potentiellt scenario för mig och min bror från att vi föddes till 18-års dagen. Det är också anledningen till att man ska spara till barnen i en gemensam pott.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
  2. Vit pil

   Även om Jan redan har svarat på ett utmärkt sätt vill jag komplettera med att jag tror att jag personligen skulle ha svårt att sova lugnt den dag vi får en nedgång på 60 % eller mer med en portfölj med en aktieandel på en bit över 90 %. Åtminstone jag tycker att det är skakigt nog med den lilla nedgång vi haft nu under hösten.
   Då föredrar jag nog att följa en idiotisk strategi.

   /Jan-Olov

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan-Olov Andersson
 123. Vit pil

  Glöm det jag skrev. Hittade rätt fond. Sorry

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Rolf
 124. Vit pil

  Tack Jan för ett fantastiskt engagemang och jobb du lägger ned på detta.
  Försöker ombalansera Globalportföljen och när jag ska ändra månadssparande hittar jag inte Handelsbanken Global Småbolag Index. Försöker med ”Handelsbanken Global Index Crit (A1 SEK)” men Avanza säger att fonden är stängd för sparande, vänligen välj en annan fond. Har jag valt fel fond? Hittar inte Handelsbanken Global Småbolag Index?
  Tack för tips

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Rolf
  1. Vit pil

   Handelsbanken Gl Småbolag Ind Cri A1 SEK. Så här heter det på Avanza.
   Mvh.jack

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jack
 125. Vit pil

  Hej Jan,

  Stort tack för ditt engagemang! Har lärt mig mycket av dig och du är anledningen till att jag tog tag i min ekonomi. Keep up the good work!

  Har en fråga om småbolag.
  Enligt artikeln ”size matters, if you control your junk” https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X18301326 påstås det att småbolag inte presterar bättre än stora bolag över tid och är på grund av att småbolag som inte generar vinst och små tillväxtbolag (small cap growth) tas med i index. Därför skulle man behöva en fond som sorterar bort baserat på vinst och tillväxt för att småbolagsfaktorn ska fungera igen. Vad tycker du om detta?

  /Gunnar

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Gunnar
  1. Vit pil

   Behöver kolla upp det. Enligt siffror jag har från fondbolaget Dimensional så ser sannolikheterna för att småbolag överpresterar mot stora bolag:

   • 1 års tidshorisont – 57 %
   • 5 års tidshorisont – 66 %
   • 10 års tidshorisont – 73 %

   Sedan är forskningen på just faktor-tiltning ganska oklar faktiskt. Det är lätt att se överprestation i efterhand, men det är verkligen ingen silverkul det heller.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 126. Vit pil

  Tack för allt jobb ni har lagt ner på detta avsnittet! Exceldokumentet gjorde att ombalanseringen blev helt smärtfri!

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Oskar
  1. Vit pil

   Tack för feedbacken. Kul att det fungerade så bra! Vet att det varit lite strul föregående år nämligen.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 127. Vit pil

  Nu blev det som julafton igen! Tackar Jan!

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Richard Leknes
 128. Vit pil

  Trots några slarvfel, som andra redan påpekat, så vill jag ge en stor eloge till dig Jan. Den här artikeln är fantastiskt bra! Pedagogisk och lättförklarad, kryddad med bra motiveringar ang. vikten av att ombalansera.

  Keep up the good work!

  Jag väljer att i stort sett kopiera din rekommenderade variant av Globalportföljen. Några smärre skillnader i fondval bara, mest beroende på att jag inte ser någon anledning att t.ex byta ut min befintliga globalfond DNB Global Index mot Länsförsäkringar. Små detaljer som ändå inte påverkar resultatet nämnvärt…. antar jag.

  Har inte byggt upp någon stor portfölj än. Värde på ca 72000 och jag sparar 4000kr/mån i fonder. Sparhorisont på 10+ år, så då borde man kunna våga ha 85% i aktier. Amorterar dessutom 5000kr per månad, vilket tar ner den totala risken.

  Tack för en mycket bra sida, som hjälpt mig att tänka nytt!

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Patrik
 129. Vit pil

  Hej!

  Stort TACK Jan!

  En tanke om Rikatillsammans portföljen.

  Skulle det gå att göra en enklare variant av denna som gör den mer lätttillgönglig för småsparare med enbart fonder (inga ETFer) för månadssparande av mindre belopp?

  Som jag förstår det är det guldet som är det svåra i denna portföljen samt att det inte finns svenska obligationsfonder med 20+ års löptid.

  Vad tror du händer om man lägger in Pacific Precious och kanske en mindre del guld-aktie fond, samt mixa obligationsfonder med så lång duration som möjligt?

  Kanske nyttan att ha en sådan modifierad Rikatillsammans portfölj är större än konsekvensen av avstegen från ur-portföljen.

  Finns det något sätt att simulera konsekvensen av avstegen med att inte ha rent fysiskt guld och kortare duration på obligationsdelen ?

  Tack för dina tankar!

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  JFB
 130. Vit pil

  Hej Jan!

  En snabb fråga: kommer det komma ett enskilt avsnitt som går igenom förslag och fördelning för Försiktiga portföljen?

  3+
  Gravatar ikon för användaren
  Oscar
  1. Vit pil

   Det undrar jag också!

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Sara
 131. Vit pil

  Hej Jan och tack för allt jobb du lägger ner!

  Hur mycket tillför egentligen de extra fondvalen i de avancerade portföljerna med tanke på att tillgångsslaget bestämmer så mycket av avkastningen? Är det verkligen värt plottrigheten och det extra jobbet?
  Själv har jag tagit principen att en allokering under 5% har en för liten påverkan på totalen för att spela någon roll.

  En annan fråga är hur du tänker kring fonden iShares $ Treasury Bond 20+yr (IS04) som du har i RT-portföljen. Den verkar inte återinvestera utan istället ge utdelning. Det borde betyda källskatt och behov av att använda sig av KF som sparform?
  Jag kan tyvärr inte hitta något alternativ för 20-åriga amerikanska statspapper… Någon som har tips?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  ML
 132. Vit pil

  hej, tack för ditt omfattande undersökningsarbete! en fråga dock, ska Pacific Precious köpas på ISK (tillsammans med aktiefonderna) eller på Aktie/Fond-konto (tillsammans med räntefonderna)?

  6+
  Gravatar ikon för användaren
  Karl
  1. Vit pil

   Kanske någon annan kan upplysa? Verkar vara flera intresserade iom att 5 gillar frågan..

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Karl
 133. Vit pil

  Hej och tack för en jättebra artikel!
  Jag har en fråga angående månadsspar. Jag har ett gammalt IPS-konto på Nordnet som jag har fördelat i likhet med din Globalportfölj.
  Du pratar och skriver ofta om hur viktigt det är att månadsspara men det känns inte så aktuellt att månadsspara på just det kontot längre eller har jag fel? Hur tänker du?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Lotta
 134. Vit pil

  Hej

  Min mellanhink som just nu ligger mellan 50-100’ är en nybörjarportfölj 60/40 men jag funderar på att istället för att ha 40% i räntefonder sätta in 40% på avanza kto med 0,75% ränta för att ”säkra upp” (är 54 år i år).

  Är det tillrådligt eller är det bättre att köra 40% räntefonder enligt ditt förslag?

  3+
  Gravatar ikon för användaren
  Mona
 135. Vit pil

  Hej och tack för ett mycket bra avsnitt!

  1) Har du funderat något på hur många fonder man bör ha i en portfölj? Jag förstår att i speciellt RikaTillsammans-portföljen så vill man täcka in allt, men hur stor blir skillnaden i praktiken? Kanske är ute på djupt vatten nu :), men hur hade t.ex. en RikaTillsammans-portfölj med 4 fonder (1 globalfond, 1 kort räntefond, 1 lång räntefond och 1 guldfond) presterat mot en RikaTillsammans-portfölj med 20 fonder?

  2) På samma ämne, behövs verkligen en global småbolagsfond? Jag kastade nyligen ut den kategorin i min portfölj eftersom jag tycker att dess korrelation med en vanlig globalfond är extremt hög och bara gör portföljen mer komplicerad. Jämför t.ex. Länsförsäkringar Global Indexnära och Swedbank Robur Småbolagsfond Global de senaste 5 åren. En Sverigeindexfond och en Sverige småbolagsfond har dock mycket lägre korrelation, så där ser jag poängen.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Erik
 136. Vit pil

  Ang. det ni diskuterar i podden om i vilken hink boende ska sättas; i blogginlägget som rör avsnitt 47 om fyra-hinkar-strategin har du satt den i passiva hinken. Men det kanske tåls att fundera vidare på den frågan!

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Hampus
  1. Vit pil

   Ja, jag har tänkt på det. För när jag tittade på hinkarna utifrån ett rissklass-perspektiv som t.ex. KIID för fonder, så mäter de alla utifrån volatilitet. Om jag då antar att den passiva hinken normalt består av aktier så har vi en volatilitet 10-25 % per år. Priserna på hus och bostadsrätter rör ju sig inte i närheten så mycket på ett år – inte ens i en bostadsbubbla.

   Jag skulle snarare säga att bostaden har en volatilitet på 2-5 %procent per år. Det skulle motsvara en rissklass 2 eller 3 och då tyder det på mellanriskhinken. Så tänker jag just nu. Kanske blir klokare lite längre fram, för helt klockrent känns det inte.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Nu kör jag inte fyra hinkar själv – jag kör ett annat upplägg – men det stora problemet med boende är ju att det för det flesta av oss i reella termer utgör såväl lån som investering. Dessutom är det ofta mycket stort i förhållande till hushållets övriga tillgångar. Min lösning har varit att klassificera det som högrisk vid köp/lånetillfället och därefter låta de vandra till tryggare och tryggare klassificeringar i takt med att tiden går, ungefär som avskrivningar.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Martin
   2. Vit pil

    Ens enskilda risknivå gällande boendet måste ju också ta hänsyn till ens belåningsgrad, en volatilitet på 2-5% med 85% belåningsgrad innebär ju mycket högre procentuella svängningar för mig än vid 40-50% belåningsgrad.
    Sen finns det ju mer svårdefinierade risker med boendet såsom risk för exempelvis tvångsförsäljning pga. att ens privatsituation förändras osv. För min del kokar helhetsrisken med bostaden ner ett typiskt magkänsle-beslut, påverkas nattsömnen bor jag för dyrt.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Kristina
 137. Vit pil

  Hej,

  Vad är nyttan med att köra den avancerade varianten på nybörjarportföljen med större summor? Är det för att öka riskspridningen och vad har det isåfall att göra med summorna?

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Olof
  1. Vit pil

   Jag tänker kanske fel, men jag ser det som någon slags cost-benefit. Att köra 20 fonder på 10 000 kr ger mig 500 kr per fond. Frågan är om det är värt jobbet på den nivån, särskilt när jag inte kan månadsspara i alla 20 fonderna.

   Jag ser det mer som en möjlighet att vid större summor kunna få tillgång till fler ”detaljer”. Ser det både som en riskspridning men också som ett sätt att höja risken. Småbolag höjer ju risken och möjligheten till avkastning.

   Eller, hur tänker du? För som sagt, jag kan ha haft otur i tanken mer än en gång idag. :-)

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 138. Vit pil

  Nybörjarportföljen avancerad visar en 85/10/5 portfölj, känns som globalpotföljen hoppat med två ggr.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Daniel
  1. Vit pil

   Ja, så var det. Nu ska det vara åtgärdat!

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 139. Vit pil

  Hej!

  Hänger inte riktigt med på hur den avancerade nybörjarportföljen fick en allokering om 85% i aktiefonder. Tankevurpa?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Hampus
  1. Vit pil

   Suck. Låter som att jag hade otur när jag tänkte. Uppdaterar under kvällen!

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 140. Vit pil

  FEL: Den avancerade nybörjarportföljen verkar ha en 85-10-5% fördelning.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Erik Wallenborg
  1. Vit pil

   Fixar till under kvällen. Feedback på att kanske borde ta lite ledigt. :-)

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 141. Vit pil

  Hej och tack för detta! Det ser just nu ut som att den avancerade nybörjarportföljen i tabell 4 har en målfördelning på 85% aktiefonder – detta gäller väl globalportföljen eller har jag helt missförstått?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Per
  1. Vit pil

   Nej, jag hade otur när jag tänkte! Fixar under kvällen.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 142. Vit pil

  Länken till mallen strular lite. Efter att ha fyllt i mailadress så kom en länk som ledde till en sida som inte finns!

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Fredrik
  1. Vit pil

   Tack för feedbacken. Ska fungera nu!

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson

Få månadens bästa tips och artiklar!

Få de bästa tipsen, videoklippen och artiklarna från bloggen
till din mejl ungefär en gång i månaden. Tack! /Jan :-)

Genom att prenumerera godkänner du villkoren för nyhetsbrevet. Du kan avsluta när du vill.