Aktiva vs passiva fonder

Hej, jag är sedan länge en indexkramare (ca 13 år tillbaka) och det har verkligen gett en utmärkt avkastning att investera enligt denna strategi. På senare tid har jag dock börjat vackla i min investeringsfilosofi. Det är främst ett par anledningar som nu får mig att fundera:

  1. SAVR - Denna plattform gör att skillnaden mellan en aktiv fond och en indexfond har ca halverats i avgift. Detta gör att det blir betydligt lättare för en duktig förvaltare att överavkasta en indexfond och nedsidan har också halverats.
  2. Beta värdet - I många fall är det lättaste sättet att överavkasta index att öka betavärdet i investeringarna. Aktiva fonder har i många fall ett högre betavärde och därmed en höge avkastning. Detta får en liknande effekt som om man lånade pengar. Så istället för att betala ränta på lånade pengar betalar man en högre avgift vilket är fair tycker jag.
  3. Den senaste börskraschen (Corona) kombinerat med fonden Coeli Global Selektiv R SEK. Denna fond ligger högst upp i Avanzas lista på globalfonder i utveckling på 5 år. När jag analyserar grafen så ser jag att anledningen till att den dragit ifrån tycks vara att den verkar ha hittat bra case att köpa under krisen då många företag troligen varit "felaktigt" prissatta.
Min fundering är nu om det är så att aktiva förvaltare faktiskt har möjlighet att hitta en överavkastning när den effektiva marknadshypotes temporärt är satt ur spel? Jag upplever att detta ofta är fallet under kriser när alla säljer i panik. Detta kanske bara inträffar ett fåtal gånger men när det inträffar så är det tillträckligt för att ge en ordentlig skjuts uppåt för duktiga aktiva förvaltare? Eller är det bara tur? Min känsla är att det kan vara svårt att hitta nästa stora "raket", men det är inte lika svårt att välja bort "dåliga/riskabla" aktier viliket jag anser att aktiva fonder kan göra men inte index. Vad har ni för tankar?