Allokering mot tillväxmarknader

I den globala barnportöljen rekommenderar @janbolmeson cirka 6 procent allokering mot tillväxmarknader. Men enligt modern portföljterori, om man får tro Morgan & Stanely, bör, i en globalt diversifierad portfölj, mellan 27-37 % av tillångsslaget aktier allokeras mot tillväxmarknader. Dvs. långt mer än vad @janbolmeson rekommenderar.

Hur tänkerk du här @janbolmeson och ni övriga på forumet. Vilken allokering mot EM är lämplig?

Källa

Jag skulle inte vara bekväm med 27-37% i tillväxtmarknader.

I min mest riskfyllda portfölj (100% aktier) så har jag ca 15-20% i tillväxtmarknader. Mest pga att jag månadssparar ganska lågt belopp dit så kan inte ha lägre andel. Ombalansersr dock årligen till 10% tillväxtmarknader.

I min huvudportfölj som är 75% aktier, resten räntor och råvaror så nöjer jag mig med 10% råvaror.

Jag har för mig att det är ca. 13% av aktiedelen som ska vara tillväxtmarknader för att få en neutral marknadsportfölj.

1 gillning

Har du kollat detta ämne som fanns här nyligen?

1 gillning

Optis 100% aktier portfölj med 26% EM/FM kanske inte är så överviktad som man kunde tro då trots alltså?

Känns ju dock lite märkligt att MSCI skulle screena bort så pass stor del av EM i sitt all-country index?

A common variation on this approach uses the EM weight in the MSCI All Country World Index (ACWI). MSCI uses screens to adjust weights for company and country sizes, free-float of equity shares, and liquidity. These screens, which tend to correct for the relatively undeveloped financial systems in emerging markets, put the EM share of MSCI ACWI at 13%