Alltainer?

Vad tror om introduktionen för denna i kort spekulation på någon timme?

 

Hej Martin!

Jan skrev ett väldigt bra svar angående en annan emission nyligen, tycker att dessa tankar gäller alla bolag som ska göra en IPO, du hittar hans svar här!

Har inga egna åsikter kring denna IPO:en tyvärr.

Tack. Såg detta. Tyvärr har ju dock emissionen för Alltainer varit.