Alternativ till XACT Obligation

Om man tycker det är för omständigt med XACT Obligation i den avancerade nybörjarportföljen, var bör man placera de fem procenten?

Någorlunda jämt spritt på övriga räntefonder eller någon annan?

Hej Daniel!

Enligt “Bästa fonderna 2019” så anser Jan att han inte hittar något bättre att byta ut denna till.
Jag skulle ha placerat ut dessa dom andra räntefonderna.

En enklare (och bättre) variant är:

  • 50% Globalfond (t.ex. LF Global Indexnära eller Avanza Global)
  • 10% Småbolag (t.ex. AMF Aktiefond Småbolag)
  • 40% Räntefond (AMF Räntefond Lång eller SPP Obligationsfond)

Jag skulle nog inte vilja ha så hög exponering mot företagsobligationer som i förslagen ovan.

Jag skulle välja en rejäl dos stats-/kommunobligationer. T.ex. genom någon eller några ETFer eller AMF räntefond mix.

 

AMF och SPP är blandfonder. De lånar ut till både företag OCH svenska staten. Det viktigaste är dock kvaliteten på obligationerna. Fondernas snittrating är AA+ (Investment Grade), dvs. bland det bästa som finns.

AMF Räntefond Mix är jättebra, men som du själv skriver, består den till stor del av statspapper. Statspapper har ÄNNU lägre avkastning. I min mening är det helt enkelt inte värt det. Kanske i framtiden när räntan i USA höjs.

Vilken ETF tänker du på?