Amortera

Hej Jan och tack för suveräna artiklar och poddar!

Den här frågan har stötts och blötts i all oändlighet och så kommer det antagligen att fortsätta. Men det är ju intressant och det går antagligen inte att prata för mycket om ekonomi.

Men jag måste ändå ställa frågan.

Bakgrund:

Jag tog ett bostadslån på 1 475 000 för ett år sedan (lägenheten kostade 3 475 000). Lånet delade jag upp i två lika stora delar, dvs 737 500. Den ena delen är rörlig och den andra bunden på fem år. Med dagens amorteringstakt blir jag kvitt den rörliga delen i januari 2020. Då återstår 737 500 kvar på det bundna lånet och nästan tre år på bindningstiden.

Jag drivs av någon slags rädsla av att hamna i en ekonomisk utsatt situation och vill av den anledning befria mig så gott det går från utomstående faktorer som exempelvis räntehöjningar.

Jag tjänar inte våldsamt mycket pengar. Men jag har ett extrajobb och lever väldigt sparsamt. Det kan tilläggas att jag lever med ett barn varannan vecka och det är kanske det största skälet till att jag strävar ett så ekonomiskt oberoende som det är möjligt.

Min plan är att först betala av hela lånet, vilket enligt mitt lilla Exceldiagram (jag är en diagramslav) innebär att skulden är nollad till februari 2023.

Kruxet är ju att jag inte kan amortera på mitt bundna lån från och med januari 2020. Så frågan är om jag vågar investera motsvarande belopp jag amorterar idag på en indexfond i knappa tre år eller om jag borde avsätta pengarna på ett vanligt (inflationen-äter-upp-pengarna-konto) och bli garanterad skuldfri. För vad jag förstår så krävs det rent historiskt att pengarna måste få jobba över tid för att kunna växa sig stadiga.

Så, skulle det vara en alldeles för stor risk att placera pengar på börsen på så kort tid som knappt tre år? För det känns spontant som att risken överskuggas av möjligheten att göra en god avkastning.

Hej

När du bara har ditt bundna lån kvar så har du en belåningsgrad på 21 % (737 500 / 3 475 000). Det får anses vara mycket lågt. Du nämner inte hur din ekonomi ser ut i övrigt men jag kan tänka mig några andra rekvisit som jag tycker ska vara uppfyllda innan du amorterar resten. Dessa är i prioritetsordning:

Hemförsäkring

Buffert för oförutsedda utgifter

Eget långsiktigt sparande utöver amortering

Sparande till barnet som denna kan få som startbidrag på vuxenlivet.

Uppfyller du detta så kan du ändå fundera över om amorteringar med dagens låga räntor är värt alternativavkastning du skulle kunnat få på börsen. Jag tycker men ska följa sitt hjärta och innebär det att amortera av hela lånet så tycker jag du ska kolla på Jan och Carolins senaste avsnitt om räntefonder och sparkonton. De lämpar sig bättre än aktiefonder för sparande upp till tre år eftersom risken är lägre.