Ändring i Lendify's villkor, är detta verkligen möjligt?

Lendify har precis informerat om att de ändrar i sina villkor. Intresserad som jag är hade jag redan det gamla avtalet jag skrev på sparat som PDF. Genom en ny ändring som slår igenom två månader efter publicering har man öppnat upp för möjligheten att sänka räntan retroaktivt på redan ingångna utlåningar.

Den ursprungliga paragrafen för hur räntan fick ändras, och vad jag skrev på, var:
“Ändring av räntan får ske i den utsträckning som motiveras av kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader för Kreditgivaren eller andra kostnadsförändringar för Kreditgivaren som Kreditgivaren inte skäligen kunde förutse när krediten lämnades”

Den uppdaterade versionen:
Ändring av räntan får ske i den utsträckning som motiveras av kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader för Kreditgivaren eller andra kostnadsförändringar för Kreditgivaren som Kreditgivaren inte skäligen kunde förutse när krediten lämnades. Räntan kan även komma att justeras nedåt som del av Lendifys lojalitetsprogram (Lendify Rewards). Räntesänkning genom lojalitetsprogrammet kan justeras tillbaka vid försenade eller utestående betalningar

Det är alltså något så högst godtyckligt som deras egna lojalitetsprogram som nu kan sänka räntan ospecificerat mycket.

Situationen är mycket intressant, för normalt sett så kan man alltid välja att inte längre vara kund om man inte godkänner ett företags nya villkor efter publicering. Men i fallet Lendify tycks det inte vara så lätt. Det är inte alls bara att inte vara kund längre, för: “En investerare har alltid möjligheten att säga upp sitt avtal om det inte finns några aktiva investeringar eller andra förpliktelser.” Problemet är att man mycket väl kan ha aktiva investeringar som är bundna till 10 år, och majoriteten av deras investerare har ju säkerligen något investerat som är längre än två månader.

Min fråga till er kunniga, har de en (teoretisk) situation där de kan hitta på ett helt nytt, godtyckligt och oskäligt avtal, publicera det, och att det börjar gälla efter två månader, utan att jag som investerare kan backa ur och inte godkänna de nya villkoren? Alltså i praktiken tvinga någon att acceptera ett nytt avtal?

Plötsligt känns denna investering lika riskabel som Trustbuddy.

Hej,

Korta svaret är nej, de kan inte binda dig genom att “bara” publicera det. Däremot är det ju så att om du inte vill bli bunden så måste du förklara det för dem. Annars kan du efter dessa två månader anses ha accepterat villkoren genom ditt handlande (eller i detta fallet passivitet).

Vidare finns ju 36 § Avtalslagen som kan jämka oskäliga avtalsvillkor. Det framgår dock inte av texten att det skulle vara oskäligt, det får bedömas från fall till fall.

På redan ingångna avtal kan de inte ändra någonting utan att du accepterat.

På nya avtal kan de sätta upp nya villkor som du antingen får acceptera eller neka.

Hoppas detta ger lite klarhet

Mvh

Alexander

Det är precis så jag trodde också. Men de hävdar att jag inte kan det om jag har investeringar i lån “En investerare har alltid möjligheten att säga upp sitt avtal om det inte finns några aktiva investeringar eller andra förpliktelser.” Och aktiva investeringar har jag ju i många år framöver. Visst kan man försöka sälja sina lån på deras andrahandsmarknad, men där är det just nu ganska stort utbud och i princip ingen efterfrågan, så det är inte alls säkert att det går att dra sig ur alla lån på dessa två månader man har på sig. Och då blir ju situationen högst intressant.

Skrev lite med deras kundtjänst angående detta. Alternativet man har som investerare om man inte accepterar de nya villkoren är att sälja sina innehav på andrahandsmarknaden. För att därefter säga upp avtalet.

Det förutsätter ju att någon annan är intresserad av att köpa, vilket dels inte går att garantera och dels eventuellt bli ännu svårare om de skulle införa något som vi investerare inte gillar och många vill dra sig ur samtidigt. Det är redan nu ett stort överflöd av personer som försöker sälja sitt innehav. Att förlita sig på det som enda lösning att inte bli påtvingad ett nytt avtal tycker jag låter märkligt.