Är AP7 Aktiefond en indexfond?

AP7 är väl ingen indexfond. Så här säger man själva om fonden:

AP7 Aktiefond är en global aktiefond med hög risk. Det innebär att avkastningen kan variera kraftigt mellan åren. Den långsiktiga avkastningen beräknas dock vara avsevärt högre än i en räntefond. Låg risk går inte att förena med hög avkastning.

Och klassningen på pensionsmyndigheten.se är att det är en global aktiefond med mycket hög risk.

Det är en aktivt förvaltad fond:

Målet för AP7 Aktiefond är att vid den valda risknivån uppnå en långsiktigt hög avkastning som överträffar avkastningen för fondens jämförelseindex MSCI All Country World Index1. Fonden förvaltas aktivt med tydlig hållbarhetsprofil och har följande strategi:

  • placering av tillgångarna i globala aktier med bred geografisk och branschmässig spridning, och aktierelaterade derivatinstrument som höjer risk och förväntad avkastning – globalportfölj.
  • ökad riskspridning genom att vikta om och addera fler tillgångsslag och investeringsstrategier – diversifiering.
  • anpassning av fondens risknivå och riskinnehåll över tid med hjälp av en systematisk riskhantering – riskramverk.

Hahaha. Är det ihopklumpningen med krypto och vin som är invändningen? Eller att jag satte det som en alternativ investering? :thinking:

1 gillning

Nä det är såklart ok att klassificera guld som alternativ investering, även om jag personligen tycker det borde finnas i allas portföljer.

Vin är gott men ska drickas inte investeras i, i min mening.

Krypto …. :scream: nej, jag kan inte med gott samvete räkna det som varken alternativ eller investering.

Andra alternativa är i min mening andra värdebevarande föremål. Konst. Premium klockor. Saker som bevisligen hållit värde över tid. Som tillgång tycker jag inte heller att det ska sönderfalla över tid. Beständighet.

2 gillningar

Jag skulle vilja påstå att ap7 aktiefond är en global indexfond oavsett vad förvaltarna säger. Som bevis bifogar jag bilden nedan.

När utvecklingen är så snarlik mellan en indexfond och en ”aktivt förvaltad” fond över så lång tid är (anser jag) att den enda rimliga förklaringen att båda fonderna är indexfonder.

4 gillningar

Givet den informationen och historiken så tycks Länsförsäkringar Global Index vara ett bättre val än AP7. Plus att man får ut ytterligare lite grand varje år via återbetalning av rabatten, mot AP7 där rabatten är 0. Återbetalningen blir bara 0,08% per år vilket bara blir c:a 0,8% ytterligare på 10 år (räknat med ränta på ränta men det blir samma med så låga procenttal). Men givet detta borde man då landat på c:a 178% på 5 år med LF Global Index mot 175,4% med AP7.

Ap7 aktiefond har skattelättnad på 0,25% varje år då den är en statlig fond. :+1:. Då blir den svårslagen i avg samtidigt den är bredast :+1: . Sedan är det lite svårt jämföra fonder kortsiktigt på 5 år :wink:

1 gillning

Källa på det? Det tycks inte ha hjälpt de senaste 5 åren i alla fall så varför skulle det hjälpa kommande 5 år?

Nej det är inte svårt alls, jag gjorde det nyss.

1 gillning

Du jämförde det på 5 år och det är rätt men kortsiktigt. Du får kolla senaste 10 år istället eller längre . :+1:

Du får läsa här om du orkar :wink: . Om 5 år vet jag inte vilken avkastar lite bättre :person_tipping_hand:

1 gillning

Låg trovärdighet på den källan, kan du hitta något liknade hos pensionsmyndigheten?

Edit, hittade det själv. Småspararguiden far med osanning. Så här säger pensionsmyndigheten själv:

utd

1 gillning

Fel. AP7 är speciell. Se deras egen informationsbroshyr, sida 6: https://www.ap7.se/app/uploads/2021/04/informationsbroschyr-ap7-2021.pdf

Den interna beskattningen i en fond på utdelningar som inte är AP7 sker ändå. Medans just för AP7 sker inte den beskattningen.

4 gillningar

Det behöver jag inte då pensionsmyndigheten säger något annat. Är vi överens om att pensionsmyndigheten har högre trovärdighet när det kommer till pensionssparandet i premiepension än Småspararguiden?

Du vet bäst. Bli bra så :+1:

Nej det stämmer inte. Pensionsmyndigheten säger inte emot småspararguiden.

Den beskattning på utdelning som pensionsmyndigheten syftar på är den som sker hos den enskilda pensionsspararen. Den utdelningsbeskattning som småspararguiden syftar på är den inom fonden beskattning som sker på utdelningar. AP7 saknar den interna. Det gör inte andra fonder.

4 gillningar

Jag kan inte se att det du länkar till ger belägg för detta, eller var Småspararguiden fick 0,25% ifrån.

Oavsett detta så är det det väl mer en teoretisk konstruktion än något som “märks”. Historiska data 5 år bakåt pekar i alla fall ut LF Global Index som något vassare än AP7, redan innan man tagit hänsyn till återbetalningen av den lilla fondrabatten på LF.

På sida 6 i det dokumentet jag länkat i tråden står under rubriken beskattning att utdelningsbeskattning inte sker i själva fonden (för vissa innehav) eller på den enskilda andelsägaren.

Siffran 0,25% lär vara småsparareguidens beräkning på effekten att den avsaknaden av intern beskattning ger.

Pensionsmyndigheten skriver bara att utdelningar från fonder återinvesteras utan beskattning för den enskilda andelsägaren. Det är endast relevant för utdelande fonder och säger inte emot småspararguiden.

Sluta hitta på saker.

5 gillningar

Vad säger senaste 10 årssikt historik ? Men LF har inte 10 års historik. Då får du ta Dnb global index eller Storebrand Global all countries .

Det är du som hittar på saker och tolkar det hur du vill eller hur @Pellepennan ? Men alla har rätt tycka vad och hur de vill på sitt sätt :+1:

Söker du @moderatorer hjälp för vad ?

1 gillning

Jag tycker uppriktigt sagt att du beter dig oerhört dåligt och nyttjar härskartekniker mot mig nu.

Du lägger en dubbelstandard där du förväntar dig mycket högre “beviskrav” för de påståenden som säger emot dig än de du själv lägger fram. Sen fortsätter du upprepa dina påståenden som det redan lagts fram bättre stöd för är felaktiga än att de stämmer. Skett flera gånger redan i denna tråden. Jag explicit förklarat felet i ditt påstående och refererat direkt till en förstahandskälla. Jag kan inte ta ansvar för din okunskap och samtida ovilja att ta till dig information om vilka olika former av utdelningsbeskattning det finns för fonder.

Det är alltså rena påhitt från din sida. Det är inte personfokus.

7 gillningar