Är en ny elbil bättre för planeten?

Intressant att mitt svar på tråden gällande resan från V70 till Model Y blev till en egen tråd.
Namnet på denna nya tråd, alltså “Är en ny elbil bättre för planeten?” är dock en helt annan fråga än den jag försökte lyfta.
Mitt eget svar på den nya fråga som jag själv inte avsåg att ställa är:
Nej. Det är inte bättre för planeten att tillverka och använda en ny elbil, om alternativet istället vore att avstå från att tillverka och använda en ny elbil.
Om däremot alternativet till en ny elbil skulle vara en ny bränslebil, så har flera olika sorters LCA-analyser visat med ökande tydlighet under de senaste åren att svaret redan nu är:
Ja, det är totalt sett bättre för planeten att tillverka och använda en ny elbil jämfört med att tillverka och använda en ny bränslebil, när hela livslängden för dessa bägge fordon inkluderas i utvärderingen.
Här är en länk till information om en ganska aktuell sådan LCA-analys:
Info om LCA från 2021

Det jag egentligen försökte förmedla i mitt första inlägg här på forumet var att när någon redan har bestämt sig för att skaffa en bil på något sätt, så borde det vara intressant att utöver en TCO, även göra någon sorts liknande kalkyl som fokuserar på vilken faktisk miljöpåverkan som olika potentiella bilalternativ bör ge upphov till, när man räknar på användningen av dessa fordon under en viss tidsperiod (t.ex. 3 eller 6 år, som jag tror nämndes som exempel då kostnader för leasing jämfördes med kostnader för köp).

Så utöver att endast utvärdera kostnaderna i form av pengar för olika bilalternativ, tycker jag själv att det vore relevant att även försöka utvärdera skillnader i de “planetära kostnaderna” i form av olika sorters miljöpåverkan för dessa olika bilalternativ.

Har tyvärr inget tydligt svar själv ännu på hur det skulle kunna vara möjligt att på ett rimligt sätt få till en förenklad kalkylmetod som kan visa på just skillnad i miljöpåverkan mellan olika bilalternativ, då de utvärderas för en viss tidsperiod och därmed viss total körsträcka. I nuläget verkar det krävas de ganska omfattande LCA som nämnts tidigare, för att få fram relevanta jämförande siffror.

Vore intressant om någon annan har några bra idéer på hur miljöpåverkan för olika bilalternativ skulle kunna beräknas för en viss tidsperiod, på något sätt som är enklare än en full LCA.

3 gillningar

Nu är ju elnätet i Europa sammanbundet så de spelar mindre roll vart du använder elen. Om du inte använder vindkraften i Sverige så kommer den vara billigare än kolkraften i Tyskland och därmed kommer de dra ned på produktionen av kolkraft. Så de viktiga här är väl att jämföra oss mot europeiska mixen och framförallt att använda så lite el som möjligt.

Bra inspel. Att få en mer finmaskig analys än “elbilen är nog bättre” är svårt som privatperson, eftersom det kokar ner till detaljer i produktionen. En ljuvlig lösning vore om redovisning av LCA blev ett tvång, lite som redovisning av näringsämnen för livsmedel är ett tvång. Sedan vet jag inte hur det skulle implementeras och kontrolleras i praktiken.

Återkommer om mina problem med begagnad ICE vs ny elbil så får du peka ut mitt tankefel!