Avanza- Så gick året

Nyligen släppte som bekant Avanza sin årliga rapport om hur året gick.
Har en liten fundering kring hur siffrorna skall tolkas. Det är enkelt och läsa ut i kronor och ören men när man skall jämföra hur det gått för en själv kontra andra eller snittet så är det ju procent som gäller.
Så frågan är hur just procenten skall tolkas och hur insättningar under året påverkar detta tal.

Låt säga att man den 1/1 har 100k i en fond. Motsvarande värde på fonden är den 31/12 110k (inga nya insättningar gjorda), alltså en avkastning på 10%. Som sparare skulle man kanske känna sig hyfsat nöjd och man ligger nära snittet. Så långt inga konstigheter.
Men hur påverkas den procentuella avkastning om man den 30/12 sätter in ytterligare 100k i samma fond? Då har du alltså 210k i fonden och en avkastning på 5% den 31/12. Nu plötsligt känner man sig som sparare inte lika nöjd.
Kanske en onödigt tillkrånglad fråga men blir inte riktigt klok på hur det ligger till.
Ngn som som reda ut detta eller har jag gått vilse i mitt eget resonemang?

Kolla den här kommentaren kring tidsviktad avkastning:

1 gillning

Om detta skulle stämma alltså att den procentuella avkastningen inte tar höjd för insättningar/uttag så blir det ju väldigt svårtolkat.
Bakgrund till min fråga är just att min avkastning ligger långt under snittet för 2020. Detta trots att jag satsat brett och med vikten mot breda indexfonder. När jag därför läste “så gick året” så drog jag först slutsatsen att jag måste justera mitt sparande då det verkar bestå av en dålig portfölj.
Dock har jag satt in betydligt mer pengar i slutet av året vilket då alltså kan ge denna effekt.
Hmm…