Balansrapport i enskilt företag

Jag vill fråga om tillgångar och eget kapitel måste vara samma summa i balansrapport i enskilt företag.

Tillgångarna skall vara lika stora som Skulder och Eget Kapital.

Två exempel: Du har tillgångar på 100 000 och skulder på 30 000. Balansräkningen blir då Debet Tillgångar 100 000. Kredit Eget Kapital 30 000 och ,Skulder 70 000.

Exempel 2. Du har tillgångar på 100 000 men skulder på 150 000. Balansräkningen blir då. Debet Tillgångar 100 000. Kredit Eget Kapital -50 000 och skulder 150 000.