Eget kapital och likvida medel

Hej! Jag har en fråga angående eget kapital och likvida medel.

Innebär ett högt eget kapital mycket pengar på banken? T.ex om vi har 150 000 i eget kapital och 5000 på banken? Varför/varför inte?

Om man nu har 150 000 i eget kapital och 5000 på banken skulle vi kunna investera en inventarie på 25 000 kr så?

Vad är sambandet mellan likvida medel, resultat och eget kapital?

Oj, då. Bra att du frågar. Du behöver nog gå en kurs för att lära dig grunderna i företagsekonomi. Men, mycket kort:

Ett bolag kan ha tillgångar och skulder. Bolaget måste ha MER tillgångar än skulder. Om det är så, så är mellanskillnaden bolagets “förmögenhet”, eller, med ett annat ord, dess “nettotillgångar”. Det egna kapitalet är helt enkelt mellanskillnaden mellan tillgångar och skulder. Redovisningsreglerna säger att man ska värdera tillgångar konservativt (“lägsta värdets princip”) medan skulder ska redovisas så högt som möjligt.

Hur mycket man har i kassan har INGET att göra med det egna kapitalet. Tillgångarna kan bestå av inventarier, varulager och anläggningstillgångar, och kassan kan vara noll. Du kan ändå ha ett högt eget kapital. Ur detta perspektiv är kassan som vilken tillgång som helst.

Resultatet, så. Ett resultat är, lite annorlunda uttryckt, ökningen av bolagets nettotillgångar under en viss period (t ex år). Ett positiv resultat ökar därmed EK, medan en förlust minskar EK. En vinst innebär som sagt att tillgångarna ökat lite mer än vad skulderna har gjort under ett år. Ofta, men inte alls alltid, så kan en vinst innebära att kassan ökar. Detta är dock inte alls säkert. Om du sålt mycket, så kanske det enda som hänt är att dina kundfordringar ökat, och det är först när du får betalt, som kassan ökar. Själva betalningen påverkar dock inte resultatet eller det egna kapitalet (en tillgång, kundfordran, byts mot en annan, kassan; men nettotökar inte).

Således; resultat och EK hänger ihop, men kassan behöver inte alls ha något med någon av dem att göra.

Begripligt?