Bli delägare i bolaget du är anställd i?

Jag har blivit erbjuden ett delägarskap i bolaget jag är anställd i. Inget konkret förslag finns på bordet än. Det är bara på samtalsstadiet. Det känns spontant lockande men det finns många frågetecken.

Dels undrar jag hur man värderar ett onoterat bolag.
Finns det mer fördelaktiga sätt att köpa aktier i bolaget eller finns det tydliga regler?

Sen funderar jag självklart på försäljningsmöjligheter och inlåsningseffekter men det är som sagt under diskussion.

Hej, jag blev erbjuden att bli delägare i det företag jag var anställd på 2003. Att bli delägare tidigt utan en allt för stor investering kan bli en riktigt bra affär om företaget utvecklas bra över åren.

Går det så se till att du skapar ett AB där du inte har någon verksamhet. AB äger aktierna istället för du som privatperson. Se till att bolaget är “vilande” så blir det mer förmånligt för dig senare. Du skall äga ditt AB till 100%.

1 gillning

Tack för tips om AB. Får läsa på lite mer om ett sådant upplägg.

Vad gäller värderingen av bolaget så antar jag att man aldrig kan betala mindre än vad det finns kapital i bolaget?

Värderingen av ett bolag är en hel vetenskap. Exansionstackt och framtidspotential betyder mycket. Men det blir ju en senare fråga som kanske ligger många år framåt i tiden. Tricket är att gå in tidigt och billigt.

Hej! Jag är i en liknande situation. Jag har redan ägt aktierna i ett företag som privatperson. Får jag veta fördelarna med att äga aktierna genom ett eget AB? Kan jag ändra ägandet av mina aktier från att vara privatägt till att ägas av mitt AB?

Från egen erfarenhet så skulle jag säga att det är viktigt att du får köpa aktierna till ett försvarbart marknadsvärde och inte riskerar att senare få det beskattat som lön. Det är fördelaktigt med en oberoende värdering gjord i närtid med att du köper aktierna, annars är risken större att skatteverket kommer att vilja beskatta som lön, det ger dig också viss säkerhet kring att du betalar ett skäligt pris.

Framtida försäljning av aktier i ett onoterat bolag kan få relativt låg beskattning (25%) beroende på antal delägare, men hamnar det som lön blir det snabbt 50+% samt 31% arbetsgivaravgift på det - katastrofal skillnad med andra ord.

Om det rör sig om större belopp så chansa inte utan betala för professionell juridisk hjälp för att undvika iaf de enkla fallgroparna.

Tänk på att ifall du ångrar dig och vill komma ur ett onoterat bolag innan en “riktig exit” så brukar det vara svårt att få bra betalt och det kan också dra ut på tiden. Som vanligt, investera aldrig pengar du inte har råd att avvara.