Bör jag teckna privata försäkringar - vilka?

Vilka försäkringar är “borde” man teckna? Är det bättre att ha ett privat sparande som kan täcka alla situationer, eller att ha många försäkringar? Jag tänker på livförsäkringar, olycksfallsförsäkring, händelseförsäkring med mera, men även inkomstförsäkring och tilläggsförsäkring.

Jag arbetar på ett fackförbund och för våra medlemmar ingår grupplivsförsäkringar hos ett försäkringsbolag, samt vissa rabatterade sakförsäkringar. Enligt min uppfattning har många problem med att få ut pengar, från försäkringarna för att villkoren är stränga. Dessutom byter fackförbund ibland avtalspart, så försäkringarna flyttas till ett nytt försäkringsbolag, vilket gör att försäkringstagaren måste sätta sig in i nya villkor, och får nya priser att förhålla sig till.

Hej Alex!

Jag skulle säga att man bör försäkra sådant som skulle kunna bli stora kostnader för en själv, t.ex en hemförsäkring, bilförsäkring och eventuellt en olycksfall eller sjukvårdsförsäkring.

Utöver detta känner iaf jag att spara pengar själv är mer värt och det är inte så ofta jag iaf har använt försäkringar så att det skulle vara lönsamt.

Försäkringsbolag är dom som i slutändan tjänar på att vi blir försäkringstagare hos dem, då deras affärsidé är att försäkra så många som möjligt och att premien från alla dessa ska täcka upp kostnaden för alla utbetalningar. I slutändan står dom som vinnare.

Därför tror jag inte det är en idé att försöka tjäna pengar på försäkringar istället för att spara.