Crowdfunding ett alternativ?

Kan crowdfunding betraktas som ett bra alternativ till placeringar i räntor eller obligationer?

Crowdfunding av vad?

1 gillning

Jag kan hänvisa till t.ex. Kameo eller Trine

Skulle säga att de är ett alternativ, men huruvida de är ett bra alternativ är inte enkelt att säga.

De har högre risk och jag skulle inte likställa dem.

Trine fungerar som system. Har hållit på med det några år nu. Däremot skulle jag inte satsa på det på rent finansiell grund. Det är något man gör för att man tror på en idé. Att man kan få en viss avkastning är sant men om ett lån ger 8% avkastning så blir det kanske 3% i praktiken. Skatten kommer till och så kommer vissa lån att dras med problem. Det är inte givet att företagen går i konkurs men lånen kan bli nedskrivna i olika former efter X år.

Jag körde crowdfunding ett tag och tyckte inte det var bra. Tycker det är kategori hög risk och osäkerhet. T.ex. om man har köpt andelar så kan det vara svårt att bli av med dem om man vill sälja. En fördel kan vara om företaget erbjuder andra förmåner vid köp av andelar som gör att man går ±0, eller tjänar lite, på förmånerna.

Tack för svaren.
Vissa delar kan jag dela med er. Man “låser” pengarna under lånets löptid. Och risk tar man alltid. Kameo har ett system kring risktagande (A;B;C;D nivå) där du kan välja riksnivån.
Under min tid har alltid räntan betalats och lånet kommit tillbaka även om det har varit en fördröjning ibland.
Trine har jag inte velat gå med i pga deras legitimations krav (pass kopia).
Några som har erfarenheter?