Dolda skattekostnader i globala fonder

Hej,

Jag köper i stort filosofien att det är mycket svårt att slå index och att man blir rikare på att inse detta,

Jag är dock fundersam på den faktiska kostnaden för investering i en global indexfond. Kostnaden för en global indexfond är tex 0,1 procentenheter för Avanza Global. Dock behöver denna fond betala källskatt för utdelningar från aktier i vissa länder. Om fonden betalar 15% källskatt på 2% utdelning, motsvarar detta en extra kostnad på 0,3 procentenheter per år. Fonden kostar i detta fall 0,4 procentenheter per år. Hade jag ägt tex amerikanska aktier i en svensk kapitalförsäkring hade jag fått tillbaka källskatten och inte betalat årsavgiften, dvs noll procentenheter per år. Hade jag ägt Nordnet superfonden Sverige hade både källskatter och årsavgift också varit noll.

Är det värt att ta risken att antingen direktinvestera i slumpmässiga aktier på amerikanska marknaden eller att köpa svensk indexfond för att minska kostnaden med 0,4 % per år?

 

Enligt mina uppgifter är alla svenska fonder skattebefriade sedan år 2012. Därmed dras ingen svensk källskatt på 15 procent. Dras ingen svensk källskatt så finns det därmed ingen skatt att få tillbaka.

99 % är ej svenska aktier. Tex amerikansk, dansk etc källskatt dras på utdelningar innan fonden får pengarna. Äger man aktierna direkt eller via kapitalförsäkring går det att få tillbaka dessa pengar under vissa förutsättningar (i.e. den svenska skatten är högre).

Kan någon svara på den riktiga frågan?

Hej John!

Fonderna kan också kräva tillbaka källskatten eftersom det är dom som äger aktierna, liknande om du själv har en KF som du har aktier i så ska försäkringsbolaget kräva tillbaka källskatten åt dig.

Jag har inte hittat någon text i fondinformationen som jag kan visa upp, men jag antar att fonderna också kräver tillbaka källskatten eftersom det ligger i deras eget intresse att få tillbaka dessa pengar.

Lite bakgrund:

“Den underliggande fonden är baserad i Luxemburg och betalar källskatt enligt de dubbelbeskattningsavtal som finns mellan Luxemburg och det land utdelningen kommer ifrån. Nettoutdelningen efter skatt är återinvesterad i fonden. M.a.o. kommer det att finnas viss avbränning för skatt.”

https://tradevenue.se/miljonarinnan30/fredagsintervju-med-avanza-fonders-vd-åsa-mindus-söderlund

 

Borde inte denna dolda kostnad, om den finns, synas rätt tydligt om den är flera gånger så stor som avgiften?