Kan fonder få tillbaka källskatten?

(Utbryten ur Källskatten kostar upp emot 0.5 % per år)

Ni kanske har diskuterat detta i något annat tillfälle när källskatt har varit på tapeten.
Men är det inte så att fonden ansöker om att få tillbaka källskatten? Eftersom det är fonden som är ägare av aktierna så borde dom ha intresse i att ansöka om att få tillbaka källskatten?
Om så är fallet så blir det helt fel att räkna källskatt som en kostnad.

Jag är ganska säker på att det inte får tillbaka skatten, då skulle ju placering av fonden vara helt ointressant. Ska försöka dubbelkolla det, men är i princip 99 % säker.

Jag har läst på småspararguiden att den skatten går aldrig fonderna tillbaks. Den blir avbränning och det förlårar man i avkastning. Det är 100% säkert.

Hade varit intressant att höra det från en fondförvaltare.
Jag själv känner att det vore väldigt logiskt att en sverigebaserad fond som betalar källskatt till ett land där vi inte ska betala skatt bör kunna ansöka om att få tillbaka den, som när man äger en KF och banken ska ansöka om att få tillbaka skatten då dom står som ägare. Detta borde appliceras på en fond också🤔

Men jag är verkligen inte säker😅

Så kanske de är, bara konstigt att man ska dubbelbeskattas bara för att det är i en fond🤔
Vi har ju skatteavtal länder emellan just för att slippa detta

Aktier innebär lägre källskatt än fonder .

Enligt fondbolagen får fonderna inte tillbaka all källskatt . Äger du däremot samma aktier direkt själv i förslagsvis en KF får du tillbaka källskatten (länken går till privataaffarer.se).
Den här är skrivet sv Marcus Hernhag.

citat:

Av all utdelning från utländska aktier dras det källskatt. Även om du så har aktierna i kapitalförsäkring (KF) eller investeringssparkonto (ISK).

Som privatperson kan du i regel få tillbaka den källskatten, exempelvis genom att den bank eller nätmäklare där du har din KF begär avräkning åt dig.Värdepappersfonder har inte den fördelen. De fondbolag vi varit i kontakt med uppger att det dras mellan noll och 35 procent i skatt på de utdelningar som fonden får från sina aktieinnehav, men ofta hamnar källskatten till slut på 15 procent. Hur mycket det blir beror på eventuella skatteavtal mellan landet där fonden finns och landet där aktien är noterat.

1 gillning

Global indexfond är ändå något som man ska positionera sig långsiktigt. Då lösas man bara att källslatten är inget bry sig om. Risk spridning är ändå så viktigt långsiktigt för välmående.:grin: