Enl skolboken: händelser när bankkonto bättre än Lysas räntor?

Hej,

Det har skrivits mycket på forumet om räntor. Två exempel är ” Om man skippar räntefonderna 2022 gör man en marknadstajming då?” och ”Kombinera LYSA 100% aktier med bankkonto istället för LYSAs räntedel?”
Jag har försökt att hänga med i dom trådarna och jag tror inte min specifika vinkling på svaras på där. (Ber om ursäkt om jag har missat det).

Alt1: 100 kr på Lysa där 80 kr aktier, 20 kr räntor
Alt2: 80 kr Lysa, 20 kr på bankkonto med 1 % ränta

Fråga:
Vid vilka ”händelser” kommer Alt1 vara bättre, och vid vilka händelser kommer Alt2 vara bättre?

Förutsättningar/bakgrund/förhållning:

  • Frågan gäller enbart Lysas räntedel i den breda portföljen, dvs inte olika typer av räntepapper generellt.
  • Beakta skatter (ex ISK-skatten), inflation, nominell/real avkastning och annat liknande
  • Med händelser menar jag förändringar i: reporänta, inflation, centralbankers stimulering, aktiemarknaden och dylikt.
  • Vänligen:
    -Ingen debatt om Lysa generellt är bättre/sämre jmf egenkomponerad portfölj, den debatten finns redan i många andra trådar.
  • Bara rent ”matematiskt” / skolbok, dvs inga prognoser eftersom det är som vanligt upp till var och en att avgöra.

Någon som har något bra svar på min fråga?
Exempelvis @Nightowl; @janbolmeson m.fl

1 gillning

Jättesvårt till omöjligt att svara på. Alla dessa är faktorer tillsammans med marknadens förväntan på framtida rörelser av alla desamma.

Det blir bara prognoser av det.

Skatten blir lägre med bankkonto givet allt annat lika om din räntan för bankkontot/räntedelen är under schablonintäkten. Om räntan på bankkontot/räntedelen blir högre än schablonintäkten så blir det något mindre skatt.