Lysa vs. Nybörjarportföljen avkastning

Hej,

Sedan länge har sparat i RikaTilsammans Rekommenderad nybörjarportfölj men en fördelning av c. 90:10. 2019-05-24 började jag också spara med Lysa för att kunna jämföra dem två olika investeringsalternativen.

Under samma sexmånadersperiod har avkastningen från Nybörjarportföljen varit 11,12% medan den från Lysa har varit 8,10%.

Finns det någon förklaring till detta?

Kan man dra några slutsatser från ovanstående information?

Finns det någon relation mellan skillnaden i avkastningen och en lägre riskprofil?

 

Med vänliga hälsningar,

 

RikaTillsammansläsare

Jag tänkte fördjupa mig i det vid årsskiftet och gå genom det i detalj. Just nu har jag ingen bra förklaring.

Det slår några % beroende på vilka datum du väljer att starta i maj!