Lysa vs. Nybörjarportföljen avkastning

Hej,

Sedan länge har sparat i RikaTilsammans Rekommenderad nybörjarportfölj men en fördelning av c. 90:10. 2019-05-24 började jag också spara med Lysa för att kunna jämföra dem två olika investeringsalternativen.

Under samma sexmånadersperiod har avkastningen från Nybörjarportföljen varit 11,12% medan den från Lysa har varit 8,10%.

Finns det någon förklaring till detta?

Kan man dra några slutsatser från ovanstående information?

Finns det någon relation mellan skillnaden i avkastningen och en lägre riskprofil?

 

Med vänliga hälsningar,

 

RikaTillsammansläsare

Jag tänkte fördjupa mig i det vid årsskiftet och gå genom det i detalj. Just nu har jag ingen bra förklaring.

Det slår några % beroende på vilka datum du väljer att starta i maj!

Finns det någon förklaring till varför Nybörjarportföljen är bättre än lysa?
Finns det någon statistik?

Det beror på att det är olika innehav. Således blir det tyvärr svårt att jämföra. Tänker att vi kan kolla på det i slutet av året. :slightly_smiling_face:

Brukar få siffror från Lysa då.

@janbolmeson För två år sedan sade du också att du skulle kolla på det vid årsskiftet. :wink:

1 gillning
  1. https://rikatillsammans.se/2019-ars-uppdatering-av-nyborjarportfoljen/ Nybörjarportföljen 2019 verkar vara 60/40. Så exakt vilka innehav köpte du med tanke på att du säger att du hade en 90/10 portfölj? Vet vi innehaven kan vi titta varför avkastningen är annorlunda mot Lysa.
  2. Hur många gånger har du ombalanserat sen du skaffade den portföljen? Om man inte ombalanserar så blir ju aktiedelen större och större med tanke på att börsen gått väldigt bra, dvs portföljen har en högre riskprofil nu än när den startades. Eller en annan formulering, hur många % räntor har du just nu i portföljen?
1 gillning