ETF eller fond i gruvbolag vid börsnedgång?

Jag har lyssnat på alla poddar med Eric strand och bestämde mig för att att satsa på silver och guld. Men jag funderar på hur en fond i gruvbolag kontra en etc/etf som ex. Xtra guld reagerar vid en eventuell börsnedgång/börskrash.
Är det sannolikt att båda går upp när börsen går ner? Hur skiljer de sig åt sinsemellan, är det bara att fonden i ett gruvbolag går ner eller upp mera än en tex en etf/etc?

Guld och aktier har en korrelation som är väldigt nära 0 över lång tid. Guld har även en långsiktigt förväntad avkastning på 0. Så det är inte direkt varken en bra hedge mot fallande aktiemarknad eller en produktiv tillgång.

Tyvärr är inte heller Guld rent historiskt en speciellt bra hegde mot hög inflation även om ryktet gör gällande det.

Så guld bör snarast bara användas som en tillgång med hög volatilitet med mycket låg korrelation med aktier. En mycket bra tillgång att ha en del i en portfölj för att diversifiera med.

Frågan som jag tolkar det var ju dock om Guld ETF och aktier i guldbrytningsbolag är att likställa med varandra, eller om det finns några skillnader?

Det var väl bara halva frågeställningen? Det frågas ju även om aktiemarknaden vs både ETC/gruvbolag.

Du kan prova ställa frågan även i denna tråd, så får vi kanske proffssvar av Eric Strand.

Tolkar hennes tråd som att hon förstår att Guld ETF kan vara en bra del i en portfölj pga den låga korrelationen med aktiemarknaden, men undrar över om det är samma sak med gruvbolag. Men TS får väl tydliggöra själv tänker jag mig…

1 gillning

Delvis den tolkningen jag gör också, vilket gjorde att jag blev orolig att TS tror att Guld/Gruvbolag går upp när aktier går ner. Vilket de inte gör. Ingen av dem. Noll korrelation innebär just att guld har precis samma sannolikhet att gå upp som ner givet att aktierna har gått ner.

1 gillning

Utmärkt fråga! Tänkte jag ser om jag hinner skriva ett svar nu medan frun är inne och handlar i en butik…

Det beror på. Som andra har sagt så är guld nästintill okorrelerat med aktiemarknaden, nästintill. Dvs guld kan gå upp eller ner oaktat vad aktiemarknaden gör. Det sagt så har guld uppfattats som ett “fear-trade” av många. Dvs när folk blir rädda vid en börsnedgång köper man guld, då det finns en bild hos vissa investerare att guld ska vara en “safe harbor”. Det innebär att vid dessa tillfällen går guldet ofta upp. Det tåls att förtydliga än en gång att det är guld specifikt jag pratar om nu.

När guld går upp så ofta råvaran först, följt av de stora gruvbolagen med befintlig produktion och ofta flera gruvor/tillgångar, efter dessa följer de med färre tillgångar och till sist de minsta företagen inom sektorn. Bolagen går upp mer än råvaran då marginalen på deras vinster påverkas mer, men bolagen är också betydligt mer riskfyllda.

Tittar man däremot på en fond som Silver Bullet som investerar i gruvbolag där silver utgör en större andel av vinsten så skiljer det sig lite grann, silver handlas sällan som en “fear-trade” - men när det rör sig så rör det sig ofta längre än guld, både upp och ner. I en uppåtgående marknad för ädelmetaller börjar ofta guld och silver följer därefter men går som sagt längre.

Så om jag får ställa en fråga tillbaka @Daniela_Hallqvist - vilket problem vill du lösa? Vill du köpa något som är negativt korrelerat till börsen? dvs som går upp när aktier går ner? Ex. olika långa räntepapper. Eller vill du diversifiera med flera okorrelerade tillgångsslag som går upp/ned oaktat vad som händer på aktiemarknaden? Såsom guld/silver?

Jag hann visst skriva färdigt innan frun blev klar.

1 gillning

Det beror lite på vad en börsnedgång innebär. De som äger teknik och tillväxtaktier har upplevt ett litet ras på sistone, men börsen har inte gått nämnvärt ner, men det är för att det skett en litet sektor rotation mot andra tillgångsslag.

När Corona slog till 2019. Så rasade gruvaktier mer än vanliga aktier.
Mina innehav stod på -40% Ingen bra hedge alls mot breda nedgångar som beror på en pandemi och nedstängning. Visst tapp var befogat. Gruvdrift är dyrt och står produktionen still är det inte bra. Många hade belånade portföljer och tvingades sälja aktier och tillgångar över hela deras innehav. Vissa räntepapper gick inte att sälja, så de fick sälja guld. Det som hände med silvergruvor tex var att man såg en fortsatt efterfrågan på metallen. Det fanns ett litet lager av silver redan produktionsstoppet. När produktionen avstannade blev det brist. Produktion-stoppet kan i det långa loppet hjälpt dem.

Xtra Guld är bra vid en finanskris som beror på brist på förtroende för vissa valutor.
2008/2009 är ett bra exempel. Vid allmänpanik och pandemi, så säljs även guld.

Guld är bra vid valutadevalveringar eller hög inflation, det är en store of value.
Guld gruvor är bara bra när de är i produktion och när samtidigt guldet går upp.

Att satsa på bara guld är lite av en hedge och eventuellt en spekulation.
Jag satsar på guld eftersom jag inte ser att pengatryckande i den takten som sker vara hållbar. Att sätta in en miljard kronor på alla svenskars konto gör oss inte rikare. Det driver bara upp priserna när vi försöker köpa produkter som inte kan kopieras upp.

Råvaror i allmänhet eller fastigheter är också bra inflationsskydd.
I USA har timmerpriser stuckit till skyarna.

2 gillningar

Tack för era svar @Jonathan.S @Nightowl @Alec :slight_smile: Jag önskade just att få lite olika åsikter så jag har en bredare bild innan jag investerar!
När jag lyssnat på poddarna med Eric strand fick jag intrycket att framförallt guld men även silver som regel går upp när aktiemarknaden går ner. Min fundering var just om fondandelar i ett gruvbolag är en bra investering om man vill ha ett skydd för portföljen, eller om man måste köpa etf:er i guld.
Ni gav alla lite olika svar vilket gör mig lite förvirrad. Skall jag tolka det så att fondandelar i gruvbolag rör sig lite som de vill och kan komma att gå ner vid en börskrasch. Men guld som en etf kan ge ett skydd i vissa fall?
Men kanske är det en bra idé att även ställa dessa frågor till Eriks comeback!
Min önskan är att dels ha ett skydd i portföljen mot börsnedgång, mot att pengar tappar i värde, men även att äga olika tillgångsslag utifrån tänket med “drakportföljen” eller “allvädersportföljen”.

Nja, silver brukar gå ner, men inte lika mycket som aktier. Vi något enstaka tillfälle har guld och silver varit riktigt kassa.

Det finns en intressant tabell i detta inlägg:

Nej, du ska tolka mitt svar som om att den uppfattningen du har om att guld går upp när börsen går ner är en missuppfattning. Guld går lite som det vill i vilken riktning som helst om börsen går ner. Ibland går guld upp när börsen går upp. Ibland går guld ner när börsen går ner. Ibland ligger guld helt still när börsen (aktier) går ner. Det är helt enkelt mycket närmare okorrelerat än kraftigt negativt korrelerat.

Jag tror du har fått missuppfattningen lite från @janbolmeson, se dessa frågor i två intervjuer med Eric Strand när Strand kommenterar just att guld och börsen (aktier) är okorrelerade.

“Det är bara inte så enkelt att guldet går upp när börsen går ner”

“Inte alltid; det är inte så att bara för att börsen går ner så går guld upp. Korrelationen är inte minus ett, utan snarare noll, men guld känns på alla sätt intressantare än obligationer.”

2 gillningar

Tack, jag tror jag börjar greppa nu!
Men om korrelationen mellan guld och börsen är 0, gäller då detsamma för exempelvis silverbullet, bara det att den har en högre riskklass?
Och om man vill ha ha något som oftast går upp när börsen går ner , är det bättre att satsa på räntefonder då, som ett komplement till ałlt det andra?

Det finns väldigt få tillgångsslag som har en negativ korrelation mot aktiemarknaden. Långa räntefonder har historiskt visat sig ge detta, men det är inget som är solklart framöver.

Lika lite som att det är självklart att guld framöver kommer ha en låg korrelation mot aktier, historiskt ja, men det är ingen garanti för framtiden.

Om man skulle vilja ha något med negativ korrelation mot aktiemarknaden så kommer det alltså förlora pengar när börsen stiger, vilket den historiskt har en tendens att göra.

Jag kan tyvärr inte uttala mig om silver bullet.

Eftersom aktiemarknaden historiskt stiger mer än den går ner, så borde man således inte vilja äga ett tillgångsslag som är helt negativt korrelerat med den :nerd_face:

Exakt. :slight_smile:

Långa räntefonder har visserligen haft en negativ korrelation vid krascher och gett en bra avkastning under flera årtionden. Men att tro det blir så kommande årtioenden är nog inte helt rätt.

Riktigt så enkelt är det inte. Det är helt enkelt mycket mer komplext. Man kan se det som att en del i gruvbolag är att handla ädelmetallen (i detta fall silver) som en form av köpoption. Alltså man flyttar “nollpunkten” då uppåt mot nuvarande råvaru (silver) pris. Går privet på råvaran ner bara lite för mycket blir bolagen otroligt olönsamma och konkar, gruvbolagen blir värdelösa. Går priset upp bara lite grann på råvaran så hamnar det direkt på “sista raden” i bokföringen och gruvbolagen blir fruktansvärt lönsamma. Men sen så kan ju alltid marknaden redan ha prisat in diverse råvaruprisförändringen. Samt allt annat runt omkring som kan hända. Vilket påverkar otroligt mycket.

Nästan inget är negativt korrelerat med börsen om det inte har negativ förväntad avkastning. Blankning t.ex. är perfekt negativt korrelerat med det man blankar. Men har dessutom en kostnad. Så att köpa en aktie och att blanka den samma (till samma värde) är bara korkat. Det är som att elda pengar.

Räntepapper är bra när räntan går ner, dåligt när räntan går upp (låter bakfram men så blir det då lånen i ränteobligationen har löptider).
Så även de korrelerar inte negativt i alla scenarier, i vissa fall i andra inte.

Det finns inga enkla svar som pekar på vilken tillgång som går upp när börsen går ner och vice versa. Det beror helt enkelt på.

Jag kan bara rekommendera dig att titta på varför diversifiering (även mellan tillgångslag) tillsammans med ombalansering är så viktigt för att öka den riskjusterade avkastningen (lägre svängningar till samma avkastning eller mycket mindre svängningar till något lägre avkastning).

Okej jag förstår, allt är alltid mer komplicerat än vad det först verkar!
Det verkar som att diversifiering är nyckelordet. Helst vill jag hålla mig till bara fonder eftersom det är det jag känner till just nu.
Om man tänker sig en portfölj utifrån att aktiemarknaden är så orolig nu och att Erik Strand pratar om att man ska ha mycket ädelmetaller i portföljen:

20 % oinvesterad buffert
40 % silverbullet
5 % Precious Green
10 % AMF räntefond lång
10 % AMF räntefond mix
10 % Länsförsäkringar global indexnära
5 % Länsförsäkringar tillväxtmarknad
5 % SPP Sverige plus

Tror ni den blir tillräckligt differentierad? Vad tänker ni om den annars?

Har du kikat på Rikatillsammansportföljen? (Den är bra diversifierad med olika tillgångsslag)

Annars kanske en ”Golden butterfly” är något för dig? Gjorde en variant förut som var något i denna stilen:
20% SPP aktiefond global
20% Plus alla bolag Sverige
20% Guld ETF, i ditt fall kanske 10/10 Au/Ag?
20% AMF räntefond lång
20% Sparkonto+
Tror faktiskt denna skulle funka mycket bra långsiktigt i dom flesta ekonomiska klimaten.

Här är en tabell där dom jämförde olika portföljer från och med 70-talet:
bild
Tycker det är lite häftigt att se hur Golden butterfly levererat bättre årlig genomsnittsavkastning än 60/40, men med lägre volatilitet.

2 gillningar

Tack för tipset @Alec! Jag lyssnade på podden med “rikatillsammans-portföljen”. Hade inte lyssnat på den förut…
Ja intressant hur den portföljen samt liknande har gått lika bra som de som är 60/40, mer riktade mot aktiemarknaden och har större risk att gå ner lägre!
Just nu funderar jag på hur mycket risk man skall ta. Skall man frångå den väl beprövade “rikatillsammans portföljen” för att öka upp den del som man tror på, till exempel silver? :thinking: