Finns det en punkt då en indexfond kan bli för stor för sitt eget bästa enligt Barras resonemang?

Hej. Jag har precis tittat igenom intervjun med Laurent Barras. Det var intressant men ni får gärna bena ut mer matnyttigt ur hans svar någon mer gång då en jag hade problem att hänga med i alla svängar.
Men jag undrar; han pratade om en brytpunkt då en fond blir för stor för att vara lönsam utifrån fondens strategi.(om jag fattade rätt)
Finns det något tillfälle då detta skulle kunna gälla även i en bred indexfond?
Motivera gärna svaret.
Är det samma sakförhållande i en fond som handlar med branschindex?
Motivera gärna.
P

En indexfond kommer alltid att underprestera index, eftersom de följer index + tar ut en avgift. En stor fond har dock stordriftsfördelar, så för indexfonder gäller troligvis det motsatta.

Tänk på att en indexfond inte jagar överavkastning (positivt alpha)

1 gillning

Tveksamt. Strategin för en indexfond är ju, per definition att följa ”sitt” index. Sen kan man diskutera om indexfondernas köp/innehav påverkar själva indexet man är satt att följa, men det påverkar ju inte ”alfa”. :slight_smile:

Jag skulle spontant säga “beror på”. Det beror på vilket index, men en indexfond som följer ett småbolagsindex skulle lätt kunna bli för stor för sin marknad. Däremot är det högst ossanolikt att t.ex. en global indexfond skulle bli det.

1 gillning

En anlädning till att jag la en order på 10000sek idag på min global indexfond :+1::joy::grin::tada:. Jag ser att min buffert blir lite för stor då passar jag på att lägga undan det långsiktigt. Finns ingen anlädning vänta på bättre tider. Tajma börsen låtar jag till någon annan :+1:. Det ökar avkastningen om man laddar nya pengar lite oftare i portföljen :joy::rofl:.

Vad menar du att konsekvenserna av detta skulle kunna bli?

Om det absolut största delen av kapitalet sitter i en indexfond finns kanske en risk, eller möjlighet, för det “fria” kapitalet att påverka utvecklingen av både index och enskilda bolags aktier.

Att fonden börjar underprestera mot sitt index.

Ett exempel:

  • Fonden har en förmögenhet på 100 Mkr.
  • Den tar en position i ett småbolag värderat till 200 Mkr på 1 % av sitt kapital. Inga problem. 1 Mkr av fondens kapital motsvarar 0.5 % av underliggande bolaget.

Låt oss nu säga att fonden växer till 10 000 Mkr.

  • Fonden vill ta en position på 1 % av sitt kapital, det är nu 100 Mkr.
  • 1 procent är nu 100 Mkr som skulle ge 50 % av det underliggande bolaget som värderas till 100 Mkr.

Då går ofta det bolaget bort på grund av att fonden inte vill / får / kan vara majoritetsägare. Det vill säga urvalet av antalet genomförbara investeringsidéer minskar med storleken på fonden.

Kan man kalla en fond som inte följer index en indexfond?

Nej?
Eller vad tänker du på?:thinking:

Jag tänker att om en indexfond blir för stor för sitt index, vad händer då? Har jag placerat i indexfonden för att slippa uppföljning och upptäcker att den inte längre är en indexfond lär jag bli grymt besviken. Det blir ju falsk marknadsföring av rang.

Jag tror det är väldigt osannolikt för en indexfond. Ofta är den ju exponerad mot flera hundra eller flera tusen bolag. Detta till skillnad från aktivt förvaltade fonder där runt 30-60 är mer vanligt. Forskningen som diskuterades fokuserade på aktivt förvaltade fonder och inte indexfonder.

Edit: Ta t.ex. Stockholm Small Cap som har ett totalt market cap på i runda slängar 1-2 biljoner. Det krävs en ansenlig summa för att få en relevant kaka av 1-2 biljoner.

Ser inte riktigt hur den ska kunna bli för stor för sitt jämförelseindex.

Den kommer fortfarande att äga exponering i det som indexet består av, visst, antalet aktier i bolagen lär tillslut börja gå upp mycket i pris för att det blir färre och färre kvar att köpa, som då medföljer att priset på aktierna kommer öka då efterfrågan blir högre än utbudet.
Men då kommer priset öka och även då fondandelar kommer öka i värde, det blir väl lite av en spiral men fonden kommer fortfarande följa sitt index. Även om fonden i sig trycker upp värdet på tillgångarna.