Finns det ett case för att investera i utsläppsrätter?

Jag slänger ut den här tanken och hoppas få lite inspel/push back från kloka människor här på forumet.

Finns det ett case för att investera/spekulera i EUs utsläppsrättssystem (EU ETS)?
I så fall, hur gör man på bästa sätt? Finns det index, etf:er eller certifikat som man kan handla som småsparare?
Priset på utsläppsrätter låg under många år på en låg nivå (~5 $/ton) pga att det fanns för många utsläppsrätter på marknaden. Men, 2021 ändrades spelreglerna för utsläppsrätter inom EU:

“Den 23 november 2017 beslutade Rådet och Europaparlamentet om en reviderad lagstiftning för handelssystemet, inför kommande handelsperiod (2021–2030). Beslutet innebär bland annat att det totala utsläppstaket ska minska med 2,2 procent per år från och med år 2021”

“Beslutet innebär också att utsläppsrätter i MSR som överstiger föregående års auktionering, från och med 2023 kommer att annulleras. Mer än två miljarder utsläppsrätter förväntas bli annullerade 2023 och ytterligare annulleringar sker därefter om nya överskott tillförs MSR i tillräcklig omfattning”

“Priset på utsläppsrätter gick ned markant under mars 2020 och var som lägst cirka 150 kr per ton, men steg sedan under året. Snittpriset under 2020 var 250 kr per ton koldioxid och ligger nu på cirka 440 kr. Det kan jämföras med ett snittpris på 60 kr år 2017.”
Källa: NVV

Priset på utsläppsrätter nådde nyligen en ny toppnotering på 40 Euro/ton i EU och
flera tror att priset på koldioxidustläpp kan komma att nå 80 Euro/ton till år 2030.

Skulle en portfölj som kombinerar “gröna fonder” med investeringar i framtida koldioxidpriser vara en bra strategi tror ni?

3 gillningar

Jag är också intresserad av detta ämne men vet inte vart man kan leta svar.

Enklast är troligtvis att investera i företag som kommer sälja negativa utsläpp (Bio-CCS), samt dom som bygger carbon captureanläggningarna. Tyvärr är många av energibolagen statligt eller kommunalt ägda så är inte helt enkelt att investera i.
Enklare dock att investera i dom som bygger anläggningarna och utvecklar tekniker för insamlingen. Några exempel:
Aker
Shell
Chevron
Alstom
Baker hughes

Tror personligen denna marknad kommer fullständigt explodera kommande decennier, men är jag säkert inte själv om att tro så kan säkert redan vara inprisat i marknaden…

Du skulle kunna spekulera i skogsägande.

Idag redovisas skogens upptag av CO2 genom ett system som kallas LULUCF (land use, land use change and forestry). Kortfattat kan man säga att upptaget kvittas mot avverkning på systemnivå. Så länge nettot är positivt så anses skogsnäringen (och alla dess produkter) klimatneutral.

Vad vi dock sett på senare tid är att EU tenderar att differentiera sin syn på skogsbruket. Att kalhugga en yta för att producera kortlivade produkter är inte likställt med t.ex kontinuitetsskogsbruk etc etc…

Mot bakgrund av detta tror jag att vi kommer se ett systemskifte där incitamenten för den enskilda skogsägaren att optimera upptaget av CO2 kommer att öka. En marknad för andra biosystemtjänster, s.a.s. Iom ökad konkurrens om skogen kommer priserna (enligt marknades logik) på både mark och råvara att öka.

:slight_smile:

2 gillningar

(Bias: vill sälja sin premiumtjänst)

Om jag inte missuppfattat det hela är problemet som du skriver i ditt inlägg, outnyttjade utsläppsrätter annulleras årsvis. Det innebär i princip att investeringen sker med ett års horisont och att vi som investerare “bettar” på att företagen i behov av att göra utsläpp brustit i sin planering för året (och behöver släppa ut mer än de redan skaffat rättigheter till).

Jag kan som sagt ha missuppfattat det hela med rättigheternas giltighetstid men om så är fallet finns det enligt mig betydligt mycket bättre investeringar att leka med i lekhinken :smiley:

Spännande med så många kloka svar.
Jag tänkte mig ju egentligen inte investeringar i själva utsläppsrätterna (även om investering i t.ex. skog som binder koldioxid är ett område jag gärna skulle lära mig mer om). Tänkte snarare om det går att investera i certifikat eller liknande som följer priset på utsläppsrätter…