Fondrobot vid stor nedgång?

Har testat Lysa ett tag och är överlag nöjd men det slog mig, vad händer vid en nedgång om 50-60%?

Om jag har en fördelning om 60/40 så kommer väl Lysa hela tiden fortsätta sälja av mina räntefonder för att täcka förlusterna på indexfonderna och komma tillbaka till 60/40?

Det vill säga, om det funkar som jag tror är inte mina 40% räntor 40% av min portfölj så som det skulle vara om jag manuellt ombalanserade 1ggr om året, tänker jag helt galet? Jag är rädd att jag får en falsk trygghet vid fall och mer broms vid uppgång.

Portföljen kommer att ha mer eller mindre konstant riskfördelning, men kommer inte att “säkra” 40% av ursprungsvärdet vid en nedgång.

Om du balanserar om manuellt kommer din portfölj en gång per år kommer den nog bara ha 40% räntor precis när du balanserat om den. Sedan kommer den nog att avvika när aktiekurser och räntor rör sig olika. Lysa balanserar om kontinuerligt, så oavsett vilken dag du kollar så kommer fördelningen vara (nära) 40% räntor.

Om du skulle balansera om precis på botten innan börsen går upp igen så borde du tjäna på att göra det manuellt, men du kan lika gärna balansera om vid ett icke optimalt tillfälle.

Mmm, det var det jag misstänkte. Jag börjar bli mer tveksam till Lysa och fondrobotar när det kommer till portfölj med en lite högre andel räntor eftersom absolutbeloppen vid omfördelning ofta snedvrider risken både uppåt och nedåt mer än avsett.

Behöver göra några grafer med olika portföljstorlekar för att se vilka siffror det handlar om vid 60% nedgång över tex 2år. Kanske är större i mitt huvud än vad det blir i kronor…

Tack för input!

Att ha flera ISK hos Lysa och köra 100% räntor i en och 100% aktier i en och flytta pengar mellan var ett förslag men då tillkommer skatt på insättning eller hur?

Om du tror mer på att bara balansera en gång per år vid samma datum varje gång så är det bara att skapa två olika portföljer på Lysa. En med 100% aktier och en med 100% räntor. Balansera därefter manuellt när du vill.

På Lysas Whitepaper står det ”För att bibehålla en portfölj som är lämplig för kunden ombalanserar Lysa portföljen när den avviker från portföljens målallokering.” - Jag tror ombalanseringen sker varje gång när allokeringen ändras mer än 3% under en fem dagars period. Det kan alltså ske ganska ofta och det finns ingen anledning att börja pilla på det manuellt själv.

Så det är du som bestämmer risknivån och Lysa ser till att den behålls.