För/nackdelar med Holdingbolag för sitt AB

Jag har haft ett AB under några år och det har börjat bli en rätt stor summa som förvaltas på börsen i bolaget. Jag har nu fått rådet att överväga att starta ett holdingbolag. Jag tar gärna emot lästips eller era tankar om för/nackdelar med detta!

Vad jag förstår så är en fördel är att pengarna som finns i mitt AB skulle kunna föras över och då vara tryggare vid oförutsedd händelse så som om bolaget skulle bli stämt. Nackdelen är att det kräver mer i bokföringen.

En ytterligare aspekt är att min man har också ett AB, dock med betydligt mindre intäkter och i en helt annan bransch. Skulle det ändå kunna vara en fördel om både hans och mitt bolag skulle läggas i holdingbolaget?

Att bilda ett holdingbolag görs oftast för att ägaren skall få loss pengar till en låg beskattning.

Ett mycket förenklat exempel: Du bildat ett nytt AB. Sedan säljer du dina aktier i ditt gamla bolag till det nya bolaget. Det nya bolaget, holdingbolaget lämnar en revers till dig. Ditt gamla bolag kan sedan ge koncernbidrag till holdingbolaget som sedan betalar av på reversen till dig. Många olika varianter finns, och det är lätt att göra fel.

Att bilda ett holdingbolag för att minska risken för att bli stämd?! Så riskfylld verksamhet bedriver du väl inte?

Blanda in makens bolag? Knappast, om inte bolaget har något kapital att tala om.

Konsultera en bra revisor. Varje bolags situation är unik.

 

Tack för svaret!

Nej, det är inte en riskfylld verksamhet som jag bedriver så det hoppas jag inte kommer att ske. Jag fick det som exempel på fördel från rådgivaren som tipsade mig om holdingbolag. Skattevinster var inget som nämndes. Har du tips om var jag kan läsa mer om det?

Generellt brukar min revisor vara tydlig med att han inte ger skatterådgivning, så jag har övervägt att ta hjälp av en skatteplanerare. Men om revisorn är den som bör kunna detta startar jag med att fråga honom.

Säkerhetsaspekten kan du bortse ifrån.

Om ditt bolag drabbas av en stämningsansökan så spelar det ingen roll vem som äger bolaget, du eller ett holdingbolag.

Ett personligt ansvar för aktiebolagets skulder kan uppstå om du fortsätter att driva ditt aktiebolag även om mer än halva aktiekapitalet är förbrukat. Knappast aktuellt i detta fallet.

Att bilda ett holdingbolag och driva verksamheten som en koncern är inte billigt. Du drar dessutom på dig ökade revisionskostnader i all framtid. Holdingbolagsaffärer är något som man brukar göra i samband med generationsskiften eller då en verksamhet skall säljas. Har du inget akut behov att få loss en större summa ur bolaget så fortsätt som vanligt!

Den litteratur som jag läst är väldigt svårgenomtränglig. Det jag kan om om detta har jag lärt mig via mitt jobb.

Hej!

Jag har blivit kontaktad av ett företag heter Global Corporate Services Ltd där de erbjuder “Registration of AUK Ltd company and SUF” som alternativ till att starta för AB.

Jag undrar var ni säger. Är det en bluff eller ett alternativ?

?

Låter som en text för blackhat SEO Lotta… Varför behöver man ett alternativ till AB och som dessutom är från ett annat land…

 

Bara ett litet klargörande. Holdingbolag minskar inte risken att bli stämd, däremot konsekvensen av att bli stämd och dömd. Detta då pengar som delats ut från det verksamma bolaget till holdingbolaget generellt är skyddade och kan alltså inte göras anspråk på. Detta är en av fördelarna med holdingbolag. Ju riskfylldare verksamhet desto mer nytta är det med holdingbolag.

En annan fördel är om man har flera olika AB, då kan man ge koncernbidrag mellan bolagen och därmed få ner vinsten om ett bolag har gått bra och ett annat gått dåligt (man jämnar ut vinst och förlust mellan bolagen). Som tidigare nämnts är det också bra med holdingbolag om man ska sälja ett AB, då försäljningen blir skattefri så länge pengarna sitter kvar i holdingbolaget. Alltså ej om man tar ut dem, då påförs skatt enl. vanlig lön eller utdelning. Om man inte lägger bolaget i träda och sedan kan plocka ut pengarna lågbeskattat.

Sedan kan det även finnas andra mer ”mjuka” fördelar som att man får en annan tydlighet i att ha alla investeringar i ett bolag och löpande verksamheten i ett annat.

Nackdelar är väl främst de ökade kostnaderna och administrationen. Man bör ha kommit upp i lite omsättning och fått bra rullans innan ett holdingbolag lönar sig.

1 gillning