Förmånsbil när man har flera olika företag

Blir inte klok på det här med förmånsbil/tjänstebil och vad som skulle passa mig bäst.Jag har tre st olika aktiebolag och jobbar mer eller mindre i alla tre bolagen. Endast ett av bolagen är momsregistrerat och det är också det bolaget som jag tar min lön ifrån. De andra två bolagen har verksamhet som inte är momspliktig och jag tar just nu inte ut någon lön för mitt arbete där. Överlag tar jag ut en väldigt låg lön så ev. förmånsvärde resulterar inte i någon högre marginalskatt för mig.Aktiebolag AMomsregistrerat bolag som bedriver tjänster3 st ägareFöretagets adress ligger 30 km från hemmet men den adressen används aldrig som utgångspunkt för jobb.Aktiebolag BEj momsregistrerat bolag som förvaltar fastigheter3 st ägareFöretaget är registrerat på samma adress som aktiebolag A.Aktiebolag CEj momsregistrerat bolag som förvaltar värdepapperJag är ensam ägareFöretaget är registrerat på min hemadress där jag dagligen utgår ifrån.Användningen av bil uppdelat ungefär som nedan:Privat körning 70%Aktiebolag A 15%Aktiebolag B 10%Aktiebolag C 5%Alt. 1Leasa en bil på det momsregistrerade bolaget (A) för att kunna lyfta en del av momsen. Föra körjournal och sedan förmånsbeskatta bilen och det bränsle som används privat.Hur gör i så fall när jag använder bilen i bolag B och C? Måste jag fakturera bilersättning mellan bolagen?Antar att jag för detta upplägg också måste ha en elektronisk körjournal då det blir ohållbart att hålla reda på hur mycket som körs i respektive bolag och vad som körs privat. Många av mina resor är också svåra att kategorisera då de gäller flera ärenden i samma resa (t.ex. ett ärende till bolag A och ett ärende till bolag B och sedan en extra privatsväng till matvarubutiken på vägen hem)Alt. 2Köpa bilen privat och sedan installera en elektronisk körjournal för att logga alla resor och kunna ta milersättning från respektive bolag för de resor jag kör i tjänst.Detta känns som det enklaste alternativet men jag måste då betala all service, däckbyten, försäkring o.sv. privat och kan inte heller lyfta en del av momsen.Finns säkert många fler alternativ på upplägg och dessutom fler parametrar att ta hänsyn till.Hur bör jag tänka när det gäller köp av bil och hur har ni med liknande situation gjort?