Förvaltning av kapital i trädabolag

Hej!

Kommer att ha ett antal miljoner som ska förvaltas i fem år för att sen kunna tas ut med 25% skatt. Hur ska man tänka kring detta. Traditionellt pratar man ju diskretionär förvaltning.

Många experter (= särskilt företag som erbjuder diskretionär förvaltning) har ansett att aktierna riskerar att räknas som kvalificerade så fort bolagsägaren själv gjort några omplaceringar. Därför har de rekommenderat att pengarna förvaltas diskretionärt av någon utomstående. Men Skatteverkets skatterättsnämnd har gjort en annan bedömning och godtar att bolagets ägare är aktiv vid förvaltningen:

I detta fall (2008-10-16, dnr 29-08/D), gjorde en bolagsägaren mellan 17 och 52 transaktioner under varje räkenskapsår. I bolaget fanns ett kapital på 7,5 miljoner som ägaren själv placerade i noterade värdepapper. Han köpte varje år för mellan 300 000 och 1,4 miljoner och sålde för ungefär lika mycket.

Förvaltningen ansågs vara av en ”icke obetydlig omfattning”. Ändå räknades bolaget som passivt, och det på att ägarens arbetsinsatser inte haft ”påtaglig betydelse för vinstgeneringen”.

Alltså kan man hantera pengarna själv men hur? Ska man helt enkelt gå på Rika Tillsammansportföljen?

Jag har samma fråga.

Min bild är att förvaltning av kapital i en företagsägd Kapitalförsäkring inte gör bolaget aktivt.

Jag har själv kapitalet i en Rikatilsammansportfölj under träda-perioden.