Framtiden - inflation och räntor

Kan inte tillräckligt kring nationalekonomi men är ivrig att försöka lära mig mer. Artikeln av Ray Dalio om paradigmskiften (https://www.linkedin.com/pulse/paradigm-shifts-ray-dalio/) som refererades till i miniavsnitt 2 var intressant men är osäker på hur mycket jag egentligen begriper. Fattar också att det som skrivs inte är en given sanning, vilket författaren också påpekar.

Hur som helst, artikeln tycks göra gällande att räntan som vapen blir allt trubbigare i lägre nivåer. Centralbankerna kommer att fortsätta pumpa nya pengar in i systemet. Förr eller senare börjar stimulanserna sippra ut i systemet på allvar och inflationen kommer slutligen ta fart. Skuldberget minskas genom urvattning av valutan. Låntagarna räddas på bekostnad av långivarna/spararna/investerarna.

Jag förstår inte riktigt hur Riksbanken skulle kunna genomföra något sådant. För artikeln menar väl att centralbankerna medvetet skulle driva värdet av valutan neråt? Riksbankens kärnuppgift är väl att hålla penningvärdet? Skulle inte det strida mot deras direktiv? Och hur är det med räntan? Jag föstår det som en framtid med fortsatt låg ränta och hög inflation, eller? Riksbanken skulle väl tvingas kyla av med höjd räntan om inflationen skenar?

Jättebra frågor. Jag ska försöka hitta en gäst som skulle kunna förklara det här utifrån ett svenskt perspektiv. För det är superintressant. ?

Kanske någon läsare kan hjälpa till här?

Tack! Ja det hade varit väldigt intressant!

Det finns en bra artikel av riksbankschefen Stefan Ingves på DN Debatt 27/3 i år som belyser ämnet:

Inte Riksbankens uppgift att stärka kronans växelkurs

Intresant. Men tänkte kanske egentligen inte så mycket på växelkursen. Tänkte mer att räntan bör väl gå upp om inflationen tar fart, för att dämpa inflationen i första hand, inte höja värdet gentemot andra valutor.

Ta det här stycket tex:

"Bonds are a claim on money and governments are likely to continue printing money to pay their debts with devalued money. That’s the easiest and least controversial way to reduce the debt burdens and without raising taxes. "

Försöker förstå hur detta sker i praktiken.

Riksbanken kontrollerar väl sedelpressen, men deras huvuduppgift är att bevara penningvärdet? Hur kan de då medvetet trycka mer pengar bortom inflationsmålet?

Politikerna kan bedriva en expansiv politik, men för lånade pengar. Dessa SEK existerar väl redan och borde väl inte öka penningmängden? (Om inte Riksbanken går in och köper statspapper för nya pengar)