Ger en portfölj som ombalanseras en bättre riskjusterad avkastning än en som inte gör det?

Hej och tack för underbara tips i Forumet. Har en fråga och hoppas att ni kan hjälpa mig med det.

Genererar en rebalanserade portfölj lägre votalitet och högre riskjusterad avkastning än en icke-rebalanserade portfölj?

1 gillning

Ja.

Först och främst, om man struntar i att rebalansera, kommer portföljen efter en tid att bli extremt skev i fördelningen mellan tillgångarna. Nedan är en graf som illustrerar en 60/40 portfölj med 60 % aktier och 40 % obligationer över 90 år (lånad från Man Group). Det är märkbart hur vikten konvergerar mot att nästan uteslutande innehålla aktier.

Därutöver, genom att investera i flera tillgångar med låg korrelation, kommer man att kunna få “extra” avkastning från en s.k. rebalanseringspremie (liknande koncept som “riskpremien” på omkring 4% över riskfria räntan som man brukar få från aktier).

Detta beror på att tillgångars avkastning brukar återgå till medelvärdet. Om vi tar aktier som exempel, är genomsnittliga årliga avkastningen över tid omkring 7-9%. Men avkastningen varje år är mycket sällan 7-9%, utan detta brukar fluktuera mycket mer. Men på grund av återgången till medelvärdet, brukar perioder då årsavkastningen legat över snittet följas av perioder då årsavkastningen är under snittet.

Alla tillgångar har en positiv riskpremie som man tjänar (annars skulle ingen investera i en tillgång om man inte förväntades tjäna pengar på att investera i den). Med flera tillgångar i portföljen med låg korrelation, kommer deras respektive perioder med högre och lägre årsavkastning än genomsnitten inte att infalla samtidigt. Detta innebär att när någon tillgång har gått bra, har något annat gått sämre. Genom rebalansering, kommer man sälja det som gått bra och köpa det som gått sämre, innan tillgångarna sedan återgår mot medelvärdet. Genom att sälja en tillgång då den är relativt dyr och köpa en annan tillgång då den är relativt billig, får man mer stabilitet i portföljen. Rebalanseringspremien kommer från att detta “sälj dyrt, köp billigt”-koncept upprepas gång på gång. För mer läsning (måhända av tämligen teknisk karaktär) rekommenderas denna artikel om just detta från ReSolve Asset Management.

Så, genom att ha flera tillgångar med låg korrelation och genom att kontinuerligt rebalansera mellan dem (då de inte alla går bra respektive dåligt på samma gång), får man bättre riskjusterad avkastning genom att svängningarna i portföljen minskas, och man kan åtnjuta en rebalanseringspremie som över tid adderar till avkastningen från beståndsdelarna.

8 gillningar

Och hur/när rebalanserar man bäst?

Varje år - oavsett?
När nåt kommer ur fas för mycket - hur ofta tittar man? Dagligen/kvartalsvis/årligen.
Balanserar man då allt eller bara det som är värst.

Jag förstår transaktionsavgifter och skatter (om ej ISK) spelar in.

Har för mig jag läst att permanent portfolio presterar bättre om man balanserar om allt när nånting faller utanför 15-35%, en rätt stor avvikelse alltså.

Balanserar man för ofta, t.ex. varje dag, så låter man ju inre momentum jobba.

2 gillningar

Har resurser som beskriver detta också :slightly_smiling_face:

Bland annat artikeln som jag hänvisade till från Man Group (hela artikeln om strategisk rebalansering här, som är mycket läsvärd, även om man inte sätter sig in i formlerna). Denna diskuterar flera olika sätt som man kan dra nytta av momentum i kontexten av rebalansering.

Annars har jag själv beskrivit detta på ett mer lättillgängligt sätt på min blogg (allseasonsportfolio.eu), där jag också beskriver mer om hur jag gör.

Finns två sätt att göra det, antingen regelbundet (årsvis, halvårsvis, kvartalsvis, eller månadsvis) eller med rebalanseringsspann som du beskriver (när vikten i portföljen avviker från målvikten med X procentenheter).

Jag föredrar en blandning. Dels för att min portfölj är utformad på ett specifikt sätt för att ge optimal riskjusterad avkastning oavsett marknadsklimat, varför det är logiskt att den emellanåt rebalanseras till målvikter.

Men, därutöver tillämpar jag också rebalanseringsspann i kombination med strategisk rebalansering för att dra nytta av trendföljande aspekter. Detta innefattar att jag antingen avvaktar med rebalanseringen av min regelbundna rebalansering tills trendsignaler har neutraliserats och att ad hoc rebalansering (baserat på spannen) bara görs halvvägs till målvikten om trendsignalen inte är neutral (exempel: en tillgång har en målvikt på 30% av portföljen; om tillgången når 36%, rebalanseras den till 33% istället för hela vägen till 30% för att dra nytta av fortsatt positivt momentum). Detta gäller givetvis också i motsatt scenario när något ligger under målvikten.

Min uppfattning är att en blandning av regelbunden rebalansering (mer sällan), rebalanseringsspann samt trendföljande strategier för rebalansering, har bäst möjligheter att optimera rebalanseringen när man väger transaktionskostnader mot att undvika att man ligger med för stor övervikt i vissa tillgångar.

3 gillningar

Tack för ditt svar!

1 gillning

Hoppas det var behjälpligt! :slightly_smiling_face:

1 gillning

Jag borde läsa en gång till minst.

Men hur avgör du om man är i en trend och borde göra en partiell ombalansering eller inte. Nån teknisk momentumindikator eller bara känsla/se på diagram.

Det är skillnad på att när man ska göra en periodvis ombalansering bara titta nåt akut fall inte pågår, mot att försöka bedöma om en trend råder eller att dagligen försöka bedöma om en partiell rebalansering borde ske.

Rent psykologiskt tror jag det är bäst för mig titta kvartalsvis. Det omöjliggör nåt tajtare trendföljande.

1 gillning