Kan man ombalansera för ofta?

Aktiedelen i portföljen har gått väldigt bra under årets första två månader och jag funderar på att göra en extra ombalansering. Skulle det vara fel, det allmänna rådet är ju att ombalansera en eller max två gånger om året. Varför inte kvartalsvis eller till och med månadsvis?

Hej!

Det finns ett par nackdelar med att ombalansera ofta:

  • Du låter inte vinnarfonderna "springa" d.v.s. utnyttjar inte momentumet vilket kan ge lägre totalavkastning
  • Delar av portföljen ligger utanför marknaden oftare och orsakar därmed s.k. "slippage" (avvikelse mot index). Beroende på hur index utvecklar sig kan det såklart vara både bra eller dåligt, men eftersom aktiemarknaden har en förmåga att öka över tid så är det större risk att din avkastning blir lägre (om än marginellt).
En medelväg, som jag själv använder, är att ombalansera så långt det räcker med mina månatliga nyinsättningar.

/Björn

Håller med Björn, det går att göra för ofta då du flyttar ut pengar från marknaden väldigt ofta.

En - två gånger om året är rimligt att ombalansera, låt pengarna jobba för dig, peta inte för mycket!

Håller helt med föregående talar. Studier visar att man utan problem kan låta det löpa 5 procent från ursprungsfördelningen. Det vill säga att om du kör 60/40 så är det okej att det rör sig 55-65 i aktiedelen och 45-35 i räntedelen.

Fondrobotar som t.ex. Lysa ombalanserar löpande på intervall som ovan istället för på tid som vi människor. Om man vill fördjupa sig så rekommenderar jag Vanguards studie “Best practices for portfolio rebalancing” som går genom det i ganska god detalj.

De konstaterar ungefär det som vi alla skriver ovan.

1 gillning

En annan variant är The Larry Swedroe 5/25 Rule som innebär att du rebalanserar när en portföljdel avvikit med 5 procentenheter eller 20% från ursprungsvikten, beroende på vad som inträffar först.

För en lite mindre portföljdel, på t.ex. 10%, blir det ganska extremt om den ska rebalanseras först när den avvikit med 5 procentenheter eftersom det motsvarar en rörelse på 50%. I det fallet sker rebalanseringen istället vid 25% avvikelse.

Jag själv använder mig av den regeln men utgår från 5/20. Men det förutsätter såklart att man är villig att titta till portföljen lite oftare, särskilt efter en tid med större marknadsrörelser.

Vanguard-länken har en ny adress: Best practices for portfolio rebalancing | Vanguard Sweden

2 gillningar