Globala indexfonder

Men om jag jämför LF (som jag behöver ha på Avanza) kontra Robur Access (som jag kan ha på min lilla sparbank). Finns det någon anledning att tro att robur access kan kompensera för sin högre avgift när de följer samma index? Eller är det en garanterad förlust på 0,04%?

Följer de samma index är högre avgift garanterad förlust.

Total avg är lite skumma på Avanza. Fattar inte riktigt då när jag läser årsredovisning får jag det inte det stämma. Det ser lite luddigt 0.22% LF Global indexnära. I årsredovisning 0.05 transaktions avg. :face_with_hand_over_mouth::thinking:. De har olika bolag vikti i portföljen och exkluderar olika bolag i från index. Det kommer skilja lite i avk bortse från total avg :+1:


Du menar att dessa inte stämmer?

Ingen indexnära fond följer sitt index till 100%, på grund av att dom exkluderar bolag ur indexet pga olika skäl. Så Access skulle i praktiken kunna gå bättre än LF global. Även fondernas transaktionsavgifter varierar och stämmer inte alltid på Avanza. Du kan lika gärna köra Access fonderna hos Swedbank. Access Asien är dessutom ett trevligt alternativ till Avanza EM

1 gillning

Det är väl faktiskt total avgift. Storbankerna (inkl. sparbankerna) redovisar väl inte inte den vanligtvis utan exkluderar transaktionsavgiften.

Inte det jag menar. Avanza räknar 0,22% total inkl. transaktions avg. När jag går och läser årsredovisning på LF global indexnära visar det klart och tydligt 0.05% total transaktions avg.

Jag tror LF global indexnära hade 0.05% i transaktionsavgift men har sänkt den till 0.02%. Därav att den tidigare har varit högre (det du ser i årsredovisningen).

2020 årsredovisning :+1:. 0.05% avg

Ja, alltså förra året…

Men även förra året och för 2 årsedan på Avanza LF global indexnära 0.22% total avg. De redovisar Avanza senaste 3-4 år 0.22% avg. Annars riktig bra global indexfond.

Så om dina transaktionskostnader stämmer kostar den egentligen 0,25%?

Kan vara så men jag vet inte hur de räknar. Bäst är det att titta på förvaltnings avg och inte bry sig så mycket om allt annat. Man väljer den som man tycker om och då har man säkert valt rätt. :+1:.