Hedgefonder (multi asset) istället för långa räntefonder?

Hej,

Jag investerar i globala barnportföljen för långa tidsperspektiv och i nybörjarportföljen för kortare tidsperspektiv. Mot bakgrund av att vi sannolikt inte står inför några räntesänkningar, snarare ökningar, verkar ju långa räntefonder bara bidra med risk och ingen signifikant uppåt-potential som verkar motivera risken framöver.

Jag har därför bytt ut alla långa räntefonder i Jans modellportföljer mot hedgefonder av multi asset-typ. T.ex. bytt AMF Räntefond Lång mot Pacific Multi Asset. Inte för att nödvändigtvis öka avkastning, utan för att minska risken vid perioder med räntehöjningar. Jag behåller de korta räntefonderna som ett alternativ till kontanter, de kommer ändå sannolikt inte röra sig signifikant.

Hur tänker ni andra?

Jan har en artikel och poddavsnitt om Hedgefonder:

https://rikatillsammans.se/hedgefonder/

 

Jag tänker ungefär likadant, jag vill inte ha långa räntefonder just nu. Har börjat köpa så smått i i pacific precious och multi asset.

Hej!

Tänker att en viss del långa räntefonder (om än en liten del) kanske inte skadar om man vill vara beredd på olika scenarion. Långa räntefonder brukar t.ex. vara bra i tider av deflation.

Marknaden ligger alltid steget före och har redan till stor del prisat in en kommande trolig ränteuppgång. Att köpa långa räntefonder just nu känns inte speciellt farligt.

Tack för era svar. Jag förstår Elins poäng med att ha en portfölj som bättre tål “alla väder”. Långa räntefonder, om jag förstått det rätt, trivs bra i perioder när räntorna sjunker.

Nu står vi ju ganska sannolikt inte inför en räntesänkarperiod, utan antingen ett fortsatt stillastående låga räntor eller stigande räntor. Då är ju långa räntefonder inte alls bra, utan sjunker i värde.

Borde inte en aktiv portföljstrategi för olika räntelägen vara att välja en av två strategier:

  1. Låga räntor/stigande räntor: Hedgefonder multi asset (daglig handel, låga avgifter etc)
  2. Höga räntor/sjunkande räntor: Långa räntefonder

När räntesituationen svänger byter man mellan dessa typer av fonder för att minska risken i portföljen.

Skulle vara intressant att höra vad ni som är experter har för uppfattning om detta.

Räntefonder med en högre andel av FRN-papper (obligationer med rörlig ränta) är mindre känsliga för räntehöjningar. Tvärtom, avkastningen från fonden att stiger vartefter räntehöjningarna slår igenom i obligationerna. Det finns en uppsjö av sådana här fonder med kreditrisk efter riskaptit.

Det finns också räntefonder med möjlighet till att ha negativ duration i portföljen, vilket skapar avkastning om räntan stiger snabbt.