Helhetsark för hushållets ekonomi

Hej!

Jag sitter och pillar på ett excel-dokument som ska täcka typ allt i huhållet men har kört fast redan på inkomst-delen.

En specifik fråga: Jag vill dela upp inkomsterna för ökad tydlighet. Skulle ni ta med ev. avkastning på investeringar som en inkomst? Hur ska man tänka om värdet går ner? Negativ inkomst? Knepigt…

Mer generellt: Har någon en lämplig mall man kan tjuvkika på? :smiley: Jag är ändå sugen på att bygga dokumentet själv, men lite ledtrådar är alltid bra :wink:

Tack på förhand!

Jag skiljer på vardagsekonomin och mitt sparande/investeringar i olika blad. Det enda som står är “Sparande” i månadsbudgeten - sen följer jag iofs inte investeringarna särskilt aktivt i Excel utan använder det för att sätta upp risk och fördelning.

2 gillningar

Jag har delat upp mina “inkomster” (alla är inte inkomster i skattemässig mening) i på olika konton i min privata bokföring.

  • Inkomst av tjänst
  • Utdelning från eget bolag (eftersom det är annan skattesats på detta jämfört med ovan)
  • Gåvor (alla tänkbara situationer, t.ex. födelsedagspresent från icke-kreativ förälder, arv, etc)
  • Skattefri försäljning (tänk: mindre försäljningar på blocket etc.)
  • Övrigt (det är alltid bra med en övrigt!)

Min motivering till att dessa är inkomster är att det är nya pengar in i ekonomin, de kommer inte från ränta på ränta eller avkastning.

När jag väl sedan tar dessa pengar och sparar, så är de sparade. Väl sparade / investerade kanske de ger ränteinkomster på bankkonto eller avkastning i en portfölj. Det påverkar värdet på min investering, men inte vare sig min inkomst eller sparande.

Sedan räknar jag på sparkvot och sådant, och då tar jag helt enkelt totala nettosparandet delat med den totala nettoinkomsten.

Jag skriver “nettosparande” eftersom uttag från sparande-delen av ekonomin är ett negativt sparande. Har jag sparat lika mycket som jag tagit ut från sparandet, så är sparkvoten 0. Har jag tagit ut mer än jag sparat är sparkvoten negativ. Men just själva inkomstdelen har jag svårt att se hur den skulle bli negativ i mitt fall, just eftersom jag inte räknar med att investeringar leder till inkomst.

Jag skriver “nettoinkomst” eftersom det är olika skattesatser på diverse inkomster. Det är enbart min del av kakan som jag faktiskt disponerar, och kan spara eller konsumera upp.

Men för att ge lite ledtrådar till hur överdriven min privata bokföring är så kan jag säga att om jag delar ut 100 000kr från mitt företag bokför jag 80 000kr som inkomst från utdelning: Samtidigt bokför jag en skuld till skatteverket på 20 000kr, och så även en tillgång på 20 000kr som jag för över till skattekontot. När sedan skatten väl dras någon gång året därpå så försvinner tillgången på 20 000kr från skattekontot och skulden på 20 000kr nollas och således blir det inget “resultat” av denna transaktion.

Alltså, jag ser min privatekonomi som om det vore ett företag, med tillgångar, skulder, och eget kapital och där debet och kredit ska stämma :wink:
Jag började med Excel, men det blev lite scope creep i projektet och det resulterade i en egenprogramerad lösning istället. Ni som jobbar med utveckling förstår säkert vad jag menar :wink:

Hade någon tvingat mig till en kvartals / halvårsrapport hade det stått:

Året hittills har levererat positivt rörelseresultat (läs: inkomster minus vardagsutgifter), men däremot har det varit osedvanligt mycket nedskrivningar av tillgångar (läs: det har inte gått så bra på ISK-kontona!) som tyvärr har resulterat i en svagare balansräkning trots det positiva rörelseresultatet. Visa engångsposter (läs: torktumlaren gick faktiskt sönder :man_facepalming:) belastar resultatet i jämförelse med föregående år, främst på grund av att jag inte orkar periodisera den utan kostnadsförde den direkt… :rofl:

2 gillningar

Jag använder en mall från en kille som kallar sig för finansdoktorn. Han har väldigt mycket bra information och verktyg på sin hemsida!

3 gillningar