Hjälp! Tankevurpa kring värdet i fonder - hur beräknas NAV-kursen på en fond?

Det känns som om hela tiden missar en pusselbit när jag ska försöka förstå mig på hur värdet/avkastningen på en fond beräknas. Jag är i behov av en pedagogisk förklaring hur avkastning på en fond beräknas upp/ner.

NAV-kurs = Fondförmögenhet / Fondandelar. Detta ter sig rimligt för mig, NAV-kursen hjälper mig att förstå hur många andelar jag tilldelas för en viss summa pengar. Det hjälper mig också att förstå om det är en “dyr” fond eller ej. Vad jag däremot inte förstår är hur fondförmögenhet och fondandelar påverkar fondens avkastningsprocent som fonden genererar.

Fondförmögenhet är fondens värdepapper. Är detta värdepappret i form av fondens underliggande aktier, eller värdepapper i form av kunder som investerat i fonden? Ökar fondförmögenheten på grund av att många kunder investerat mycket pengar eller för att dem underliggande aktier går bra?

Hur vet jag hur många fondandelar en fond har? Spelar det egentligen någon roll för att förstå fondens avkastning? Syende och sist vill jag få en förklaring vad som faktiskt händer när en fond ökar sin avkastning. Ex Swedbank Ny teknik (såklart…) har en avkastning på 83,31% på ett år. Vad har faktiskt hänt? Har dem underliggande aktierna gått såpass bra, eller är det för att kunderna har köpt mer andelar?

Jag vill veta detta för att förstå logiken kring fondernas uppgång och nedgång. Handlar det mer om investerarnas köp- och säljbeteende eller mer om dem underliggande aktiekurserna i fonden?

Det är det underliggande värdet (aktierna) som har ändrats (minus förvaltningsavgift). Det enda i köpbeteendet som jag tror påverkar fondkursen är om väldigt många bara säljer (eller bara köper) så kan transaktionskostnaderna stiga, men det borde inte påverka fondvärdet jättemycket. Om fler köper fonden än som säljer antar jag att fonden köper in och fyller på med motsvarande mängd aktier i fonden för att värdet på de gamla fondandelarna inte ska påverkas av att nya andelar skapas.

1 gillning

Tack Purjo!
Stämmer påståendet:

Swedbank Ny teknik köps för 10000 (Nav-kurs 1700) = 5,8 andelar
Tin Ny teknik köps för 10000 (Nav-kurs 250) = 40 andelar

Bägge fonderna avkastar 10%. Mina 10000 har ökat mer i kronor på Tin Ny teknik?

Om vi antar att båda fonderna ökar med 10%
5,8 * 1700 * 1,1 = 10846kr
40 * 250 * 1,1 = 11000kr
MEN, om du köper för 10000 till NAV-kursen 1700 kommer du inte få 5,8 andelar utan 5,88235 andelar.
5,88235 * 1700 * 1,1 = 11000kr

1 gillning

Perfekt! Nu förstår jag klart bättre. Jag har tittat helt för mycket på NAV-kursen. Det är mer relevant att undersöka avkastningsprocent vid uppgång och nedgång samt för att få en bild av värderingen av fonden.

Tack så mycket!

1 gillning

Hej Dennis,

Som ni är inne på så är faktiskt NAV-kursen helt irrelevant då den bara är ett värde per andel.
När en ny fond startas så är NAV-kursen 100(alltså egentligen 100%), så är sedan en NAV-kurs på 200 något år efter så menas det endast att fondens underliggande tillgångar minus fortvaltningsavgift samt transaktionsavgifter har ökat med 100%.

Det spelar ingen roll om andra personer köper mer andelar i samma fond som dig, utan det som då händer är att fonden i teorin köper nya aktier till den person som motsvarar den personens insättningar (detta göra däremot inte frekvent utan man reglerar mindre köp en fondens kassa).

NAV-kursen säger inget om att en fond är ”dyr” eller inte, endast vad en andel kostar som egentligen är irrelevant.