Högst risk mellan en Villa/bostadsrätt vs Sverigefond?

Med facit i hand gick de bra för dig. I området jag växte upp har pricerna dubblat på 20 år. Där jag bor nu har det 8 dubblat. Svårt att vet var man ska investera som privat person. Kräver en hel del efterforskning.

Men frågan löd vilken investering bostad eller SV Fond har minst risk på 2 milj på de närmsta 20 åren. Risk mot avkastning. Jag utgår från att person ifråga har boende

Bostäder är generellt lägre risk. Att Investera direkt i bostadsmarknaden är inte skattemässiga fördelaktigt i Sv. Bättre att investera i bostäder genom fonder på ett skatte effektivt konto. Att köpa själv och hyra ut är komplicera och riskfyllt. Sv har många jobbiga regler, som besittnings rätt och hur mycket hyra man får lägga. Vet var och vad att köpa kräver kunskap.

Ja i valet mellan att satsa kontanta medel på börsen eller att köpa en fastighet kontant väljer jag börsen.

Normalt sett har inte privatpersoner de valen.

2 gillningar

Men frågan här gällde ju att investera sina pengar i en bred indexfond, så vi pratar inte om småbolag eller förhoppningsbolag. Och huruvida en bred indexfond är en sämre säkerhet än en bostad är ju vad hela grundfrågeställningen handlar om.

Fördelen med värdepapper är att banken kan hålla fullständig koll på vad de är värda hela tiden (vad ett hus är värt vid en viss tidpunkt är mer svårbedömt) och kan sälja dessa samma sekund som de faller under ett visst givet värde. Att sälja ett hus tar väl åtminstone ett par veckor?

Jag tycker fortfarande att värdepapper låter som en mycket bättre säkerhet :slight_smile:

1 gillning

Det viktiga är vad banken tycker. Jag tror att de föredrar inteckningar i fast egendom.

Vid ett obestånd kan banken inte sälja ett boende på “ett par veckor”. Det tar flera månader. Först kravbrev, sedan till Kronofogden som skall värdera fastigheten och därefter skall ärendet vidare till exekutiv auktion. Är det kö hos fogden kan det i värsta fall ta nästan ett år från att kunden har slutat att betala tills banken får sina pengar.

Kapitatäckningskraven är betydligt högre för värdepapperskrediter än fastigheter, varför det är en av orsakerna till att räntan är högre.

1 gillning

Jag förstår fortfarande inte varför. Jag har lagt fram argument (kanske dåliga, vem vet) för varför jag föredrar säkerhet i form av värdepapper snarare än en bostad, men jag har inte sett några argument för det motsatta.

Om det har att göra med typ skattetekniska skäl och liknande som @Nestor pratar om här

så pratar vi knappast om en jämn spelplan där bostaden faktiskt hade varit en bättre säkerhet om banken inte var styrda av en massa regler. Då blir det lite som att fråga “Vad ger mest energi, ett äpple eller en trerätters middag” och sedan konkludera att det korrekta svaret är “äpple” eftersom någon har hotat med stryk om man väljer middagen :slight_smile:

Om man köper bostad med 85% belåning så har man ett lån som är 5,6ggr insatsen.
Om du gör likadant med aktier så kommer en nedgång på 15% tvinga fram en försäljning och du har inga pengar kvar.

2 gillningar

När man pratar boprisras handlar det ofta om 10-20%. När vi pratar börsras pratar vi oftare 40-60%. Så jag är lite inne på äpplen och päron. Men helst äter jag båda. Jag gillar frukt. :slight_smile:

Detta har inget med skatter att göra. Kapitatäckningskraven reglerar hur stor mängd Eget Kapital bankerna behöver för att låna ut mot olika säkerheter.

Precis. Det var därför jag skrev “och liknande”. Det var inte en referens till någon skatt.

Jag förstår inte skillnaden. Antingen köper du ett hus för 1 000 000, varav 850 000 är lånat eller så köper du aktier för 1 000 000 varav 850 000 är lånat. Om huset går ner 15 % i värde så har du en tillgång värd 850 000 kronor och en skuld på 850 000 kronor. Om aktierna går ner 15 % så har du en tillgång värd 850 000 kronor och en skuld på 850 000 kronor.

Må så vara. Men om belåningsgraden blir för hög (innan den passerar 100 %) så är det ju bara att tvångsförsälja den underliggande tillgången mer eller mindre omedelbart. Så om inte aktierna tappar typ 40 % på några sekunder så ser jag inte varför detta är relevant.

Skillnaden är att banken inte kommer sälja huset medan man fortfarande betalar räntan och amorteringen.
Har man aktier med hög belåning och insatsen är borta så vill banken ha tillbaka sina pengar.
Om du undrar varför så blir min gissning att det är mer volatilt med aktierna och det kan gå snabbt utför vilket medför en stor risk.
Visst kan man ifrågasätta detta, men det är den som lånar ut pengar som bestämmer vilken risk de är villiga att ta.

2 gillningar

Eftersom jag har haft kunder som har belånat sina bostäder och kunder som belånar sina aktier, så får jag försöka förklara skillnaden.

Som Aimhigher beskriver kan banken inte tvångsförsälja villan. Betalar man ränta och amorteringar rullar allt på. Vid en tillfällig nedgång behöver man inte vara rädd, och boendemarknaden kommer alltid tillbaka. Köpte man en villa i början på 2000-talet, ligger man i många fall ett par miljoner plus.

Belånar man aktier och banken tvingas till en tvångsförsäljning är aktierna BORTA. Man kan inte tillgodogöra sig den eventuella värdestegringen på de sålda aktierna.

Risknivån på aktier är dessutom enormt mycket större på aktier. De som eventuellt belånat sina Storskogenakter kan säkert intyga detta.

Under årens lopp har jag två gånger sett personer som i princip blivit ruinerade på belånade aktier, en gång på Fermenta och en gång på Ericson.

Ett exempel. En person köpte belånade Ericson i början av 2000-talet. Kursen har gått ned 90 procent. Jämför detta med att hen hade köpt en villa.

Ur bankens synpunkt är belåningen relativt säker, varför man tjänar pengar i båda fallen. Ur kundens synpunkt är skillnaden enorm.

1 gillning