Hur deklarera Trine?

Trine rapporterar in ränteintäkterna till skatteverket. Men om jag har förstått det rätt ska man själv deklarera valutavinst/förlust.

Kan någon förklara rent mekaniskt hur man går till väga för att göra det på rätt sätt?

Nyfiken på hur man kan eller ännu hellre ska göra. Jag noterade bara att de rapporterat in ränta och att jag fick betala skatt på det. När det gäller valutavinst/förlust tänkte jag att det tar jag när jag tar ut pengarna och växlar över dem till SEK igen, men det är kanske fel.

1 gillning

Bump. Vill också väldigt gärna veta.

Petar på @janbolmeson för att se om han kan utbilda oss?

Oj, jag vet faktiskt inte. Investerar i Trine via bolaget så det är redovisningsbyrån som sköter det. Men skulle utgå från att det som privatperson är 30 procent på vinsten som en vanlig kapitalinkomst. De har ju sammanställningar på dashboard hur mycket som är vinst och som är återbetalning.

1 gillning