Hur mycket hävstång är lagom hävstång?

Hej,

Jag har för närvarande mitt pensionssparande på Nordnet. Det uppgår till ca 90000 kr och jag avsätter 2000 kr per månad. Jag räknar med 40 års sparhorisont och jag bedömer att jag har rätt bra humankapital då jag är ung och har en universitetsutbildning i ett fält där jag borde kunna räkna med trygg välavlönad anställning under hela min karriär.

Med Nordnets portföljbelåning betalar man 0,89 % ränta vid upp till 40 % belåning och 1,97% vid upp till 60 % belåning.

Jag har idag 30% belåning. Om man man räknar på en årlig avkastning på 8% så är 30% belåning med Nordnets villkor motsvarande en årlig avkastning 11,05% utan lån (matte nedan). Nu när det är så många år tills jag förväntar mig ta ut pengarna har jag sneglat lite på att acceptera 1,97% och öka belåningen till 50% vilket skulle motsvara 14,03% årlig avkastning. Med ränta-på-ränta kalkylatorn skulle summan mer än dubbleras efter 40 år från 21 134 479 till 51 225 957 kr (jag förstår såklart att det i verkligheten inte går att helt problemfritt översätta lånet till motsvarande avkastning utan lån som i mitt räkneexempel, och jag planerar dessutom successivt öka insättningarna och minska belåningen så siffrorna stämmer nog dåligt).

Det känns ju lite lockande men läskigt med en större hävstång och jag antar att det kanske kokar ner till hur riskbenägen man är, men jag är tacksam för era synpunkter och kommentarer. För övrigt så har jag även bostad där jag ammorterar enligt amorteringskravet så lite hävstång i sparandet finns ju även där.

Om nån skulle vilja dubbelkolla matten så hade ju det också varit tacksamt.


Matte:
Anta 100 kr eget kapital. 30% belåning motsvarar 42,86 kr. x/(100+x) = 0,3 ⇒ x = 42,86
Med 8% ränta ger det: 100 * 1,08 + 42,86 * 1,08 - 42,86 * 0,0089 - 42,86 = 111,05. Motsvarande årlig avkastning är alltså (111,05 - 100) / 100 = 0,1105

Motsvarande uträkning för 50 % belåning: x/(100+x) = 0,5 ⇒ x = 100
100 * 1,08 + 100 * 1,08 - 100 * 0,0197 - 100 = 114,03.
(114,03 - 100) / 100 = 0,1403

Om portföljen går ner med 50% i några år då? Då kommer din belåning plötsligt vara mycket högre och därmed högre ränta?

1 gillning

Innan man ens tänker tanken på att köra med belåning på 50% så tycker jag man ska vara så insatt att man har kört ordentliga bootstrappade simuleringar med historiska data så att man får en känsla för hur en belånad portfölj beter sig (och då speciellt när man tar i beaktande att du får en höjd ränta ganska snabbt om du börjar med 50% belåning alternativt blir tvungen att sälja av under fallande kurser för att hålla räntan låg)

Nu var det några år sedan jag nördade i det, men vad jag minns så låg en vettig belåningsgrad på runt 25-30%.Efter det så stack risken iväg ganska snabbt, och överavkastning försvann och blev istället underavkastning (antaget en ganska passiv strategi som bara belånade buy-and-hold med lite strategier för att hantera belåningen bara)

Det är viktigt att du kan hålla kvar lånet även genom nedgångar utan att betala tillbaka på det. Annars kommer du gå back eftersom du riskerar att tvingas sälja billigt efter en krasch. Om du börjar med 50% belåningsgrad och marknaden sjunker med 50% så har du plötsligt 100% belåningsgrad.

1 gillning

Jag hade liknande tankar ett tag men landade i att höja månadsinsättningarna och nöja mig med kanske 10-20%.

Med 50% då går det väldigt fort utför när börsen vänder nedåt och du får antingen sätta in rena cash för att kyla ner belåningsgraden eller i värsta fall sälja vilket kommer urholka hävstångens effekt.

När börsen går upp är det lätt att belåna mer för att hålla rätt hävstång, men när börsen går ner är det svårare då belåningen ökar, därmed blir det som att du köper extra när börsen är dyrare och mindre när börsen är billigare. Om du ska följa din 50% belåning strikt.
Det syns tydligare ju mer hävstång man använder.

Kan även tänka mig att redan vid första eller andra miljonen kan det vara svårt att få kredit nog att hålla den höga belåningsgrad, beroende på vilken kreditlimit du får.

2 gillningar

När jag hör att vanligt folk vill belåna portföljen 50% vill jag nästan sälja hela min portfölj. Finns det nåt starkare tecken på att toppen är nådd?

6 gillningar

Jag försöker tänka att RT är en filterbubbla, det är inte hela världen som blivit galen sista halvåret.

3 gillningar

30% belåning känns mer än tillräckligt aggressivt i mina öron. Även om du är ung, långsiktig och har bra humankapital.

AP7 Sofa hade förr en 35% belåning men har sänkt det till 15% så det är kanske något att snegla på.

Jag tänker mest på ränta på ränta effekten. Om ditt kapital havererar pga för hög risk dvs du förlorar de 90 pappen. Då har du egentligen förlorat 1.35 Mkr vilket de 90 kkr är värde om 40 år med ”bara” 7% avkastning dvs cirka det du kan få obelånat med 100% aktier.

När du har så lång tid på dig så behöver du inte chansa med att belåna, speciellt inte på pensionskapitalet, tycker jag. Tiden är din bästa vän med compounding. Belåning riskerar att förstöra det du redan har. Om du havererar kapitalet när det växt till sig om något år så är konsekvensen ännu större.

Med börsen enligt Shiller PE värderad på 250% av historiska medlet så känns det lite tveksamt tajming mässing. Men OK om du tvunget vill belåna så hade jag tänkt så här

  1. 30% belåning upp till kapitalet blivit X hundra tusen (chansa när kapitalet är ”litet”)
  2. Sänk belåningen därefter till 15% åtminstone med pensionskapitalet à la AP7
  3. Starta en lekhink med ett mindre kapital (Max 10% av ditt totala kapital) och kör med hög belåning där för att testa dig fram där. Antar att du är i 25 års ålderns och har bara sett Corona kraschen, men inte så många andra. Marknaden är en bra läromästare.
1 gillning

Det här är en intressant fråga. Hur ser möjligheterna ut att öka eller minska belåningen över tid? Det borde ju vara intressant att öka belåningen rejält i kristider. Samtidigt kanske inte det låter sig göras hur som helst.

Jag har för mig att en forskargäst i RT nyligen resonerat om att optimal hävstång oftast ligger mellan 1-1,5, men är olika för olika typer av portföljer och hur bra ränta man kan få. Men normalt är 1,2 ett riktmärke. Alltså 20% belåning.

Minns inte vilket avsnitt det var det här togs upp i, men det är något av de senaste 10-20 avsnitten vill jag minnas.

2 gillningar

Christian Lundström Tjurhufvud har jag för mig pratade om att det finns en optimal belåning, men jag kommer inte ihåg om han nämnde några siffror.

De enda siffrorna jag kommer ihåg från det avsnittet är att man ska ha minst 5 globalfonder. :smiley:

1 gillning