Hur räknar jag ut omkostnadsbelopp för min deklaration?

Hej

Dags för deklaration och jag har tre små skruttiga poster som jag måste deklarera.
Jag tänkte ta tillfället i akt att försöka lära mig hur jag bör deklarera dessa då jag har noll kunskap om hur.
Ska jag vara ärlig kan jag inte riktigt förklara begreppet omkostnadsbelopp.
Det luriga här är också att det tydligen går att göra på fyra olika sätt.
Helst vill man ju göra det som är ekonomiskt bäst.

Så om någon skulle ha lust att försöka få mig att begripa hur jag bör göra vore jag innerligt tacksam.

Här är en översiktsbild från deklrationen:
https://drive.google.com/open?id=1voaQVTWSt5imjCzqhjBEj217zxYZaJKy

Här en bild på poster från Avanza rörande Parans:
https://drive.google.com/open?id=10j3c3m2181YSHnhemuhXh55aQvSU0miz

Här en bild på poster från Avanza rörande Stora Enso:
https://drive.google.com/open?id=1xz2-N1bqod1brTJ7_xXlo177T1efq_Nt

Här en bild på poster från Avanza rörande Sunworks:
https://drive.google.com/open?id=1UK2d6KH6fUhmZHKRXRNspPnmtd3DaIVV

Enortm tack på förhand.
Mvh
Fredrik

På något sätt har du ju fått aktierna, antingen så har du köpt dem eller så har de delats ut/skilts av från andra papper. I det första fallet är det rätt enkelt, du räknar fram ett viktat medelvärde av dina köpkurser: ponera att du köpt 100 aktier i bolag A för 100 kr/st, ett år senare köper du ytterligare 200 aktier för 200 kr/st. Det viktade medelvärdet blir då (100100+200200)/(100+200)=166,67 kr/st. Vid försäljning över detta pris gör du vinst, vid försäljning under är det en förlust. Även courtage får räknas med i omkostnadsbeloppet, om vi antar ett courtage om 39 resp 59 kr för ovanstående affärer blir ekvationen (100100+39+200200+59)/(100+200)=166,99 kr/st. Har du bara gjort ett köp så är omkostnaden (pris*antal+courtage)/antal.

Det blir lite krångligare när man börjar blanda in utdelade/avskilda aktier, nyemissioner mm. För aktier som är noterade på svenska börser brukar Skatteverket ge ut sk Allmänna råd där de gör en bedömning av hur aktiens pris påverkats och därmed hur mycket ev teckningsrätter, utdelningar mm är värda. Ibland anges de i procent av ursprungsaktiens anskaffningsvärde, ibland anges de i reda kronor och ören.

För dina tre aktier/värdepapper har vi bara information nog för Stora Enso, för de övriga två saknas uppgifter.

  • Stora Enso: 2015-09-14 köpte du tre aktier för 292 kr inkl courtage, det är ditt omkostnadsbelopp. Utdelningar skattar man för när de delas ut, inte vid försäljning, så de påverkar inte omkostnadsbeloppet. Svaret är alltså 292 kr och du kommer att få skatta för din reavinst på 378-262=116 kr.
  • Parans: här saknas uppgifter om vad du köpt de ursprungliga aktierna för, det du visar är bara teckningsrätter som du fått eftersom du haft aktier i bolaget. Skatteverkets allmänna råd finns här.
  • Sunworks har gjort en omvänd split där man slagit samman flera aktier till en. När man gör det händer det att aktieägare har aktieposter som inte går jämt upp med spliten och överskjutande andelar säljs då för kundens räkning och det är den likviden du fått in på ditt konto. Omkostnadsbeloppet är samma som du köpt aktien för vid försäljning av överskjutande andelar och justeras för kvarvarande innehav enligt villkoren för spliten.
Antingen så gräver du vidare för att hitta mer info om Parans och Sunworks eller så sväljer du bara din stolthet och accepterar att det handlar om så små pengar att det inte är värt besväret och använder schablonregeln. Omkostnadsbeloppet sätts då till 20% av försäljningsvärdet och du får skatta på resterande 80%. Surt att behöva betala skatt på en förlust men det handlar ju bara om några kronor. Schablonvärdet kan du räkna ut automatiskt i deklarationen genom att klicka på den sneda blå pilen.