Hur sprider ni riskerna i informationsintaget?

Nordegren har för övrigt varit rejält kritisk mot SR i viss rapportering/hantering (senast om reportern-på-ekot-grejen), och även varit kritisk mot Metoo rapporteringen i Sverige, bl a i samband med självmordet av en teaterdirektör.

Även Medierna på SR tycker jag är intressant i samma stil.

Det är väldigt lätt att fastna i confirmation bias när det gäller sån här mönsterigenkänning :frowning: Bäst att försöka kolla i arkiven och bekräfta.

Hög igenkänning på den. Lyssnar också på poddar från politiska fiender, men blir mest arg, inte mer vidsynt :joy: Följer även politiska fiender på Instagram ibland, med samma utfall…

1 gillning

Intressant tråd.

Utan att ge några rekommendationer så kan jag avslöja att den mesta forskningen tyder på att folk är betydligt mer benägna att lita på annat folk om de (1) tror att de har gemensamma intressen och (2)
ser dem som sakkunniga.

Att vända sig till sina politiska fiender för att lära sig nya saker är med andra ord förmodligen inte en vinnande strategi då man ändå inte kommer tro på vad dem säger.

Ett rimligare tillvägagångssätt för att gardera sig mot åsiktskorridoren (som så klart följer naturligt från punkt 1 ovan) är förmodligen att försöka hitta en sakkunnig tredjepart som kan antas vara någorlunda opartisk i sakfrågan.

Men hur gör man då det?

Det minst dåliga svaret jag känner till är att man får titta på den institutionella kontexten som tredjeparten agerar inom. Om det är hög sannolikhet att tredjepartens rekommendationer:

  • kräver mycket resurser att sammanställa;
  • granskas av andra sakkunniga; och
  • bestraffas för felaktigheter

… så är de generellt mer trovärdiga än om sannolikheten är låg. Detta eftersom det då blir mer kostsamt för tredjeparten att ge dåliga råd.

Det följer ganska uppenbart att allmänmedia oftast inte utgör en särskilt bra garderingskälla eftersom de sällan bestraffas för att förmedla hitte-på nyheter. Men detsamma gäller så klart även forum som detta.